19. jūlijs, 2024, Piektdiena

Jautrīte, Kamila, Digna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

29.01.2021 07:26

Par Rail Baltica projekta ieviešanu

Rail Baltica kopuzņēmums RB Rail ASir parakstījis Līgumu arPiegādātāju apvienību Ingeniería y Economía del Transporte S.M.E. M.P. S.A. and Ardanuy Ingeniería S.A. (INECO-Ardanuy)par dzelzceļa projekta “Rail Baltica” posma Igaunijas/Latvijas robeža - Vangaži būvprojektēšanu un autoruzraudzību

Lasīt vairāk →

04.12.2020 10:05

Rail Baltica ceļu pārvadu risinājumi un satiksmes organizēšana

Rail Baltica projekta īstenotāji ir izstrādājuši priekšlikumus par ceļu pārvadu risinājumiem un satiksmes organizēšanu Salacgrīvas novadā, norādot plānotos trases šķērsojumu variantus.

Lūdzu ņemt vērā, ka risinājumi ir izstrādes procesā un nav uzskatāmi par galējiem, tie var mainīties.

Lasīt vairāk →

03.05.2017 13:07

Par Rail Baltica trases novietojumu

Salacgrīvas novada domē saņemta Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama 29.03.2017. vēstule Nr. A00855-17/19/4458, kurā tiesa lūdz pašvaldību sniegt atzinumu par Salacgrīvas novada pašvaldības administratīvās teritoriju šķērsojošo posmu B2-2 un C5 alternatīvu. Ņemot vērā iepriekš minēto, Salacgrīvas novada pašvaldība sniedz šo atzinumu. 

Lasīt vairāk →

01.12.2016 14:31

Baltijas valstu konstruktīvā sadarbība virza Rail Baltica projektu uz priekšu.

Konferencē “Projekta Rail Baltica/Rail Baltic progress 2016” Baltijas valstu atbildīgo ministriju un projekta ieviesēju pārstāvji diskutēja par izaicinājumiem un tuvākajiem projekta mērķiem, apliecinot Baltijas valstu vienotību Rail Baltica projekta tālākai virzībai.

Lasīt vairāk →

14.10.2016 06:45

Kas jāzina iedzīvotājiem, kuriem paredzēta īpašumu atsavināšana RB būvniecībai

20.oktobrī Rail Baltica tēmai veltīta sapulce "Kas jāzina iedzīvotājiem, kuriem paredzēta īpašumu atsavināšana RB būvniecībai" Biedrība LATVIJAS ZEME, DABA, TAUTA aicina uz iedzīvotāju sapulci Salacgrīvas kultūras nama zālē šī gada 20. oktobrī, ceturtdien, plkst. 19:00

Lasīt vairāk →

02.09.2016 07:23

Jaunumi par Rail Baltica

Paziņojums par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu. Atbilstoši likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” prasībām, Ministru kabinets 2016.gada 9.augustā pieņēma un  25.augustā oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēja rīkojumu Nr. 467 “Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu”,

Lasīt vairāk →

14.06.2016 10:45

RAIL BALTICA tikšanās

SALACGRĪVAS NOVADA DOME, pēc Satiksmes ministrijas iniciatīvas, AICINA UZ IEDZĪVOTĀJU TIKŠANOS.

SAKARĀ AR TO, KA LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA NEPAREDZ TĀLĀK VIRZĪT REKOMENDĒTO RAIL BALTICA DZELZCEĻA TRASES NOVIETOJUMU C5, BET PIEDĀVĀ VARIANTU B2-2 (TUVĀK JŪRAI, APDZĪVOTĀM VIETĀM – SVĒTCIEMS, LĀŅI), SVARĪGS IR JŪSU VIEDOKLIS!

