20. marts, 2019, Trešdiena

Made, Irbe

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Par Liepupes vidusskolu

28.02.2018 13:54

Par Liepupes vidusskolu

No 12. līdz 17.februārim Liepupes vidusskolā notika projektu nedēļa, kuras tēma – radošums. Skolēni darbojās dažādās radošās darbnīcās - filcēšanā, rotaļlietu izgatavošanā, kūku darbnīcā, rotājumu izgatavošanā, olimpisko spēļu sagatavošanas darbnīcā, uz skolu nāca vecāki un stāstīja par savām profesijām. Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Liepupes vidusskolas skolēni bija ekskursijās uz Laimas šokolādes fabriku Rīgā, Lielezera maiznīcu un Limbažu muzeju.

Skola ir laba, stabila, tajā strādā profesionāli, augsti kvalificēti pedagogi, skolēnu sekmes ir labas un viņi ar labiem rezultātiem piedalās mācību olimpiādēs, pirmskolas izglītības iestādē bērnu skaits pieaug. Direktore Arta Rubeze uzsver, ka mācību procesā liela vērība ir un būs pievērsta eksakto priekšmetu apguvei, valodām. Liepupes vidusskolā darbojas mūzikas un mākslas skolas, sporta skola, kurā trenējas izcili dambretisti, robotikas pulciņi ir sākum un pamatskolā un to dalībnieki nupat ļoti veiksmīgi startēja sacensībās Valkā. Skola ir iesaistījusies eko skolu programmā un Erasmus + projektā, kura laikā būs sadarbība ar skolām Rumānijā un Portugālē.

Projektu nedēļā Liepupes vidusskolu apmeklēja Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs. Viņš tikās ar skolas direktori Artu Rubezi, skolotājām Inesi Broku un Iru Janišu.

Skolas direktore kopā ar pašvaldības vadītāju izstaigāja skolas telpas un pārrunāja kā racionālāk, ekonomiskāk un optimālāk izmantot skolas ēku. Zēnu mājturības kabinets un mākslas skola ir telpās, kuras pilnībā netiek izmantotas. Pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs uzskata, ka šajās telpās ar atsevišķu ieeju un sanitāro mezglu, būtu ērti pārcelt un izvietot Liepupes ciema bibliotēku, kura pašlaik atrodas daudzdzīvokļu mājas trīs istabu dzīvoklī.

Skolas direktore ir pārliecināta, ka plāns pārcelt ciema bibliotēku uz skolu netraucētu ne mācību procesu ne bibliotēkā notiekošos pasākumus. Bērni un viņu vecāki varēs apmeklēt ciema bibliotēku tepat skolas telpās. Zēnu mājturības un mākslas skolas nodarbības tiks pārceltas uz citām telpām.

Noslogota ir Liepupes skolas sporta zāle, mācību stundu laikā to izmanto skolēni, vakaros pieaugušie. Arī pirmskolas izglītības iestādes “Rūķu nams” telpas ir par šaurām un direktore Arta Rubeze ir iecerējusi sešgadīgos audzēkņus pārcelt uz ēkas otro stāvu, tad netiks traucēts apmācību process ne mazajiem ne lielajiem. Pirmskolas izglītības grupu vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem šobrīd apmeklē 27, bet piecu un sešgadīgo grupiņu 20 audzēkņi.

Pagājušajā rudenī ir veikts Liepupes vidusskolas bibliotēkas jumta remonts un tagad tā ir gaiša, izremontēta un vienā no tās telpām top skolas muzejs. Šajā gadā sakārtos piebrauktuvi pie skolas, notiks trotuāra un laukuma izbūve, ir plānota apkures sistēmas sakārtošana sporta zālē un sporta zāles jumta siltināšana.

Astoņdesmitajos gados uzbūvētā Liepupes vidusskola paredzēta 370 skolēniem, šobrīd to, kopā ar pirmskolas izglītības iestādes “Rūķu nams” audzēkņiem apmeklē 170 bērni un jaunieši.

Ilga Tiesnese