23. jūlijs, 2024, Otrdiena

Magda, Magone, Mērija, Magdalēna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 1.panta 23.punktu, no 2019.gada 1.janvāra pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

Turpmāk pasūtītājiem visa informācija par iepirkumiem, kas veido pircēja profilu, ir jāizvieto tikai Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).

Pašvaldības izsludinātajiem iepirkumiem lūdzam sekot pasūtītāja profilā 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/467

 

Salacgrīvas novada domes paziņojumi par iepirkumiem 2018.gads

 Pieteikuma publicēšanas dat.   Nosaukums   Rezultāti 
 28.11.2018.  Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Valdemāra ielā 8, Ainaži, Salacgrīvas novads, id.Nr.SND 2018/54  SND 2018/54 lēmums
 16.11.2018.  Salacgrīvas novada domes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, id.Nr.SND 2018/53-ERAF  SND 2018/53 ERAF lēmums
 15.11.2018.

 Autoceļa „Liepu iela – Jennas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā" pārbūve, id.Nr.SND 2018/52-ELFLA

 
 16.11.2018.

Salacgrīvas pilsētas Transporta ielas pārbūve, id.Nr.SND 2018/51-ERAF

 SND 2018/51 ERAF ziņojums
 08.11.2018.

 Svētciema notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija, id.Nr.SND 2018/50

 SND 2018/50 lēmums
 31.10.2018.

 Salacgrīvas novada domes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, id.Nr.SND 2018/49-ERAF

 
 31.10.2018.

 Būvprojekta izstrāde ugunsdzēsības muzeja pārbūvei, Ainažos, Valdemāra ielā 69, id.Nr.SND 2018/48 

 
 25.10.2018.

 Salacgrīvas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšana 2019.gadā, id.SND 2018/47

 SND 2018/47 lēmums
 15.10.2018.

 Meldru un Lašu ielas seguma atjaunošana Salacgrīvas pilsētā, id.Nr.SND 2018/46

 SND 2018/46 lēmums
 02.10.2018.

 Meldru ielas segumu atjaunošana Salacgrīvas pilsētā, id.Nr.SND 2018/45

 
 20.09.2018.

 Ceļu seguma atjaunošana Liepupes pagastā, id.Nr.SND 2018/44

 SND 2018/44 Lēmums
 11.09.2018.

 Kokskaidu granulu piegāde, id.Nr.SND 2018/41

 SND 2018/41 ziņojums
 07.09.2018.

 Būvuzraudzības pakalpojumi Salacgrīvas pilsētas Transporta ielas pārbūves darbiem, id.Nr.SND 2018/43-ERAF

 SND 2018/43 ERAF lēmums
 07.09.2018.

 Būvuzraudzības pakalpojumi Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūves darbiem, id.Nr.SND 2018/42-ELFLA

 SND 2018/42 ELFLA lēmums
 31.08.2018.

 Salacgrīvas novada domes darbinieku veselības apdrošināšana, id.nr.SND 2018/40

 SND 2018/40 lēmums
 25.08.2018.

 Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā, id.Nr.SND 2018/39 

 
 25.08.2018.  Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana PII "VIlnītis", id.Nr.SND 2018/38  
 25.08.2018.  Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Liepupes pamatskola, id.Nr.SND 2018/37  
 06.08.2018.  Telpu remonts Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā, id.Nr.SND 2018/36  SND 2018/36 lēmums
 06.08.2018.  Kokskaidu granulu piegāde, id.Nr.SND 2018/35  SND 2018/35 lēmums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu
 20.07.2018.  Liepupes pamatskolas skolēnu pārvadājumi, id.Nr.SND 2018/34  SND 2018/34 Lēmums
 17.07.2018.  Salacgrīvas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana, id.Nr.SND 2018/33  SND 2018/33 ziņojums
 29.06.2018.  Liepupes vidusskolas jumta seguma nomaiņa, id. Nr. SND 2018/32  SND 2018/32 Lēmums
 29.06.2018.  Salacgrīvas pilsētas Transporta ielas pārbūve , id.Nr. SND 2018/30 - ERAF  SND 2018/30 ERAF ziņojums
 20.06.2018.  "Gājēju ietves izbūve Ainažu pilsētas Valdemāra ielā", id.Nr.SND 2018/31  SND 2018/31 Lēmums
 06.06.2018  Mērniecības pakalpojumi 2018.gadā, ID.Nr.SND 2018/29  SND 2018/29 Lēmums
 06.06.2018.  Salacgrīvas pilsētas Vidzemes ielas asfalta seguma atjaunošana un gūliju nomaiņa Viļņu ielā, ID.Nr.SND 2018/28  SND 2018/28 Lēmums
 01.06.2018.  Projektora piegāde Salacgrīvas kultūras namam, ID.Nr.SND 2018/27  SND 2018/27 lēmums
 25.05.2018.  Tūjas bibliotēkas vienkāršotā atjaunošana, ID.Nr.SND 2018/26 SND 2018/26 Lēmums
 16.05.2018.  Gājēju celiņa izbūve, ID.Nr.SND 2018/25  SND 2018/25 Lēmums
 15.05.2018.  Salacgrīvas novada Tūjas ciema Jūras ielas seguma atjaunošana, ID. Nr. SND 2018/24  SND 2018/24 Lēmums
 14.05.2018.  Mola laipas pārbūve Ainažos, ID.Nr.SND 2018/23  SND 2018/23 Lēmums
 10.05.2018.  Ainažu pilsētas Valdemāra ielas seguma atjaunošana, ID.Nr.SND 2018/22  SND 2018/22 Lēmums
 10.05.2018.  Salacgrīvas novada ielu un ceļu uzturēšana, ID Nr. SND 2018/21  SND 2018/21 lēmums
 10.05.2018.  Noejas izbūve uz Lībiešu upuralām, ID.Nr.SND 2018/20    
 02.05.2018.  Salacgrīvas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana, ID.Nr.SND 2018/18  
 27.04.2018.  Projektora piegāde Salacgrīvas kultūras namam, ID.Nr.SND 2018/19  SND 2018/19 lēmums
 24.04.2018.  Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciema Sēņu ielas pārbūve, ID.Nr.SND 2018/17-ERAF  SND 2018/17 ERAF Lēmums
  21.04.2018.  Elektromontāžas darbu veikšana Salacgrīvas novada domē un tās struktūrvienībās, ID.Nr.SND 2018/16  SND 2018/16 lēmums
 21.04.2018.  Salacgrīvas pilsētas ielu virsmas apstrāde ar šķembiņām bitumena emulsiju, ID.Nr.SND 2018/15  SND 2018/15 lēmums
 21.04.2018.  Salacgrīvas pilsētas Rīgas un Jūras ielas seguma atjaunošana, ID.Nr.SND 2018/14  SND 2018/14 lēmums
 16.04.2018.  Operatīvā transporta nobrauktuves izbūve, ID.Nr.SND 2018/13  SND 2018/13 Lēmums
 27.03.2018.   Tūjas bibliotēkas vienkāršotā atjaunošana, ID.Nr.SND 2018/12  SND 2018/12 Lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu
 22.03.2018.  Malkas piegāde, ID.Nr.SND 2018/11   
 21.03.2018.  Gājēju tiltiņu izbūve, ID.Nr.SND 2018/10   SND 2018/10 lēmums
 21.03.2018.  Automašīnas iegāde Salacgrīvas novada domes sabiedriskās kārtības nodaļas vajadzībām, ID.Nr.SND 2018/9  SND 2018/9 lēmums
 16.03.2018.  Būvprojekta izstrāde Zvejnieku parka estrādes pārbūvei Salacgrīvā, ID.Nr.SND 2018/8-ERAF  SND 2018/8 ERAF lēmums
 13.03.2018.  Ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā, ID.Nr.SND 2018/7  
 06.03.2018.  Flīģeļa iegāde Salacgrīvas mūzikas skolai, ID.Nr.SND 2018/6  SND 2018/6 lēmums
 20.02.2018  Malkas piegāde, ID.Nr.SND 2018/5  
 13.02.2018  Būvprojektu izstrāde ielu apgaismojuma izbūvei Salacgrīvas novadā, ID.Nr.SND 2018/4  SND 2018/4 lēmums
 02.02.2018  Malkas piegāde, ID.Nr.SND 2018/3  
 19.01.2018  Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde, ID.Nr.SND 2018/2  SND 2018/2 ziņojums
 09.01.2018  Salacgrīvas novada domes un tās struktūrvienību datortīkla administrēšana, ID.Nr.SND 2018/1  SND 2018/1 ziņojums

 

Salacgrīvas novada domes paziņojumi par iepirkumiem 2017.gads

 Pieteikuma publicēšanas dat.  Nosaukums  Rezultāti
 29.12.2017.

 Zvejnieku parka labiekārtojums un vides kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, ID.Nr.SND 2017/51-EJZF

 SND 2017/51-EJZF ziņojums
 22.12.2017

 Ainažu kultūras nama atjaunošana, ID.Nr.SND 2017/49-EJZF

 SND 2017/49 EJZF lēmums
 21.12.2017

 Būvprojekta izstrāde Bocmaņa laukuma, Krīperu un Kalna ielas pārbūvei Salacgrīvas pilsētā, ID.Nr.SND 2017/50 

 SND 2017/50 lēmums
 19.12.2017.

 Elektroenerģijas iegāde Salacgrīvas novada domes un tās pakļautībā esošo iestāžu vajadzībām, ID.Nr.SND 2017/47

 SND 2017/47 ziņojums
 18.12.2017.

 Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā, ID.Nr.SND 2017/48

 SND 2017/48 lēmums
 12.12.2017.

