21. janvāris, 2020, Otrdiena

Agne, Agnese, Agnija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Rūpnieciskās zvejas rīku izsole pašpatēriņa zvejai

05.12.2018 16:58

Rūpnieciskās zvejas rīku izsole pašpatēriņa zvejai

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod slēgtā izsolē ar augšupejošu soli: 36 (trīsdesmit seši) zivju tīkli, līdz 50 m (piekrastes ūdeņos izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejā),  zvejas tiesību lietošanas termiņš- ne ilgāk kā uz 1 gadu t.i. līdz 2019.gada 31.decembrim.

4.1.2. 5 (pieci) reņģu tīkli, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m, zvejas tiesību lietošanas termiņš- ne ilgāk kā uz 1 gadu t.i. līdz 2019.gada 31.decembrim.

Izsoles norises vieta un laiks ir  Sila iela 2, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, jaunatnes iniciatīvu centrs „BĀKA” telpās, 2018.gada 10.decembrī plkst. 17:30. Reģistrēšanās no plkst. 16:00 līdz 17:20 Salacgrīvas novada domē, Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, pie izsoles komisijas sekretāres Solvitas Kukanovskas (kab.nr.110). Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2018.gada 10.decembrī pulksten 17:20.

Ar pilnu Rūpnieciskās zvejas –pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos slēgtās izsoles nolikuma tekstu iepazīties pielikumā

Nolikums