23. jūlijs, 2024, Otrdiena

Magda, Magone, Mērija, Magdalēna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

 

DP nosaukums

DP grozījumu nosaukums

Apstiprināšanas datums

Ierosinātājs un Izstrādātājs

Pielikumi

Detālplānojums “Pelmas”, Ainaži, Salacgrīvas novads

 

 

Apstiprināts ar Salacgrīvas novada domes 2018.gada 20.jūnija lēmumu Nr. 195 (Protokols Nr.7; 2. §)

Izstrādātājs- SIA “Vidzemes mērnieks”

 Pelmas

Pielikumi pieejami SND

Detālplānojums "Mārītes", "Granti" Lembuži , Liepupes pag., Salacgrīvas nov.

 

Apstiprināts 25.04.2012, Salacgrīvas novada domes sēdē, Lēmums Nr.209, 6;25.§

Izstrādātājs: SIA "Pils M"

 Granti, Mārītes 1.

 Granti, Mārītes 2.

 Granti, Mārītes 3.

 Granti, Mārītes 4.

 Granti, Mārītes 5.

 Granti, Mārītes 6.

 Granti, Mārītes 7.

 Paskaidrojuma raksts 2. - pieejams SND

Detālplānojums  "Liepupes muižas parks un tam pieguļošā teritorija" Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā zemes vienībām "Liepupes muiža", Liepupes 2", "Liepupes 5", "Muižas parks", "Ezers", "Ezera krasts", "Liepupes muižas klēts", "Pašvaldības ābeļdārzs".

 

Apstiprināts 29.05.2013. Salacgrīvas novada domes sēdē Nr. 6, lēmums 246

Ierosinātājs - Egita Lauska

Izstrādātājs - SIA "VIA Design Group"

 Liep.Muiž 1.1

 Liep.Muiž 1.2

 Liep.Muiž 1.3

 Liep.Muiž 1.4

 Liep.Muiž 1.5

 Liep.Muiž 1.6

 Liep.Muiž 1.7

 Liep.Muiž 1.8

Detālplānojums īpašumam Parka ielā 7, Ainaži, Salacgrīvas nov.

 

11.02.2008. Saistošie noteikumi Nr. DA-2 (Salacgrīvas nov. domes 19.08.2009 lēmums Nr. 118)

Ierosinātājs - SIA "Albero"
Izstrādātājs - SIA "Metrum"

 Parka7 1.1

 Parka7 1.2

 Parka7 1.3

 Parka7 1.4

 Parka7 1.5

 Parka7 1.6

 Parka7 1.7

 Parka7 1.8

Detālplānojums Tīruma ielā 30B Salacgrīva, Salacgrīvas nov.

 

Saistošie noteikumi Nr. DS-10 (Salacgrīvas nov. domes 19.08.2009 lēmums Nr. 121)

Ierosinātājs -
Izstrādātājs - SIA "Balts un Melns"

 Tīr30B 1.1

 Tīr30B 1.2

 Tīr30B 1.3

 Tīr30B 1.4

 Tīr30B 1.5

 Tīr30B 1.6

 Tīr30B 1.7

Detālplānojums „Cielaviņas” Tūja, Liepupes pag., Salacgrīvas nov.

 

Saistošie noteikumi DL-04/2010    (Salacgrīvas nov. domes 29.12.2010 lēmums Nr.682)

Ierosinātājs - Vilmārs Millers
Izstrādātājs - IK "Juris Rubiķis"

 Cielaviņas 1.1

 Cielaviņas 1.2

 Cielaviņas 1.3

 Cielaviņas 1.4

 Cielaviņas 1.5

 Cielaviņas 1.5

Detālplānojums „Lāņu ciems” Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.

 

Saistošie noteikumi Nr. DS-9 (Salacgrīvas nov. domes 19.08.2009 lēmums Nr. 118)

Ierosinātājs - Salacgrīvas pašvaldība
Izstrādātājs - SIA "M un M risinājumi"

 Lāņuciems 1

 Lāņuciems 2

 Lāņuciems 3

 Lāņuciems 4

 Lāņuciems 5

 

Detālplānojuma Lāņu ciems izmaiņas „Bangas” Lāņu ciems, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.

