23. jūnijs, 2024, Svētdiena

Līga

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada mākslas skola

Adrese: Pērnavas iela 29, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033 ( PII Vilnītis ēkas rietumu korpusā)

Tālr. 64041346, 29151889- direktors Imants Klīdzējs, E-pasts: makslasskola@salacgriva.lv

 Salacgrīvas mākslas skolas pašnovērtējuma ziņojums

Salacgrīvas Mākslas skola realizē: profesionālās ievirzes programmu mākslā- Vizuāli plastiskā māksla, kods 20V211001-

bērniem no 8 gadu vecuma (sākot ar pamatizglītības programmas 2.klasi)

Interešu izglītības programmā - Ievads vizuāli plastiskajā mākslā

bērniem no 5 gadu vecuma

SALACGRĪVAS MĀKSLAS SKOLAS IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

Salacgrīvas Mākslas skolas profesionālās ievirzes programma mākslā- Vizuāli plastiskā māksla

Salacgrīvas Mākslas skolas interešu izglītības programma mākslā- Ievads Vizuāli plastiskajā mākslā

Interešu izglītības programma

Salacgrīvas Mākslas skolā strādā profesionāli sava amata pedagogi, kuri regulāri piedalās radošajās nometnēs, starptautiskajos simpozijos un rīko personālizstādes. Pedagogi iesaista audzēkņus radošajos projektos, piedalās dažādos ārpusskolas organizētajos pasākumos.

Salacgrīvas Mākslas skolas pedagogi:

Anna Laicāne- pasniedz keramiku, veidošanu, zīmēšanu, kompozīciju.

Katrīna Gaile- pasniedz kompozīciju un gleznošanu.

Vita Valdmane- pasniedz keramiku un veidošanu.

Gundars Āboltiņš- pasniedz kokamatniecību.

Liene Medne - pasniedz zīmēšanu, mākslas valodas pamatus, animāciju.

Ēvija Kraukle - mākslas valoda un zīmēšana

Madara Paula Medne - kompozīcija un burtu mācība

Egita Repele- pasniedz gleznošanu, darbs materiālā, papīrdarbnīcu, mākslas valodas pamatus un vada interešu izglītības nodarbības

Verners Lazdāns -gleznošana

Ieguldījums kultūrvides uzlabošanā:

Īpaši nozīmīga ir audzēkņu piedalīšanās Valsts nozīmes konkursos, kur pēdējo triju gadu laikā tikušas iegūtas vairākkārtīgas godalgotas vietas.

Mākslas skolas audzēkņi un pedagogi piedalās Salacgrīvas novada vides objektu izstrādē.

Regulāri tiek rīkotas audzēkņu darbu izstādes Salacgrīvas muzejā un mākslas skolas telpās.

Katru mācību gadu tiek organizētas mācību ekskursijas, nodarbībās iegūto zināšanu nostiprināšanai un pieredzes apmaiņai.

Pēdējās no tām: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Mākslas muzejs “Rīgas birža”, Izstāžu zāle “Arsenāls”, Latvijas Mākslas akadēmija, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola, Ogres mākslas skola, Alūksnes Mākslas skola, Kuldīgas Mākslas skola u c.

Salacgrīvas Mākslas skolu beidzot audzēkņi izstrādā skolas nobeiguma darbus (diplomdarbus), kas liecina par apgūto zināšanu pielietojumu praktiskā darba izvērsumā.

Salacgrīvas Mākslas skolas direktors un pedagogi lepojas ar visiem absolventiem, jo īpaši ar tiem , kuri turpina mācības ar mākslas novirzienu!!!

2016., 2017. gada skolas absolventu diplomdarbi

19.06.2019 11:06

Diplomdarbu aizstāvēšana Salacgrīvas mākslas skolā

2.jūnijā Salacgrīvas mākslas skolā notika diplomdarbu aizstāvēšana un izlaidums. Uzrunājot klātesošos mākslas skolas direktors Imants Klīdzējs sacīja “šodien mākslas skolā ir brīnišķīgs, varētu teikt Ginesa rekorda cienīgs notikums, mums nevienu gadu, kopš 2003.gada, nav bijis tik liels beidzēju skaits. Šogad mākslas skolu beidz 15 brīnišķīgi audzēkņi, katrs par sevi savādāks, ļoti strādāt griboši, uz ko viņus ir veicinājuši skolotāji. Kāds ir viņu kopējais sadarbības rezultāts mēs tuvāko četru stundu laikā arī redzēsim.”

Lasīt vairāk →

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930