 Ainažu kultūras nama atjaunošana, ID.Nr.SND 2017-46-EJZF

 SND 2017/46-EJZF lēmums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu
 11.12.2017.

 Salacgrīvas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšana 2018.gadā, ID.SND 2017/45

 SND 2017/45 lēmums
 11.12.2017.

 Atklāts konkurss "Salacgrīvas novada domes un tās struktūrvienību datortīkla administrēšana", ID.Nr.SND 2017/44 

 
 27.11.2017.

 Salacgrīvas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšana 2018.gadā, ID.Nr.SND 2017/43

 SND 2017/43 Lēmums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu
 15.11.2017.

 Salacgrīvas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšana 2018.gadā, ID.Nr.SND 2017/42

 
 03.11.2017.

 Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Salacgrīvas novada domes autotransportam, ID.Nr.SND 2017/41

 SND 2017/41 Lēmums
 20.09.2017.

 Autonoma saules-vēja enerģijas ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā, ID.Nr.SND 2017/40-EJZF

 SND 2017/40 EJZF lēmums
 01.09.2017.

 Salacgrīvas pilsētas Smilšu ielas seguma atjaunošana, ID.Nr.SND 2017/39 

 SND 2017/39 lēmums
 31.08.2017.

 Stāvlaukuma un piebraucamā ceļa pārbūve Zvejnieku parkā, ID.Nr.SND 2017/38

 SND 2017/38 lēmums
 31.08.2017.

 Sēņu ielas, Svētciemā, Salacgrīvas novadā pārbūve, ID.Nr.SND 2017/37-ERAF

 
 25.08.2017.

 Salacgrīvas novada domes darbinieku veselības apdrošināšana, ID.Nr.SND 2017/36

 SND 2017/36 Lēmums
 25.08.2017.

 Salacgrīvas novada teritorijas ikdienas uzturēšanas, ID.Nr.SND 2017/35

 SND 2017/35 ziņojums
 21.08.2017.

 Sanitāro telpu remonts PII "Vilnītis" filiālē Korģenē, ID.Nr.SND 2017/34

 SND 2017/34 Lēmums
 10.08.2017.

 Kokskaidu granulu piegāde, ID.Nr.SND 2017/33

 SND 2017/33 Lēmums
 31.07.2017

 Liepupes vidusskolas skolēnu pārvadājumi 2017./2018.m.g. un neregulārie pārvadājumi, ID.Nr.SND 2017/32

 SND 2017/32 lēmums
 27.07.2017.

 Salacgrīvas pilsētas Smilšu ielas seguma atjaunošana, ID.Nr.SND 2017/31

 SND 2017/31 lēmumus par iepirkuma procedūras pārtraukšanu
 26.07.2017.

 Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma izstrāde 2018.-2029.gadam, ID.Nr.SND 2017/30

 SND 2017/30 Lēmums
 17.07.2017.

 Gājēju ietves izbūve Salacgrīvas pilsētas Valmieras un Vidzemes ielas krustojumā ID.nr.SND 2017/29

 SND 2017/29 lēmums
 04.07.2017.

 Salacgrīvas pilsētas Smilšu ielas seguma atjaunošana, ID.Nr.SND 2017/28

 
 22.06.2017.

 Ielas seguma izbūve Salacgrīvas pilsētas Krasta ielā, ID.Nr.SND 2017/27

 SND 2017/27 Lēmums
 19.06.2017.

 Noeju izbūve uz jūru Salacgrīvas novadā, ID.Nr.SND 2017/26-EJZF

 SND 2017/26 EJZF lēmums
 15.06.2017.  Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma izstrāde 2018.-2029.gadam, ID.Nr.SND 2017/25  
 15.06.2017.  Logu, durvju un palodžu nomaiņa ar pilnu apdari, id.Nr.SND 2017/24
 SND 2017/24 lēmums
 06.06.2017.  Sanitāro telpu remonts, ID.Nr.SND 2017/23  SND 2017/23 lēmums
 06.06.2017.  Velo takas izveide uz bijušās dzelzceļa līnijas, ID.Nr.SND 2017/22  SND 2017/22 lēmums
 06.06.2017.  Liepupes vidusskolas bibliotēkas korpusa jumta siltināšana, ID.Nr.SND 2017/21
 SND 2017/21 lēmums
 06.06.2017.  Būvprojekta izstrāde ugunsdzēsības muzeja pārbūvei Ainažos, ID.Nr.SND 2017/20  
 19.05.2017.  Sanitāro telpu remonts, ID.Nr.SND 2017/19  
 18.05.2017.  Saieta zāles atjaunošana Korģenē, ID.Nr.SND 2017/18-ELFLA  ND 2017/18 lēmums
 13.05.2017  Ainažu pilsētas Jāņa Asara un Valdemāra ielas asfalta seguma atjaunošana, ID.Nr.SND 2017/17

