17. jūnijs, 2024, Pirmdiena

Artis, Artūrs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Uzņemšana

UZŅEMŠANAS PRIEKŠNOSACĪJUMI

Stājoties Skolā, iesniedzami šādi dokumenti:

 • skolas direktorei adresēts iesniegums uz veidlapas;
 • iesniedzot dokumentus, uzrādīt personu apliecinoša dokumenta oriģinālu;

Izglītojamo uzņemšana:

 • 1.klasē izglītojamo uzņemšana notiek bez priekšzināšanām un ar priekšzināšanām (pēc sagatavošanas klases).
 • Sagatavošanās klasē uzņem bez priekšzināšanām mūzikā.
 • Profesionālās ievirzes izglītības programmas turpināšanai ( pēc pārtraukuma, mainot izglītības iestādi vai izglītības programmu).

Izglītojamo uzņemšana iestādē notiek saskaņā ar atklāta un vienlīdzīga konkursa principiem:

 • Profesionālās ievirzes programmās:

Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle – izglītojamie tiek uzņemti no 7-8 gadu vecuma;

o Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle – izglītojamie tiek uzņemti no 8–10 gadu vecuma;

o Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle – izglītojamie tiek uzņemti no 7-8 gadu vecuma;

o Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle, Saksofona spēle, Trompetes spēle, Eifonija spēle – izglītojamie tiek uzņemti no 8 - 10 gadu vecuma;

o Sitaminstrumentu spēle – Sitaminstrumentu spēle – izglītojamie tiek uzņemti no 8-10 gadu vecuma;

 • Interešu izglītības programmā Sagatavošanas klase:

o Apakšprogrammā Flautas spēle ( Blokflautas spēle)izglītojamie tiek uzņemti no 5-7 gadu vecuma;

o Apakšprogrammā Klavierspēleizglītojamie tiek uzņemti no 5-6 gadu vecuma.

o Apakšprogrammā Vijoles spēleizglītojamie tiek uzņemti no 5-6 gadu vecuma.

o Apakšprogrammā Sitaminstrumentu spēleizglītojamie tiek uzņemti no 5-7 gadu vecuma.

 

 • Interešu izglītības programma – Izvēles instruments:

 

Programma paredzēta izglītojamajiem, kuri apgūst instrumenta spēli kādā no profesionālās ievirzes izglītības

Izglītojamo uzņemšanai profesionālās ievirzes izglītības programmās tiek noteikti iestājpārbaudījumi:

 • Muzikālās dzirdes pārbaude - nodziedāt vienu dziesmu ar vārdiem, atkārtot ar balsi pedagoga nospēlētās vai nodziedātās skaņas.
 • Ritma izjūtas pārbaude- atkārtot pedagoga plaukšķinātas vai uz klavierēm atskaņotās ritmiskās frāzes zīmējumu.
 • Muzikālās atmiņas pārbaude- atkārtot ar balsi pedagoga atskaņoto melodiju;
 • Fizioloģiskā attīstība atbilstoši konkrētā mūzikas instrumenta spēles īpatnībām.

Uzņemšana interešu izglītības programmās notiek pamatojoties uz vecāku/aizbildņu iesniegumu un direktora rīkojumu.

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930