Lasīt vairāk →

12.04.2016 06:32

Rail Baltica jaunumi

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai. Paredzētās darbības nosaukums: Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība

Lasīt vairāk →

01.03.2016 09:34

Kaimiņu novadi vienojas par Rail Baltica

26.februārī Liepupē tikās Limbažu un Salacgrīvas novadu deputāti, lai apspriestu plānotā jaunbūvējamā Eiropas sliežu platuma dzelzceļa projektu Rail Baltica trases novietojumu Salacgrīvas un Limbažu novados. Šajā tikšanās reizē abu pašvaldību deputāti bija iecerējuši parakstīt kopīgu paziņojumu par plānotā dzelzceļa trases novietojumu.

Lasīt vairāk →

25.01.2016 08:35

Salacgrīvas novada iedzīvotāju konsultatīvās darba grupas sēde

Salacgrīvas novada iedzīvotāju konsultatīvās darba grupas sēdes par dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica projektu

Darba kārtība: 

1) Rail Baltica pārstāvji par jaunumiem no decembra līdz šodienai un paredzēto turpmāko laika grafiku RB trases vērtēšanā - 15 minūtes.

Lasīt vairāk →

14.01.2016 07:00

Aktualitātes par Rail Baltica

Salacgrīvas novada dome ir saņēmusi papildinātu 2015.gada decembra redakciju ““Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība” Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu”.

Lasīt vairāk →

20.11.2015 08:24

Aktualitātes Rail Baltica sakarā!

Domes priekšsēdētājs izdevis rīkojumu par darba grupas izveidi.

Darba grupas sastāvs un tās uzdevumi.

Darba grupas vadītājs: Domes priekssēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis.      

Darba grupas locekļi:

Izpilddirektors Kaspars Ķemers;

Teritorijas plānotāja Vineta Krūze;

Būvvaldes vadītāja - galvenā arhitekte Ineta Cīrule;

Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja – zemes lietu speciāliste Guna Paegle;

Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Dzintra Eizenberga;

Padomniece juridiskos jautājumos Dita Lejniece;

Projektu koordinatore Solvita Kukanovska – protokolētāja;

Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja Ilona Jēkabsone;

Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Ilgavīzis.

          

Darba grupai:

1) izskatīt sabiedriskai apspriešanai nodoto IVN ziņojumu un sagatavot pašvaldības viedokli par apspriešanai nodotajām alternatīvām un risinājumiem līdz š.g. 11.decembrim.

2) sagatavot argumentāciju domes lēmuma projektam par paredzētās darbības akceptēšanu - dzelzceļa trases novietojumu Salacgrīvas novadā pēc IVN gala ziņojuma un Vides pārraudzības valsts biroja atzinuma saņemšanas.

 

Lasīt vairāk →

17.11.2015 07:01

Ietekmes uz vidi novērtējums

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS MATERIĀLI

Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Balticabūvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiek no 2015. gada 11. novembra līdz 2015. gada 11. decembrim.

VISI DOKUMENTI PIEEJAMI ŠEIT:

Lasīt vairāk →

03.09.2015 09:14

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) papildus alternatīvu sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība

Ierosinātājs: LR Satiksmes ministrija, reģistrācijas Nr. 90000088687

Paredzētās darbības papildus alternatīvu darbības vietas ir: Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasts un Liepupes pagasts, Limbažu novada Viļķenes pagasts un Mārupes novads.

Lasīt vairāk →

 Salacgrīvas novada iedzīvotāju konsultatīvās darba grupas sēdes par dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica projektu PROOTOKOLS Salacgrīvā, Salacgrīvas novada domē 2016.gada 26.janvārī, plkst.19:00

 

Nr.1 Salacgrīvas novada iedzīvotāju kopsapulces par dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica projektu PROTOKOLS (2015.gada 21.aprīlī, plkst.17:00)

Nr.2 Salacgrīvas novada iedzīvotāju konsultatīvās darba grupas sēdes par dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica projektu PROTOKOLS (2015.gada 28.aprīlī, plkst.19:00)

Nr.3 Salacgrīvas novada iedzīvotāju konsultatīvās darba grupas sēdes par dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica projektu PROTOKOLS (2015.gada 14.maijā, plkst.19:00)