 SND 2017/17 lēmums 17-1

 ND 2017/17 lēmums

 08.05.2017.  Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Salacgrīvā, ID.Nr.SND 2017/16  SND 2017/16 lēmums
 21.04.2017.  Gājēju ietvju izbūve Salacgrīvas pilsētā, ID.Nr.SND 2017/15
 ND 2017/15 lēmums
 21.04.2017.
 Salacgrīvas pilsētas Viļņu ielas asfalta seguma atjaunošana, ID.Nr.SND 2017/14
 ND 2017/14 lēmums
 21.04.2017.  Salacgrīvas pilsētas Pērnavas ielas asfalta seguma atjaunošana, ID.Nr.SND 2017/13  ND 2017/13 lēmums
 13.04.2017.  Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūve, ID.Nr.SND 2017/12-ELFLA SND 2017/12 ELFLA Ziņojums
 23.03.2017.
 Salacgrīvas novada kapu apsaimniekošana, ID.Nr.SND 2017/11
 SND 2017/34 Ziņojums
 16.03.2017.  Salacgrīvas pilsētas Rīgas ielas pārbūve, ID.Nr.SND 2017/10  SND 2017/10 lēmums
 28.02.2017.  Jumta siltināšana administratīvai ēkai Sporta ielā 6, Salacgrīvā, ID.Nr.SND 2017/9
 SND 2017/9 ziņojums
 27.02.2017.  Būvprojektu izstrāde noejām uz jūru Salacgrīvas novadā, ID.Nr.SND 2017/8  SND 2017/8 Ziņojums
 23.02.2017.  Būvprojektu izstrāde ielu apgaismojuma izbūvei Salacgrīvas novadā, ID. Nr.SND 2017/7  SND 2017/7 ziņojums
 13.02.2017.  Būvprojektu izstrāde noejām uz jūru Salacgrīvas novadā, ID.Nr.SND 2017/6   
 13.02.2017.  Puķu stādu piegāde un stādīšana, ID.Nr.SND 2017/5  SND 2017/5 ziņojums
 01.02.2017.  Būvuzraudzības pakalpojumi Salacgrīvas pilsētas Rīgas ielas pārbūves darbiem, ID.Nr.SND 2017/4  SND 2017/4 Ziņojums
 25.01.2017.  Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde, ID Nr.SND 2017/3  SND 2017/3 ziņojums
 11.01.2017.  Būvprojekta izstrāde meliorācijas sistēmas izbūvei Jūras, Jūrmalas, Melnalkšņu, Smilšu un Pļavas ielu kvartālā, Salacgrīvas pilsētā, ID.Nr.SND 2017/2  SND 2017/2 ziņojums
 04.01.2017.  Ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā, ID.Nr.SND 2017/1  SND 2017/1 ziņojums

 

Salacgrīvas novada domes paziņojumi par iepirkumiem 2016.gads

 Pieteikuma publicēšanas
dat.

 Nosaukums

 Rezultāti

 22.12.2016.

 Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana, Ident.Nr.SND 2016/50

 

 19.12.2016.

 Malkas piegāde, Ident.Nr.SND 2016/49

 SND 2016/49 Ziņojums

 12.12.2016.

 Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde, Ident.Nr.SND 2016/48

 SND 2016/48 Ziņojums

 12.12.2016.

 Kokskaidu granulu piegāde Liepupes pagasta pārvaldes katlumājai, Ident.Nr.SND 2016/47

 SND 2016/47 Ziņojums

 09.12.2016.

  Vienotās pašvaldības sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu bāzes izmitināšanas pakalpojuma sniegšana 2017.gadā, Ident.Nr.SND 2016/46

 SND 2016/46 Ziņojums

 17.11.2016.

 Salacgrīvas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšana, Ident.Nr.SND 2016/45

 SND 2016/45 Ziņojums

 16.11.2016.

 Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām personām, id.Nr.SND 2016/44

 SND 2016/44 Ziņojums

 15.11.2016.

 Vienotās pašvaldības sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu bāzes izmitināšanas pakalpojuma sniegšana 2017.gadā, Ident.Nr.SND 2016/43

 

 15.11.2016.

 Apkures katla piegāde un uzstādīšana Liepupes pagasta pārvaldes ēkā, Ident.Nr.SND 2016/42 

 SND 2016/42 Ziņojums

 07.11.2016.

 Salacgrīvas vidusskolas skolēnu pārvadājumi, Ident.Nr.SND 2016/41

 SND 2016/41 Ziņojums

 04.11.2016.

 Zemes gabalu robežu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana un zemes ierīcības projekta izstrāde Salacgrīvas novada domes vajadzībām, Ident.Nr.SND 2016/40

 SND 2016/40 Ziņojums

 04.11.2016.

 Ziemassvētku saldumu paciņu piegāde, Ident.Nr.SND 2016/39

 SND 2016/39 Ziņojums

 31.10.2016.

