17. jūlijs, 2024, Trešdiena

Aleksejs, Aleksis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

18.02.2021 10:33

PAZIŅOJUMS PAR BŪVNIECĪBAS PUBLISKO APSPRIEŠANU

Salacgrīvas novada dome, pamatojoties uz Salacgrīvas novada būvvaldes 2021.gada 5.februāra lēmumu Nr. BIS-BV-5.28-2021-614 (13.12.1-11) “Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību”, un 2021.gada 18.februāra lēmumu Nr. BIS-BV-5.28-2021-854 (13.12.1-23) “Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu”, paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodota būvniecības iecere “Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā”, būvprojekta izstrādātājs SIA “Vertex projekti”, reģ. Nr.40003842450, BK reģ. Nr.3591-R, būvprojekta vadītājs Oskars Koemecs, sert. Nr.3-01319, zemes vienības kadastra apzīmējums 6615 005 0155, 2.grupas inženierbūve, būves galvenais lietošanas veids 2112, būvniecības veids – pārbūve.

Lasīt vairāk →

PAZIŅOJUMS par publisko apspriešanu

PAZIŅOJUMS par būvniecības ieceres “VEIKALS” nekustamajā īpašumā Dārza iela 4, Ainaži, Salacgrīvas nov. nodošanu publiskajai apspriešanai

Lasīt vairāk →

13.06.2018 12:31

Paziņojums par publisko apspriešanu

PAZIŅOJUMS par būvniecības ieceres "Bocmaņa laukuma, Krīperu un Kalna ielas pārbūvei Salacgrīvas pilsētā" (ID.Nr.SND 2017/50) nekustamajos īpašumos ar kadastra Nr. 66150010083; 66150010044; 66150010066; 66150010073; 66150010070; 66150010082 nodošanu publiskajai apspriešanai.

Lasīt vairāk →

03.04.2018 09:58

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņa pagarināšana

Par būvniecības ieceres "Stikla šķiedras izstrādājumu ražotnes" publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu. Būvniecības ieceres atkārtotā prezentācijas sanāksme notiks 2018.gada 20.aprīlī plkst.16:00 Salacgrīvas novada domes sēžu zālē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov.

Vairāk informāciju par publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu skatīt šeit:

15.02.2018 13:39

Publiskā apspriešana par stikla šķiedras izstrādājumu ražotni

PAZIŅOJUMS par būvniecības ieceres “STIKLA ŠĶIEDRAS IZSTRĀDĀJUMU RAŽOTNE” nekustamajā īpašumā Meža iela 18D, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 6615 006 0172 nodošanu publiskajai apspriešanai.

Lasīt vairāk →

13.02.2018 14:31

Publiskā apspriešana par kafejnīcas būvniecības ieceri

PAZIŅOJUMS par būvniecības ieceres “KAFEJNĪCA” nekustamajā īpašumā Ostas iela 4, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 6615 001 0073 nekustamajā īpašumā Bocmaņa laukums 4, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 6615 001 0084 nodošanu publiskajai apspriešanai

Lasīt vairāk →

20.06.2017 07:11

Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībām „Roņi”, „Roņi” un „Roņi 2”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

Lasīt vairāk →

11.05.2017 06:42

Ainažu DUS publiskā apspriešana

PAZIŅOJUMS par būvniecības ieceres “Degvielas uzpildes stacija” nekustamajā īpašumā “Ainažu robežkontroles punkts”, Ainaži, Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 6605 001 0013 nodošanu publiskajai apspriešanai

Lasīt vairāk →

28.04.2017 12:42

Paziņojums par detālplānojuma projektu

Nnekustamajos īpašumos „Roņi” (kadastra Nr. 6660 013 0026), „Roņi” (kadastra Nr. 6660 013 0024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 6660 013 0025), Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Lasīt vairāk →

02.12.2016 13:27

Publiskā apspriešana par "Jahtotāju servisa ēku"

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada būvvaldes 30.11.2016. lēmumu Nr. 13-12.1-90„Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību” un 02.12.2016. lēmumu Nr.13-12.1-91 “Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu” būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs): Salacgrīvas novada dome, reģ. Nr.90000059796, Smilšu iela 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, tālr. 64071973, Salacgrīvas ostas pārvalde, reģ. Nr.90000462446, Pērnavas ielā 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, tālr. 64071110,

Lasīt vairāk →

23.03.2016 10:08

Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu

Salacgrīvas novada būvvalde nolemj pagarināt SIA “Atpūtas komplekss “Meleki””, reģ. Nr.40003863607, būvniecības ieceres “Divas pirtis, laivu māja un garāža ar palīgtelpu” nekustamajā īpašumā “Meleku līcis”, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr.66720120027, ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 66720120027 publiskās apspriešanas laiku līdz 2016.gada 7.aprīlim.