   RB - Aptaujas anketa A 1

   RB - Aptaujas anketa A 2

   RB - Aptaujas anketa A 3

   Staciju novietojumi 7.1 D.Birkenbergs

Nr.4 Salacgrīvas novada iedzīvotāju konsultatīvās darba grupas sēdes par dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica projektu PROTOKOLS (2015.gada 2.jūnijā, plkst.19:00)

   Kr.Kazaka iesniegums

Nr.5 Salacgrīvas novada iedzīvotāju konsultatīvās darba grupas sēdes par dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica projektu PROTOKOLS (2015.gada 7.jūlijā, plkst.19:00)

 Nr.6 Salacgrīvas novada iedzīvotāju konsultatīvās arba grupas sēdes par dzelzsceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica projektu PROTOKOLS (2015.gada 4.augustā plkst. 19.00)

 Nr.7 Salacgrīvas novada iedzīvotāju konsultatīvās arba grupas sēdes par dzelzsceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica projektu PROTOKOLS (2015.gada 25.augustā plkst. 19.00)

 Nr.8 Salacgrīvas novada iedzīvotāju konsultatīvās arba grupas sēdes par dzelzsceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica projektu PROTOKOLS (2015.gada 22.septembrī plkst.19.00)

 Nr.9 Salacgrīvas novada iedzīvotāju konsultatīvās arba grupas sēdes par dzelzsceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica projektu PROTOKOLS (2015.gada 13.oktobrī plkst.19.00)

 Nr.10 Salacgrīvas novada iedzīvotāju konsultatīvās arba grupas sēdes par dzelzsceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica projektu PROTOKOLS (2015.gada 8.decembrī, plkst. 19.00)

 

23.04.2015 11:52

Salacgrīvā izveidota Rail Baltica trases izpētes konsultatīvā darba grupa

Salacgrīvas novada pašvaldība kopā ar vietējiem iedzīvotājiem sadarbībai ar Rail Baltica trases plānotājiem izveidojusi konsultatīvo darba grupu. Noteikti trīs svarīgākie darba uzdevumi: kompensāciju jautājums, optimālākā trases varianta izvēle un jautājums par Salacgrīvas stacijas izveidi.

Lasīt vairāk →

20.04.2015 07:23

RB Latvija: darba grupas novados ir veids, kā integrēt iedzīvotāju intereses trases plānošanā

Pilnsabiedrība RB Latvija uzteic pilsonisko iniciatīvu: veidot darba grupas novados Rail Baltica trases plānošanas laikā, jo tādējādi iedzīvotāji tieši līdzdarbosies plānoto trašu izpētē un pārliecināsies, kā tiek ievērotas pušu intereses, lai Latvijas interesēm izvēlētos visatbilstošāko un vislielāko labumu sniedzošo trases variantu.

Lasīt vairāk →

03.04.2015 11:17

Par dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica projektu

Uzaicinājums uz kopsapulci! Par dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica projektu.

Godātie, Salacgrīvas novada iedzīvotāji, ņemot vērā 11.03.2015. Salacgrīvas novada domes ārkārtas sēdē izteiktos iedzīvotāju priekšlikumus, aicinām ieinteresētās personas par dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica projektu Salacgrīvas novadā, piedalīties kopsapulcē Salacgrīvas kultūras namā, Salacgrīvā, Ostas ielā 3, 21.04.2015., plkst. 17.00.

Lasīt vairāk →

20.03.2015 13:47

Skaidrojoša informācija sabiedrībai par ietekmes uz vidi novērtējumu Rail Baltica projektam!

Ievērojot Rail Baltica projekta un sabiedrības iesaistīšanās mērogu ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk IVN) procesā, - Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk Birojs) sniedz sabiedrībai būtisku skaidrojošu informāciju par IVN sabiedrisko apspriešanu un tās rezultātu:

Lasīt vairāk →

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031