 Salacgrīvas pilsētas Rīgas ielas pārbūve, Ident.Nr.SND 2016/38

 SND 2016/38 Ziņojums

 28.10.2016

 Ārdurvju nomaiņa Liepupes vidusskolā un PII „Vilnītis", Ident.Nr.SND 2016/37

 SND 2016/37 Ziņojums

 12.10.2016.

 Gaismas ķermeņu piegāde, Ident.Nr.SND 2016/36

 SND 2016/36 Ziņojums

 12.10.2016.

 Koku kopšanas darbi Salacgrīvas pilsētā, Ident.Nr.SND 2016/35

 SND 2016/35 Ziņojums

 14.09.2016.

 Asfaltbetona seguma izbūve Ķēniņu ielā, Vecsalacās, Salacgrīvas novadā Ident.Nr.SND 2016/34

 SND 2016/34 Ziņojums

 23.08.2016. 

 Kokskaidu granulu piegāde, Ident.Nr.SND 2016/33

 SND 2016/33 Ziņojums

 23.08.2016.

 Skaņas iekārtu piegāde un uzstādīšana, Ident.Nr. SND 2016/32

 SND 2016/32 Ziņojums

 22.08.2016. 

 Automašīnu piegāde Salacgrīvas novada domes vajadzībām, Ident.Nr.SND 2016/31

 SND 2016/31 Ziņojums

 17.08.2016. 

 Salacgrīvas novada domes darbinieku veselības apdrošināšana, Ident.Nr.SND 2016/30

 SND 2016/30 Ziņojums

 05.08.2016.

 Videonovērošanas sistēmas izveidei nepieciešamo ierīču iegāde, Ident.Nr.SND 2016/29

 SND 2016/29 Ziņojums

19.07.2016.

 Trotuāru pārbūve Salacgrīvā, Pērnavas ielā, Ident.Nr.SND 2016/28

 SND 2016/28 ziņojums

18.07.2016.

 Ielu apgaismojuma tīklaizbūve Salacgrīvas novada Tūjas ciemā, Ident.Nr.SND 2016/27

 SND 2016/27 ziņojums

15.07.2016.

 Skolēnu pārvadājumi 2016./2017.m.g. un neregulārie pārvadājumi, Ident.Nr.SND 2016/26

 SND 2016/26 Ziņojums

13.07.2016.

 Liedaga ielas posma virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembiņām Tūjā, Salacgrīvas novadā, Ident.Nr.SND 2016/25

 SND 2016/25 Ziņojums

05.07.2016.

 Vides pieejamības nodrošināšana Salacgrīvas pilsētā, Ident.Nr.SND 2016/24

 SND 2016/24 ziņojums

 28.06.2016.

 Vētras radīto postījumu novēršana uz ceļa Lielurga-Oltūži, Ident.Nr.SND 2016/23

 SND 2016/23 ziņojums

21.06.2016.

 Ārdurvju nomaiņa Liepupes vidusskolā un PII "VIlnītis", Ident/Nr.SND 2016/22

 

21.06.2016.

 Gājēju celiņu atjaunošana Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā, Ident.Nr.SND 2016/21

 SND 2016/21 ziņojums

16.06.2016.

 Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūvei, Ident.Nr.SND 2016/20

 SND 2016/20 ziņojums

10.06.2016.

 Stāvlaukuma izbūve un ielas posma dubultā apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembiņām Korģenē, Salacgrīvas novadā, Ident.Nr.SND 2016/19

 SND 2016/19 ziņojums

10.06.2016.

 Jaunas vieglās automašīnas piegāde ar ieskaitu, Ident.Nr.SND 2016/18

 SND 2016/18 ziņojums

10.06.2016.

 Nojumju būvniecība, Ident.Nr.SND 2016/17

 SND 2016/17 2.daļa ziņojums

SND 2016/17 ziņojums 1.daļa

06.06.2016.

 Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas novada domes struktūrvienībās", id.Nr.SND 2016/16

 SND 2016/16 ziņojums

31.05.2016.

 Sanitāro mezglu remonts PII "VIlnītis", Ident.Nr.SND 2016/15

 SND 2016/15 ziņojums

27.05.2016.

 Radio mikrofonu piegāde, Ident.Nr.SND 2016/14

 SND 2016/14 ziņojums

10.05.2016.

 Daudzfunkcionāla sporta seguma piegāde un uzstādīšana, Ident.Nr.SND 2016/13

 SND 2016/13 ziņojums

 28.04.2016.

 Koncerta tērpu izgatavošana jauktajam korim "KRASTS", Ident.Nr.SND 2016/12

 SND 2016/12 ziņojums

 28.04.2016.

 Zāles pļāvēja piegāde Ainažu pilsētas pārvaldes vajadzībām, Ident.Nr.SND 2016/11

 SND 2016/11 ziņojums

 28.04.2016.

