23. jūlijs, 2024, Otrdiena

Magda, Magone, Mērija, Magdalēna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Aktuālie projekti

 

Projekta nosaukums  Plānotās izmaksas
 (ES, Latvijas valsts vai pašvaldības budžeta finansējums) 
Stadija 

 Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” finansētais projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” (Reģ. Nr. 1-08/2/2020). 
Vadošais partneris Latvijas Pašvaldību savienība, sadarbības partneri visas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldības

Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana

 Salacgrīvas novada domei piešķirtais LVAF finansējums 19628,00 EUR.

 Notiek projekta īstenošana

 Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” finansētais projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” (Reģ. Nr. 1-08/31/2019). 
Vadošais partneris Latvijas Pašvaldību savienība, sadarbības partneri visas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldības

Projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” īstenošana Salacgrīvas novadā

 Salacgrīvas novada domei piešķirtais LVAF finansējums 19649,84 EUR.

 Projekts realizēts

 ELFLA projekts "Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūve", Nr.18-09-A00702-000041

 Sakārto novada grants ceļus

 Par grants ceļu remontiem

 Kopējās izmaksas 750350,01 EUR,

t.sk. ELFLA un valsts finansējums 653564,78 EUR, pašvaldības finansējums 96785,23 EUR

 Notiek projekta īstenošana

 INTERREG Centralbaltik programmas projekts Coast4us (Piekraste mums) (Nr. CB 627)

Projekts Coast4us

Par projektu

TŪJAS CIEMA ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020 - 2023

Projekta oficiālā mājas lapa http://coast4us.com/ 

 

erg.jpg

 Kopējās projekta izmaksas Salacgrīvas novada domes aktivitātēm 147523,92 EUR (t.sk. 123920,09 EUR ERAF finansējums, 23603,83 EUR pašu finansējums)

Projekta īstenošanas laiks:

01.01.2018 - 31.12.2020

 Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” finansētais projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” (Reģ. Nr. 1-08/260/2018).
Vadošais partneris Latvijas Pašvaldību savienība, sadarbības partneri visas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldības

Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana

 Salacgrīvas novada domei piešķirtais LVAF finansējums 19628,00 EUR.

Projekts pabeigts

 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekts Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā - “Saviļņojošā Vidzeme”, Nr.5.5.1.0/17/I/006
Vadošais projekta partneris Carnikavas novada dome, sadarbības partneri Limbažu novada pašvaldība, Salacgrīvas novada dome un Saulkrastu novada dome.

Zvejnieku parka estrādi gaida pārmaiņas

 Kopējās projekta izmaksas ir 4793022,33 EUR, t.sk. ERAF finansējums – 2381180 EUR, savukārt nacionālais publiskais finansējums 602194,13 EUR

Salacgrīvas novada domes attiecināmās izmaksas projektā 954680,77 EUR, t.sk. ERAF finansējums 761977,84 EUR.

Projekts tiek realizēts

 Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Aktuālā informācija par projekta ietvaros realizētajām aktivitātēm pieejama Salacgrīvas vidusskolas mājas lapā

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Karjeras atbalsta projekts Salacgrīvas novadā

"Aspired zinātnes diena" Liepupes vidusskolā

 ESF finansējums

2017./2018. m.g. 9861.33 EUR

2018./2019. m.g. 8059.07 EUR

Projekts tiek realizēts

 SAM 3.3.1. projekts „Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā” (Sēņu iela, Svētciems), Nr.3.3.1.0/17/I/013

 Par Sēņu ielas, Svētciemā, pārbūvi

 Par Sēņu ielu Svētciemā

 Pabeigti darbi Sēņu ielā Svētciemā

 221717,81 EUR
ERAF finansējums 161577 EUR

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 7128,40 EUR

Pašvaldības finansējums 53012,41 EUR

 Notiek projekta īstenošana

 SAM 3.3.1. projekts „Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētā” (Transporta iela, Salacgrīva), Nr.3.3.1.0/17/I/015

 Par Transporta ielas pārbūvi

 Par Transporta ielas rekonstrukciju

 803183,22 EUR
ERAF finansējums 313749 EUR

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 64577,36 EUR
Pašvaldības finansējums 424856,87 EUR

 Notiek projekta īstenošana

 Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma, projekts „HIKING ROUTE ALONG THE BALTIC SEA COASTLINE IN LATVIA - ESTONIA”. Vadošais partneris – lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs”

Vairāk par projektu:

Jūrtakas interesentu tikšanās

Jūrtakas 30 dienu pārgājiena maršruts gatavs

Int eu.jpg

Izbūvēts bruģēts gājēju celiņš pāri kāpai

Atklāta “Jūrtaka”

 Salacgrīvas novada finansējuma daļa kopējā
38 038 EUR
Igaunijas-Latvijas programmas finansējums
32332 EUR
Pašvaldības finansējums
5706 EUR
 Projekta Istenošnas periods:

01.02.2017 - 31.01.2020

 Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma, projekts „Green Railway – Revitalization of former Narrow Gauge Railway lines through environmentally responsible tourism routeth”. Vadošais partneris – Vidzemes tūrisma asociācija.

