23. jūlijs, 2024, Otrdiena

Magda, Magone, Mērija, Magdalēna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

2011.16. novembra Domes Lēmums

27.03.2012 10:16

2011.16. novembra Domes Lēmums par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam vadības grupas izveidi un darba uzdevuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, Reģionālās attīstības likuma 13.pantu un Salacgrīvas novada domes 2009. gada 19. augusta lēmumu Nr.119 „Par Salacgrīvas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu”, saskaņā ar 2011.gada 9.novembra Attīstības komitejas atzinumu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Nozīmēt atbildīgo par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2013 – 2020. gadam izstrādi Salacgrīvas galveno arhitektu Gunti Kārkliņu.
2. Izveidot Salacgrīvas novada attīstības programmas 2013 – 2020. gadam izstrādes vadības grupu sekojošā sastāvā:

• Salacgrīvas galvenais arhitekts Guntis Kārkliņš;
• Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs;
• Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos Dace Martinsone;
• Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Jānis Cīrulis;
• Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas priekšsēdētājs Ivo Īstenais;
• Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta vadītāja Anita Holma.

3. Apstiprināt Salacgrīvas novada attīstības programmas 2013 – 2020. gadam izstrādes darba uzdevumu un izpildes termiņus saskaņā ar pielikumu Nr.1.

4. Paziņojumu par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2013 – 2020. gadam izstrādes uzsākšanu, vadības grupas izveidošanu un darba uzdevuma apstiprināšanu publicēt pašvaldības mājas lapā www.salacgriva.lv un laikrakstā „Auseklis”.

5. Lēmumu par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2013 – 2020. gadam vadības grupas izveidošanu un darba uzdevuma apstiprināšanu nosūtīt Rīgas plānošanas reģionam.

[f11131|n]

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031