03. aprīlis, 2020, Piektdiena

Daira, Dairis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Uzņemšana

UZŅEMŠANAS PRIEKŠNOSACĪJUMI

Stājoties Skolā, iesniedzami šādi dokumenti:

  • skolas direktorei adresēts iesniegums uz veidlapas;
  • dzimšanas apliecības kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;

Izglītojamo uzņemšana:

  • 1.klasē izglītojamo uzņemšana notiek bez priekšzināšanām un ar priekšzināšanām (pēc sagatavošanas klases).
  • Sagatavošanās klasē uzņem bez priekšzināšanām mūzikā.

Sagatavošanas klases beigās izglītojamiem ir jākārto mācību pārbaudījums instrumenta spēlē un mācību priekšmetā Mūzikas pamati.

Pēc Sagatavošanas klases, pamatojoties uz Uzņemšanas komisijas lēmumu, izglītojamais var tikt uzņemts profesionālās ievirzes izglītības programmas 1.klasē.

  • Profesionālās ievirzes izglītības programmas turpināšanai (pēc pārtraukuma, mainot izglītības iestādi vai izglītības programmu).

 

Izglītojamo uzņemšana iestādē notiek saskaņā ar atklāta un vienlīdzīga konkursa principiem:

  • Profesionālās ievirzes programmās:

Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle – izglītojamie tiek uzņemti no 7-8 gadu vecuma;

Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle – izglītojamie tiek uzņemti no 8–10 gadu vecuma;

Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle – izglītojamie tiek uzņemti no 7-8 gadu vecuma;

Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle, Saksofona spēle, Trompetes spēle, Eifonija spēle – izglītojamie tiek uzņemti no 8 - 10 gadu vecuma;

Sitaminstrumentu spēle – Sitaminstrumentu spēle – izglītojamie tiek uzņemti no 8-10 gadu vecuma;

  • Interešu izglītības programmā Sagatavošanas klase:

Apakšprogrammā Flautas spēle (Blokflautas spēle)izglītojamie tiek uzņemti no 5-7 gadu vecuma;

Apakšprogrammā Klavierspēleizglītojamie tiek uzņemti no 5-7 gadu vecuma.

 

Mācību gada sākumu nosaka attiecīgie Ministru kabineta noteikumi.

DOKUMENTI

  • PAŠNOVĒRTĒJUMS ()
  • NOLIKUMS ()
  • Iekšējās kārtības noteikumi ()

*informācija tiks papildināta...