23. oktobris, 2020, Piektdiena

Daina, Dainida, Dainis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Kolektīvs

Mūzikas skolas direktore – Katrīna Borozdina

Lietvede – Sanita Reiziņa

Mūzikas teorētiskie priekšmeti

Daiga Dārziņa – mūzikas mācības, solfedžo un mūzikas literatūras skolotāja

Taustiņinstrumentu spēle

Inga Goba – Taustiņsintrumentu un stīgu instrumentu nodaļas vadītāja, klavierspēles skolotāja

Tatjana Lazdiņa – klavierspēles skolotāja

Solveiga Boka – klavierspēles skolotāja

Lolita Jakabsone – klavierspēles skolotāja

Agra Jankovska – klavierspēles skolotāja

Anda Ristamece – klavierspēles skolotāja

Olga Graudiņa – akordeona spēles skolotāja

Inga Strante – klavierspēles skolotāja

Stīgu instrumentu spēle

Santa Kalniņa – vijoles spēles skolotāja

Pūšaminstrumentu spēle

Rūta Serjapina – flautas spēle
Klāvs Borozdins – trompetes spēle
Māris Jēkabsons – saksofona spēles skolotājs
Vitālijs Bogdanovičs – eifonija un trombona spēles pedagogs, orķestru vadītājs

Sitaminstrumentu spēle

Valters Līcis – sitaminstrumentu spēles skolotājs

Mūzikas skolas padomes sastāvs:

Kristīne Popova – Skolas padomes priekšsēdētāja
Inga Goba – Taustiņinstrumentu/ Stīgu instrumentu nodaļas vadītāja
Vitālijs Bogdanovičs – eifonija un trombona spēles pedagogs, orķestru vadītājs
Evija Keisele – Salacgrīvas novada domes deputāte, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos;
Inga Jakabsone – vecāks
Anda Zvejniece – vecāks
Mārtiņš Baķis – vecāks
Edgars Vasils – vecāks
Guna Grote – Majore – vecāks
Arita Majore – vecāks
Ilze Rubene – vecāks
Ilze Ābele Maurīte – vecāks