27. aprīlis, 2017, Ceturtdiena

Tāle, Raimonda, Raina, Klementīne

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada pašvaldības jaunatnes konsultatīvā padome ir Salacgrīvas novada domes izveidota institūcija ar padomdevēja tiesībām, kuras mērķis ir veicināt jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu novadā, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

Padomes galvenās funkcijas ir sniegt pašvaldības domei priekšlikumus par jauniešu iesaisti izglītības, kultūras, sporta, sociālās aprūpes, veselības un citu, ar jauniešiem saistītu, jautājumu risināšanā.

Padomes pārstāvji līdzdarbojas pašvaldības jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā, iesaistās projektos un programmās darbā ar jaunatni, piedalās informācijas izplatīšanā par jauniešu piedāvātajām iespējām, aktīvi līdzdarbojas pašvaldības organizētajās aktivitātēs, organizē pasākumus jauniešiem un iesaista citus jauniešus rīkotajos pasākumos.

Padomes sastāvā ietilpst:

domes deputātu pārstāvis;

jaunatnes lietu speciālists;

izglītības speciālists;

septiņi Salacgrīvas novada aktīvie jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Padome no sava vidus uz vienu gadu ievēl padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.

Nadīna Ozoliņa –Mennika

Karlīna Karlsone

Marta Stivriņa

Sandis Ozoliņš

Elīna Runce

Kristaps Salzemnieks

Krista Muciņa

Gints Šmits - domes deputātu pārstāvis

Guna Grote- Majore - jaunatnes lietu speciālists

Antra Paegle - izglītības speciālists

Padomes priekšsēdētāja funkcijas līdz 2017.gada aprīlim pilda Nadīna Ozoliņa - Mennika, priekšsēdētāja vietnieka funkcijas – Karlīna Karlsone, protokolētājs – Marta Stivriņa.

Nadīna Ozoliņa -Mennika

Salacgrīvas novada jaunatnes konsultatīvās padomes priekšsēdētāja 
E-pasts: nadina.mennika@gmail.com 

Tālr.: 26369797

Gints Šmits
Salacgrīvas novada jaunatnes konsultatīvās padomes pārstāvis 
E-pasts: gintssmits@osi.lv
Tālr.: 26734966

Guna Grote-Majore

Jaunatnes lietu speciāliste
E-pasts: guna.grote-majore@salacgriva.lv 
Tālr.: 26373242

Komentāri (0)