 Par projektu

 Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vāciju, Beļģiju un Luksemburgu. Interreg Est-Lat projekta Green Railways ietvaros

Int eu.jpg

 

 Salacgrīvas novada finansējuma daļa kopējā
41 850 EUR
Igaunijas-Latvijas programmas finansējums
35572,50 EUR
Pašvaldības finansējums
6277,50 EUR
 Projekta Istenošnas periods:

01.03.2017 - 30.06.2019

Pagarināts līdz 30.09.2019

 Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma, projekts „Estonian and Latvian entrepreneurs corporation platform”. Vadošais partneris – Mulgimaa development centr (Igaunija).

 Vairāk par projektu:

 Igauņu uzņēmēju vizīte

"Igaunijas un Latvijas uzņēmēju sadarbības platforma"

Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai

Konkursa nolikums

Konkursa pieteikuma veidlapa

Int eu.jpg

 Salacgrīvas novada finansējuma daļa kopējā
29792,90 EUR
Igaunijas-Latvijas programmas finansējums
25323,96 EUR
Pašvaldības finansējums
4468,94 EUR

 Projekta īstenošnas periods:

01.05.2017 - 31.12.2018

 Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Safe coast and sea in Latvia and Estonia “SAFE SEA”. Vadošais partneris – Kurzemes plānošanas reģions.

Piekrastē uzsākts kopīgs projekts ar Igauniju labākai sadarbībai un reaģēšanai jūras piesārņojuma katastrofu gadījumā

Igaunijas-Latvijas programmas projekts 18 Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā / Safe Sea

Int eu.jpg

Izbūvēta operatīvā transporta nobrauktuve

 Salacgrīvas novada finansējuma daļa kopējā
Igaunijas-Latvijas programmas finansējums
25500 EUR
Pašvaldības finansējums
4500 EUR
 Projekta Istenošnas periods:

01.05.2017 - 30.06.2019

 INTERREG Baltic Sea Region projekts"VillageWaters"

 Projekts “Ūdens emisijas un to samazināšana ciemu kopienās – Baltijas Jūras Reģionu piekrastes ciemi kā pilotteritorijas”

 

log1.jpg

 Projekta kopējās izmaksas 3,5 milj.EUR, t.sk. INTERREG programmas finansējums 2,42 milj. EUR. Salacgrīvas novada aktivitāšu kopējās izmaksas 114190 EUR, t.sk. INTERREG programmasfinansējums 85643  

 EJZF projekts „Kultūras mantojuma saglabāšana Zvejnieku parkā”,

Nr.17-09-FL05-F043.0203-000001

 Zvejnieku parkā atjaunoti celiņi

 200 000 EUR
EJZF un valsts finansējums 165289,26 EUR
Pašvaldības finansējums 34710,74 EUR
 Projekts realizēts
 ELFLA projekts „Vieta pozitīvām emocijām”, Nr.16-09-AL22-A019.2201-000001

 Informācija par projektu

 20 000 EUR
ELFLA un 16518,93 EUR
Pašvaldības finansējums 3481,07 EUR
 Projekts realizēts

 SAM 4.2.2. projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana Salacgrīvas novada domes ēkā”,

Nr.4.2.2.0/17/I/094

Energoefektivitātes paaugstināšana Salacgrīvas novada domes ēkā

Par domes ēkas siltināšanu

Par domes ēkas siltināšanu

 219878,90 EUR
ERAF finansējums 108970 EUR

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 4992,82 EUR
Pašvaldības finansējums 105916,08 EUR

 Uzsākta projekta īstenošana
 Šveices sadarbības programma, projekts „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazaattīstītos reģionos”  1 350 EUR

Šveices finansējums 1350 EUR

 

 Projekts realizēts 2017.gada janvārī

 EJZF projekts „Saules un vēja enerģija Salacgrīvas novada ielu apgaismojumā”,

Nr.16-09-FL05-F043.0202-000004

 Saules-vēja enerģija Salacgrīvas novada ielu apgaismojumā

 215440,50 EUR
EJZF un valsts finansējums 180000 EUR
Pašvaldības finansējums 35440,50 EUR
 Projekts realizēts

 EJZF projekts „Jūriņ' prasa smalku tīklu, dvēsel' - skaistas tradīcijas”,

Nr.17-09-FL05-F043.0203-000003

Par Ainažu kultūras namu

 200 000 EUR
EJZF un valsts finansējums 165289,24 EUR
Pašvaldības finansējums 34710,76 EUR
 Uzsākta projekta īstenošana
     

 

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031