Lasīt vairāk →

16.02.2016 14:16

Publiskās apspriešanas materiāli - Meleku līcis

PAZIŅOJUMS
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada būvvaldes 06.01.2016. lēmumu Nr.13-12.1-1 „Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību” un 16.02.2016. lēmumu Nr.13-12.1-6 “Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu” būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) SIA „Atpūtas komplekss "Meleki”,

Lasīt vairāk →

07.05.2015 05:31

PAZIŅOJUMS

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada būvvaldes 27.03.2015. lēmumu Nr.13-12.1-13„Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību” un 07.05.2015. lēmumu Nr.13-12.1-20 “Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu” SIA „Latvijas Energoceltnieks”, reģ.Nr.40103050565, Lubānas ielā 43, Rīgā, tālr. 67241260,

Lasīt vairāk →

25.02.2015 08:13

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

“Būvniecības ierosinātājs SIA “Winder”, reģistrācijas Nr. 501034865914, adrese Pļaviņu iela 6, Ogre, LV–5001, tālrunis 26464472, pamatojoties uz Salacgrīvas novada būvvaldes 2015.gada 16.februāra lēmumu Nr. 13–12.1–3, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri vienas vēja elektrostacijas izbūvei nekustamajā īpašumā „Ķireji” Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, LV–4023, zemes gabala kadastra Nr. 66600060015 ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 66600060017. Projektētājs: Lāsma Rengarte, sertifikāta Nr. 10–0901, adrese  Rīgas iela 3, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV–2107, tālrunis 29299952.
Informatīvo materiālu apskate un atsauksmju iesniegšana  Salacgrīvas novada būvvaldē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā no 24.02.2015. līdz 25.03.2015., 
Būvniecības ieceres prezentācijas sanāksme 17.03.2015. plkst.17.00 Liepupes tautas namā, “Mežgravās”, Liepupes pag., Salacgrīvas nov.”

 

Lasīt vairāk →

28.09.2014 09:49

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai.

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada būvvaldes 16.07.2014. Lēmumu Nr. 13-12-48 un 16.07.2014. vēstuli Nr. 13-15.1-128, ierosinātājs SIA “GREENWOOL”, reģ. Nr. 40103771826, adrese Pasta iela 4 – 8, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, tālrunis 25153008, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri Atkritumu pārstrādes un būvmateriālu konteineru tipa ražotnei Ganību ielā 4, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov, LV-4033, zemes gabala kadastra numurs 66150080014.

Lasīt vairāk →

26.03.2011 01:43

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas

Būvniecības ieceres Vēja ģeneratori īpašumā "Vējiņi 1" Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov. (kad. Nr. 6672 004 0462) publiskā apspriešana

Ieceres ierosinātājs:

SIA "Jēkabpils Enerģija", Reģ, nr. 40103268094, Mūkusalas iela 41B-8, Rīga LV1004, Tel. 26257994

Norises laiks:

no 11.07.2011. līdz 11.08.2011.

Materiāli klātienē apskatāmi:

Salacgrīvas būvvaldē, Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas nov. LV4033, Tel.64071996

Prezentācijas pasākums:

29.07.2011. plkst. 10:00 Salacgrīvas būvvaldē, Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas nov.

Atsauksmes iesniedzamas:

līdz 11.08.2011. Salacgrīvas būvvaldē, Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas nov. LV4033, Tel.64071996

Publiskās apspriešanas materiāli:

Ģeneratoru izvietojums, vizualizācijas un paskaidrojuma raksts vejini_ts_01.pdf  

Aptaujas anketa  sab_apsp_apt_lapa_1.pdf

Saistītie materiāli:

Komersanta reģistrācijas apliecība 1.pdf

LR Ekonomikas ministrijas lēmums  2.pdf

Ornitologu slēdziens  3.pdf

Latvijas vides un meteoroloģijas centra informācija 4.pdf

Zemes robežu plāns 5.pdf

Vēja elektrostacijas tehniskie dati 7.pdf

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031