 Laipu atjaunošana Salacgrīvas novadā, Ident.nr.SND 2016/10

 SND 2016/10 ziņojums

 28.04.2016.

 Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Salacgrīvas novada domes autotransportam, Ident.Nr.SND 2016/9

 SND 2016/9 Ziņojums

 27.04.2016.

 Tautas tērpu izgatavošana, Ident.Nr.SND 2016/8

 SND 2016/8 Ziņojums

 06.04.2016.

 Salacgrīvas bibliotēkas, muzeja telpu un āra puķu dobes remonts, Ident.Nr.SND 2016/7 

 SND 2016/7 ziņojums

 06.04.2016.

 Malkas piegāde, Ident.Nr.SND 2016/6

 SND 2016/6 ziņojums

 29.03.2016.

 Jahtu ostas laukuma labiekārtošanas un atjaunošanas darbi, Ident.Nr.SND 2016/5

 SND 2016/5 ziņojums

 23.03.2016.

 Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība Salacgrīvas novada asfaltēto ielu pārbūvei, Ident.Nr.SND 2016/4

 SND 2016/4 ziņojums

 21.03.2016.

 Degvielas iegāde Salacgrīvas novada domes vajadzībām, Ident.Nr.SND 2016/3

 SND 2016/3 Ziņojums

 11.03.2016.

 Būvuzraudzības pakalpojumi Salacgrīvas pilsētas Valmieras ielas pārbūves darbiem, Ident.Nr.SND 2016/2

 SND 2016/2 ziņojums

 15.01.2016.

 Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde Ident.Nr.SND 2016/1

 SND 2016/1 ziņojums

 

Salacgrīvas novada domes paziņojumi par iepirkumiem 2015.gads

 Nosaukums

 Rezultāti

 Salacgrīvas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšana, Ident.Nr.SND 2015/43  SND 2015/43 ziņojums
 Puķu stādu piegāde un stādīšana, Ident.Nr.SND 2015/42  SND 2015/42 ziņojums
 Ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija un apkalpošana Salacgrīvas novadā, Ident.Nr.SND 2015/41  SND 2015/41 ziņojums
 Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu ierīkošana, Ident.Nr.SND 2015/40  SND 2015/40 ziņojums
 Ielu apgaismojuma ierīkošana Salacgrīvas novada Ainažu pilsētā un Svētciemā, Ident.nr.SND 2015/39  SND 2015/39 ziņojums
 Koku kopšanas plāna izstrāde, Ident.Nr.SND 2015/37  SND 2015/37 ziņojums
 Ziemasssvētku dekoratīvā noformējuma piegāde, Ident.Nr.SND 2015/36  SND 2015/36 ziņojums
 Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas novada domes struktūrvienībās, Ident.Nr.SND 2015/35.  SND 2015/35 ziņojums
 Salacgrīvas pilsētas Valmieras ielas rekonstrukcija, Ident.Nr.SND 2015/34  SND 2015/34 ziņojums
 Dārza, Upes un Saimniecības ielas seguma atjaunošana Svētciemā
Ident.Nr.SND 2015/32
 SND 2015/32 ziņojums
 Salacgrīvas muzeja telpu remonts, Ident.Nr. SND 2015/31  SND 2015/31 ziņojums
 Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas vidusskolā, Ident.Nr. SND 2015/30  SND 2015/30 ziņojums
 Salacgrīvas novada Liepupes pagasta un Salacgrīvas pagasta Svētciema teritorijas ikdienas uzturēšana Ident.Nr. SND 2015/29  SND 2015/29 ziņojums
 Salacgrīvas novada bibliotēku datortīklu administrēšana, Ident.Nr. SND 2015/28  SND 2015/28 ziņojums
 Edināšanas pakalpojumu sniegšana Liepupes vidusskolā, Ident.Nr. SND 2015/27  SND 2015/27 ziņojums
 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Salacgrīvas vidusskolā, Ident.NrSND 2015/26  SND 2015/26 Lēmums
 Edināšanas pakalpojumu sniegšana PII "Vilnītis", Ident.Nr. SND 2015/25  SND 2015/25 ziņojums
 Edināšanas pakalpojumu sniegšana PII RANDA un Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā, Ident.Nr. SND 2015/24  SND 2015/24 ziņojums
 Stāvlaukuma izveide Smilšu ielā, Ident.Nr. SND 2015/23  SND 2015/23 ziņojums
 Kokskaidu granulu piegāde, Ident.Nr. SND 2015/22  SND 2015/22 ziņojums
 Salacgrīvas novada skolēnu pārvadājumi 2015./2016.m.g. un neregulārie pārvadājumi, Ident.Nr. SND 2015/21  SND 2015/21 ziņojums
 Salacgrīvas novada domes darbinieku veselības apdrošināšana, Ident.Nr. SND 2015/19  SND 2015/19 ziņojums
 Deformācijas šuvju izbūve tiltam pār Salacu, Ident.Nr. SND 2015/18  SND 2015/18 Ziņojums
 Ēdināšanas pakalpojumi XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un  deju svētku Salacgrīvas novada dalībniekiem, Ident.Nr. SND 2015/17  SND 2015/15 Lēmums
 Smilšu volejbola laukumu izveide pie Liepupes vidusskolas, Ident.Nr. SND 2015/16-EZF.  SND 2015/16 Ziņojums
 Grants ieguve un drupināšana karjerā "Dambji-1", Ident.Nr. SND 2015/15  SND 2015/15 Ziņojums
 Ainažu pilsētas Smilgu, Zaļās, Muzeju un Kr.Barona ielas seguma atjaunošana, Ident.Nr. SND 2015/14  SND 2015/14 Ziņojums
 Elektromontāžas darbu veikšana Salacgrīvas novada domē un tās struktūrvienībās, Ident.Nr. SND 2015/13  SND 2015/13 Ziņojums
 Papildus darbi stāvlaukuma izveidē Baznīcas ielā, Ident.Nr. SND 2015/12  SND 2015/12 ziņojums
 Zemes ierīcības projektu izstrāde Salacgrīvas novada domes vajadzībām, Ident.Nr. SND 2015/11  SND 2015/11 Ziņojums
 Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Salacgrīvas novadā, Ident.Nr. SND 2015/10  SND 2015/10 Ziņojums

