13. augusts, 2020, Ceturtdiena

Velga, Elvīra, Rēzija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Kolektīvs

Mūzikas skolas direktore – Katrīna Borozdina

Lietvede – Sanita Reiziņa

Mūzikas teorētiskie priekšmeti

Daiga Dārziņa – mūzikas mācības, solfedžo un mūzikas literatūras skolotāja

Taustiņinstrumentu spēle

Inga Goba – Taustiņsintrumentu un stīgu instrumentu nodaļas vadītāja, klavierspēles skolotāja

Tatjana Lazdiņa – klavierspēles skolotāja

Solveiga Boka – klavierspēles skolotāja

Lolita Jakabsone – klavierspēles skolotāja

Agra Jankovska – klavierspēles skolotāja

Anda Ristamece – klavierspēles skolotāja

Olga Graudiņa – akordeona spēles skolotāja

Inga Strante – klavierspēles skolotāja

Stīgu instrumentu spēle

Santa Kalniņa – vijoles spēles skolotāja

Pūšaminstrumentu spēle

Laima Igaune – flautas spēle

Gatis Gorkuša – trompetes spēle

Māris Jēkabsons – saksofona spēles skolotājs

Vitālijs Bogdanovičs – eifonija spēles pedagogs, orķestru vadītājs

Sitaminstrumentu spēle

Maija Švēdenberga – sitaminstrumentu spēles skolotāja

Mūzikas skolas padomes sastāvs:

Kristīne Popova – Skolas padomes priekšsēdētāja

Inga Goba – Taustiņinstrumentu/ Stīgu instrumentu nodaļas vadītāja

Vitālijs Bogdanovičs – eifonija spēles pedagogs, orķestru vadītājs

Andris Zunde – Salacgrīvas novada domes deputāts

Inga Jakabsone – vecāks

Anda Zvejniece – vecāks

Mārtiņš Baķis – vecāks

Edgars Vasils – vecāks

Guna Grote – Majore – vecāks

Arita Majore – vecāks

Kaija Kiseļova – vecāks

Ilze Ēltamma – vecāks

Ilze Ābele Maurīte – vecāks