22. janvāris, 2022, Sestdiena

Austris, Vincents

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

ZEMES VIENĪBAS, kas tiek piedāvātas nomāt

Informācija pa tālruni 64071986, vai rakstot e-pastā: _DEFAULT@40900036325; e-pasts salacgrivas_administracija@limbazi.lv

 

Pašvaldība iznomā zemes vienības vai to daļas (ir reģistrētas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda)

ZEMES VIENĪBU SARAKSTS  

Pašvaldībai piekritīgas zemes vienības vai to daļas

ZEMES VIENĪBU SARAKSTS Nr.2  

30.09.2021 14:47

Aicinām pieteikties zemes nomai

Pašvaldībā ir saņemts iesniegums ar vēlmi nomāt sekojošus zemes gabalus lauksaimnieciskai izmantošanai Liepupes pagastā:

Aicinām pieteikties zemes nomai līdz 2021.gada 8.oktobrim.

Lasīt vairāk →

28.09.2021 12:08

Aicina pieteikties zemes nomas tiesībām Liepupes pagastā.

Pašvaldība iznomā zemi lauksaimnieciskai izmantošanai Liepupes pagastā un aicina pieteikties zemes nomas tiesību iegūšanai līdz 2021.gada 5.oktobrim

Daļa no zemes gabala Sienāži, kadastra apz. 6660 008 0085 – 0, 9934 ha platībā – nomas maksa gadā – eur 54,00 (bez PVN).

Zemes nomas līgums tiks slēgts ar termiņu uz 6 gadiem,

Lasīt vairāk →

28.12.2020 10:43

Aicinājums pieteikties uz medību platībām

Pašvaldība aicina pieteikties uz medību platībām Salacgrīvas pagasta teritorijā līdz 2021.gada 18.janvārim. Saskaņā ar NOLIKUMU Medību tiesību piešķiršanas kārtība Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās, interesentus lūdzam pievienot nolikumā minētos dokumentus un iesniegt pašvaldībā līdz 2021.gada 18.janvārim.

Lasīt vairāk →

Informācija par Salacgrīvas novada pašvaldības nomātajiem nekustamiem īpašumiem

 Līguma darbības termiņš  Saturs  Līgumslēdzējs  Kadastra apz.  Platība (ha)  Zemes lietošanas mērķis  Nomas maksa EUR
 2035.19.06  Zemes gabala daļa Pērnavas ielā 3, Salacgrīvā  Daina Laura Damme    66150010017  0,0266 ha  auto stāvlaukuma un gājēju celiņa izbūvei  6% no zemes kadastrālās vērtības
 2035.05.27  Zemes gabala daļa Upes iela 5, Tūjā, Liepupes pagastā  Salacgrīvas ūdens SIA, reģ. Nr. 54103072471  66600030395  0,2653 ha  labiekārtojuma elementu izbūve un izvietošana  1,5% no zemes kadastrālās vērības
 2025.04.06  Zemes gabala daļa Liedaga iela 1, Tūjā, Liepupes pagastā
 Lokmanis Jānis
 66600030360
  0,0195 ha
 autobusu pieturvietas izbūve Tūjā ar labiekārtojuma elementiem
 6% no zemes kadastrālās vērības

09.12.2019 11:19

Piešķirtas medību tiesības un noslēgtie līgumi Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās zemes vienībās

 Nosaukums

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība ha

Medību tiesību līguma darbības termiņš

 Salacgrīvas pagasts, Sarmi

66720030045

15,44 ha

2020.04.30

 Salacgrīvas pagasts, Kļaviņas - Buļnoras

66720030079

2,1 ha

2020.04.30

 Salacgrīvas pagasts, Tāmavas - Niedriņas

66720090291

0,3329 ha

2020.12.26

 Salacgrīvas pagasts, Korģene - Sprundas

66720080065

2,8 ha

2020.12.26

 Ainažu pagasts, Pienenes

66250020164

9,9 ha

2024.09.08

 Ainažu pagasts, Tammisti

66250020222

9,51 ha

2024.09.08

 Salacgrīvas pagasts, Jaungraudiņi

66720050101

5,8 ha

2024.11.05

 Salacgrīvas pagasts, Jaungraudiņi

66720050102

16,5 ha

2024.11.05

 Salacgrīvas pagasts, Nākotne

66720050302

1,35 ha

2024.11.05

 Salacgrīvas pagasts, Nākotne

66720050297

0,9637 ha

2024.11.05

 Salacgrīvas pagasts, Jaunspriņģi

66720050236

1,3960 ha

2024.11.05

 

Lasīt vairāk →

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31