 Veļas mazgāšanas pakalpojuma sniegšana PII „Vilnītis” vajadzībām, Ident.Nr. SND 2015/9

 SND 2015/9 Ziņojums

 Lokālo bezvadu datortīklu izveide publiskajos interneta pieejas punktos, Ident.Nr. SND 2015/8-ERAF

 SND 2015/8 Ziņojums

 Tehniskā projekta izstrāde Valmieras ielas pārbūvei un autoruzraudzība, Ident.Nr. SND 2015/6

 SND 2015/6 Ziņojums

 Stāvlaukuma izveide Baznīcas ielā, Ident.Nr. SND 2015/5

 SND 2015/5 Ziņojums

 Malkas piegāde, Ident.Nr. SND 2015/4

 SND 2015/4 Ziņojums

 Salacgrīvas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana, Ident.Nr. SND 2015/3

 SND 2015/3 Ziņojums

 Salacgrīvas novada ielu un ceļu attīrīšana no sniega, Ident.Nr. SND 2015/2

 SND 2015/2 Ziņojums

 Puķu stādu piegāde un stādīšana, Ident.Nr. SND 2015/1

 SND 2015/1 Ziņojums

 

Salacgrīvas novada domes paziņojumi par iepirkumiem 2014.gads

 Nosaukums

 Rezultāti

 Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde, Ident.Nr.SND 2014/39

 SND 2014/39 Ziņojums

 Salacgrīvas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšana, Ident.Nr.SND 2014/38

 SND 2014/38 Ziņojums

 Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Salacgrīvas vidusskolā, Ident.Nr.SND 2014/37

 SND 2014/37 Ziņojums

 Salacgrīvas novada ielu un ceļu attīrīšana no sniega, Ident.Nr.SND 2014/35

 SND 2014/35 Ziņojums

 Izskaloto pašvaldības ceļu atjaunošana Salacgrīvas novada Liepupes pagastā un Salacgrīvas pagastā, Ident.nr.SND 2014/34

 SND 2014/34 Ziņojums

 Elektroenerģijas iegāde Salacgrīvas novada domes, Aloja novada domes, Tukuma novada pašvaldības, Mārupes novada domes, Kandavas novada domes, Ķekavas novada pašvaldības, Krimuldas novada domes, Babītes novada pašvaldības un Sējas novada domes un to padotībā esošo iestāžu vajadzībām, Ident.nr.SND 2014/33

 SND 2014/33 Ziņojums

 Dzesētavu iegāde Salacgrīvas novada vajadzībām, Ident.nr.SND 2014/32

 SND 2014/32 Ziņojums

 Salacgrīvas novada domes un tās struktūrvienību datortīkla administrēšana, Ident.nr.SND 2014/31

 SND 2014/31 Ziņojums

 Papildus darbi Tūjas ciema Liedaga ielas seguma atjaunošanā un gājēju celiņa izveidē, Ident.nr.SND 2014/30

 SND 2014/30 Ziņojums

 Jauna elektromobiļa iegāde Salacgrīva novada domei", Ident.nr.SND 2014/29

 SND 2014/29 Ziņojums

 Mēbeļu atjaunošana Salacgrīvas novada domē", Ident.nr.SND 2014/28

 SND 2014/28 Ziņojums

 Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas novada domē, Ident.nr.SND 2014/27

 SND 2014/27 Ziņojums

 Invalīdu ratiņkrēsla pacēlāja piegāde un uzstādīšana, Ident.nr.SND 2014/26

 SND 2014/26 Ziņojums
 Salacgrīvas novada skolēnu pārvadājumi 2014./2015.m.g. un neregulārie pakalpojumi, Ident.nr.SND 2014/25  SND 2014/25 Ziņojums

 Tūjas ciema Liedaga ielas seguma atjaunošana un gājēju celiņa izveide, Ident.nr.SND 2014/24.

