23. jūlijs, 2024, Otrdiena

Magda, Magone, Mērija, Magdalēna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Ideju krājkasīte

02.02.2012 15:00

Iedzīvotāju idejas

Nākotnes pilsētas spēle Salacgrīvas novadā

22. un 23. novembrī Ainažu kultūras namā izspēlēja situācijas analīzes un ideju radīšanas - Nākotnes pilsētas spēli ,.Salacgrīvas novads - nākošie divdesmit". Nākotnes pilsētas spēli rīkoja LR Vides ministrijas un reģionālās attīstības ministrija Reģionālo forumu ietvaros sadarbībā ar Salacgrīvas novada pašvaldību, Britu padomi un biedrību ,,Zināšanu un inovācijas sabiedrība".

Spēles ietvaros tika meklēti radoši un finansiāli neietilpīgi risinājumi ekonomiskās aktivitātes un sabiedrības līdzdalības rosināšanai Salacgrīvas novada teritorijā, tādejādi sekmējot vietējās ekonomikas stiprināšanu, izmantojot iedzīvotāju radošo potenciālu. Spēle izmantota kā mūsdienīgs sabiedriskās apspriešanas instruments, kas palīdzēs pašvaldībai saņemt vietējo iedzīvotāju skatījumu par Salacgrīvas turpmākās attīstības prioritātēm, jauniem uzņēmējdarbības virzieniem un pilsoniskām aktivitātēm. Spēle veidota uz sāncensības principa - komandas sacentās par labākās idejas izstrādi.

Nākotnes pilsētas spēlē piedalījās 26 Salacgrīvas novada dažādu vecumu, jomu, pieredzes cilvēki – uzņēmēji, pensionāri, skolēni, studenti un pašvaldības pārstāvji. Sešās grupās strādājot, viņi radīja 40 visdažādākās idejas. Katrai komandai no savām iecerēm bija jāizvēlas viena, un 10 spēles posmos, tā jāizstrādā līdz biznesa idejai.

Otrās dienas pēcpusdienā komandas prezentēja ekspertiem un pārējiem spēles dalībniekiem savas nākotnes idejas. Zaļā komanda prezentēja savu ideju - Otrās mājas. Zilā komanda atrādīja savu ieceri par Bocmaņa laukuma vēsturisko atdzimšanu Muzejs kā pūra lāde. Oranžā komanda rādīja un stāstīja par savu ideju veidot inovatīvu centru - SIA Jūras māja. Sava uzņēmuma attīstībai tiks izmantotas jūras aļģes, niedres un jūras malā izskalotie koki, gliemežvāki un stikli un, protams, jūras ūdens.

Savu plānu veidot Salacgrīvā Bocmaņa Bazāru, jeb pilsētu pilsētā atrādīja Sarkanā komanda. Projektā ir paredzēts apdzīvot, atjaunot un atdzīvināt veselu pilsētas kvartālu – sākot no pilskalna līdz pat a/s Brīvais vilnis ražotnei. Par pavārmākslas festivālu „Stūķis” runāja un stāstīja dzeltenā komanda. Šī festivāla galvenais varonis – kartupelis. Provokatīvu, inovatīvu un nedaudz traku ideju prezentēja baltā komanda. Viņu iecere radīt Prieka māju – telpu negatīvo emociju novēršanai un laimes hormona radīšanai. Abas dienas komandu darbu vērtēja visnotaļ nopietni eksperti – novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, domes ekonomiste – plānotāja Ināra Lazdiņa un galvenais arhitekts Guntis Kārkliņš.

Izsakot savus vērtējumus eksperti izteica novēlējumu iesākto turpināt. D.Straubergs uzsvēra „kopējais rezultāts ir ļoti pozitīvs. Esam guvuši 40 jaunas idejas pašvaldības attīstībai. Esam guvuši idejas, kuras realizējamas tūlīt, citām nepieciešams ilgāks laiks, bet galvenais, tās paredz novada tālāku attīstību un investīciju piesaisti.”
Visi spēles dalībnieki, eksperti un novērotāji, balsojot, noteica labāko nākotnes spēles ideju. Vispārējas ovācijas un atzinību guva baltās komandas – Gundegas Upītes, Lauras Tomsones, Koidulas Meirentes un Jāņa Lipsberga prezentētā ideja par Prieka mājas izveidi.

Spēles dalībnieki visi kā viens atzina – šī bija ļoti laba iespēja aktīvi līdzdarboties un sniegt savu ieguldījumu pašvaldības attīstības plānošanā, vienlaikus tuvāk iepazīt arī citus sabiedriski aktīvus novada pārstāvjus, iegūtas jaunas prasmes un zināšanas radošu ideju izstrādē, formulēšanā, pasniegšanā un pilnveidošanā, kas ne tikai palīdzēs turpmākajā dalībnieku saskarsmē ar pašvaldību, sniedzot priekšlikumus dažādu jautājumu risināšanā, bet arī sekmēs dalībnieku profesionālo iemaņu pilnveidošanos un to pielietojumu ikdienā. Šādas ideju spēles noteikti būtu jāturpina!

Nākotnes spēles ,.Salacgrīvas novads - nākošie divdesmit" rezultāti noteikti noderēs Salacgrīvas novada Attīstības programmas 2013.-2020. gadam izstrādē. Šis aktīvais divu dienu parādīja, ka Salacgrīvas novadā dzīvo radoši cilvēki, kuriem rūp savs novads un, pārspriežot savu viedokli ar domubiedriem, ir iespējams uzlabot savu apkārtējo dzīves vidi.

Spēles vadītāja Vita Brakovska stāsta „esmu vadījusi desmit spēles, katrā vietā ir savas niansītes. Man prieks par to, ka cilvēki uzsila, parādījās enerģija. Iesākumā nebija viegli, piejūras cilvēkiem ir savs sīkstums. Jūtos gandarīta, viss pārējais ir jūsu pašu rokās. Uzskatu, ka realizējama ideja par pavārmākslas festivālu Stūķis. Runājot par Prieka māju jājautā vai spējam pārkāpt pāri tam, ko citi par mums saka?!”

Ilga Tiesnese

Izstrādātie projekti:

Salacgrīvas muzejs kā pūra lāde

Bocmaņa Bazārs

SIA “Jūras māja”

"Prieka māja" - Telpa negatīvo emociju novēršanai

"Otrās mājas"

Pavārmākslas festivāls - Stūķis

 

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031