 SND 2014/24 Ziņojums

 Ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija un apkalpošana Salacgrīvas novadā, Ident.nr.SND 2014/23.

 SND 2014/23 Ziņojums

 Seguma rekonstrukcija Rīgas ielā, Ident.nr.SND 2014/22.

 SND 2014/22 Ziņojums

 Kokskaidu granulu piegāde, Ident.nr.SND 2014/21.

 SND 2014/21 Ziņojums

 Seguma atjaunošana un gājēju celiņa izveide Baznīcas ielā, Ident.nr.SND 2014/19.

 SND 2014/19 Ziņojums

 SND 2014/19 Ziņojums 2

 Skursteņu un krāsns remonts mājām "Tūjas skola" un "Atpūtas" Liepupes pagastā, Ident.nr.SND 2014/18.

 SND 2014/18 Ziņojums

 Salacgrīvas novada domes darbinieku veselības apdrošināšana", Ident.nr.SND 2014/17

 SND 2014/17 Ziņojums

 Zālāju pļaušana Salacgrīvas un Ainažu pilsētās, Ident.nr.SND 2014/16

 SND 2014/16 Ziņojums

 Zemes gabalu robežu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamiem īpašumiem, Ident.nr.SND 2014/15

 SND 2014/15 Ziņojums

 Elektromontāžas darbu veikšana Salacgrīvas novada domē un tās struktūrvienībās, Ident.nr.SND 2014/13.

 SND 2014/13 Ziņojums

 Ainažu estrādes izbūve", Ident.nr.SND 2014/11-EZF

 SND 2014/11 Ziņojums

 Zivju resursu aizsardzības pasākumiem nepieciešamā aprīkojuma piegāde, Ident.nr.SND 2014/10

 SND 2014/10 Ziņojums
 Salacgrīvas novada Salacgrīvas un Ainažu teritorijas ikdienas uzturēšana, Ident.nr.SND 2014/9  SND 2014/9 Ziņojums

 Tehniskā projekta izstrāde un būvdarbi projektā "Tūjas zinību centra izveide", Ident.nr.SND 2014/8-EZF

 SND 2014/8 EZF Ziņojums

 Pārtikas preču piegāde pašvaldības iestādei Veco ļaužu mītne "Sprīdīši", Ident.nr.SND 2014/7

 SND 2014/7 Ziņojums

 Salacgrīvas novada kapu apsaimniekošana, Ident.nr.SND 2014/6

 SND 2014/6 Lēmums

 Salacgrīvas novada izdevuma "Salacgrīvas novada ziņas" izdošana, Ident.nr.SND 2014/5

 SND 2014/5 Ziņojums

 Malkas piegāde, Ident.nr. SND 2014/4

 SND 2014/4 Ziņojums

 Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Salacgrīvas novadā, Ident.nr.SND 2014/3-KPFI

 SND 2014/3 KPFI Ziņojums

 Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde, Ident.nr. SND 2014/2

 SND 2014/2 Ziņojums

 Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Salacgrīvas vidusskolā" Ident.nr. SND 2014/1-KPFI

 SND 2014/1 Ziņojums

2013.gads

 Nosaukums

 Rezultāti

 Salacgrīvas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšana, Ident.nr. SND 2013/28

 SND 2013/28 Ziņojums

 Slēpošanas sporta inventāra piegāde Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolai, Ident.nr. SND 2013/27

 SND 2013/27 Ziņojums

 Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde, Ident.nr. SND 2013/26

 SND 2013/26 Ziņojums

 Pašvaldības objektu Salacgrīvā, Sila ielā 2 un Smilšu ielā 9 pieslēgums siltumtīklam, Ident.nr. SND 2013/23

 SND 2013/23 Ziņojums

 

Salacgrīvas novada domes 2013.gada iepirkuma procedūras iepirkumi_2013.xls

Salacgrīvas novada domes 2012.gada iepirkuma procedūras iepirkumi_2012.xls

Salacgrīvas novada domes 2011.gada iepirkuma procedūras iepirkumi_2011.xls

Salacgrīvas novada domes 2010.gada iepirkuma procedūras iepirkumi_2010.xls

Salacgrīvas novada domes 2009.gada iepirkuma procedūras iepirkumi_2009_novads.xls

Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2009.gada iepirkuma procedūras iepirkumi_2009_pilsetas_dome.xls  

Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada iepirkuma procedūras iepirkumi_2008.xls

Liepupes pagasta padomes 2008.gada iepirkuma procedūras liepupes_iepirkumi_2008.doc

Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2007.gada iepirkuma procedūras iepirkumi_2007.xls

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031