Saistošie noteikumi nr. DS-01/2010 (Salacgrīvas nov. domes 19.05.2010 lēmums Nr.270)

Ierosinātājs - SIA "Gulf Re"
Izstrādātājs - SIA "Balts un Melns"

LĒMUMS Nr.270

 

Detālplānojuma Lāņu ciems izmaiņas „Lāņsila iela” Lāņu ciems, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.

Saistošie noteikumi Nr. DS-03/2010 (Salacgrīvas nov. domes 20.10.2010 lēmums Nr. 566)

Ierosinātājs - Edgars Vasils    
Izstrādātājs - SIA "M un M risinājumi"

 Lāņu c.1.1

 Lāņu c.1.2

 Lāņu c.1.3

Detālplānojums „Zivtiņas” Tūja, Liepupes pag., Salacgrīvas nov.

 

Saistošie noteikumi Nr. DL-01/2010 (Salacgrīvas nov. domes 21.04.2010 lēmums Nr. 215)

Ierosinātājs - Anna Konotopa, Jānis Mežroze un Ilze Ulmane
Izstrādātājs - SIA "Livland"

 Zivtiņas pielikumi (ZIP)

Detālplānojums īpašumam „Dreimači” Ainaži, Salacgrīvas nov.

 

Saistošie noteikumi Nr. DA-1 (Salacgrīvas nov. domes 19.08.2009 lēmums Nr. 118)

Ierosinātājs -Aivars Veide
Izstrādātājs - SIA "Ekoloģiskais fonds"

 Dreimači 1.1

 Dreimači 1.2

 Dreimači 1.3

Detālplānojums īpašumam Valdemāra ielā 78, Ainaži, Salacgrīvas nov.

 

Saistošie noteikumi Nr.     DA-3 (Salacgrīvas nov. domes 19.08.2009 lēmums Nr. 118)

Ierosinātājs - Edgars Glāzers
Izstrādātājs - SIA "Nagla IF"

 Valdemāra78 1.1

 Valdemāra78 1.2

 Valdemāra78 1.3

 Valdemāra78 1.4

 Valdemāra78 1.5

 Valdemāra78 1.6

 Valdemāra78 1.7

Detālplānojums „Salacgrīvas pilsētas pludmale” Salacgrīva, Salacgrīvas nov.

 

Saistošie noteikumi Nr. DS-1 (Salacgrīvas nov. domes 19.08.2009 lēmums Nr. 118)

Ierosinātājs - Salacgrīvas pašvaldība
Izstrādātājs - SIA "ARH stadija"

 Salacgrīvas pludmale 1.1

 Salacgrīvas pludmale 1.2

 Salacgrīvas pludmale 1.3

 Salacgrīvas pludmale 1.4

 Salacgrīvas pludmale 1.5

Detālplānojums Līdumu ielā 8, Salacgrīva, Salacgrīvas nov.

 

Saistošie noteikumi Nr. DS-2 (Salacgrīvas nov. domes 19.08.2009 lēmums Nr. 118)

Ierosinātājs - Marina Dukate

Izstrādātājs - Gundega Upīte

 

Detālplānojums „Kuivižu ostas DR daļa” Salacgrīva, Salacgrīvas nov.

 

Saistošie noteikumi Nr. DS-3 (Salacgrīvas nov. domes 19.08.2009 lēmums Nr. 118)

Ierosinātājs - SIA "Kuivižu osta”

Izstrādātājs - SIA "Graf X"

K.O. 1.piel.

K.O. 3.piel.

K.O. 3.piel.

Detālplānojums „Cinīši” Tūja, Liepupes pag., Salacgrīvas nov.

 

Saistošie noteikumi Nr. DL-02/2010 (Salacgrīvas nov. domes 21.07.2010 lēmums Nr. 406)

Ierosinātājs – J. Leimanis, I. Kukule, I. Kalniņa, I. Andersone, M. Lubiņa, N. Ignatovs
Izstrādātājs - IK "Juris Rubiķis”

 Cinīši 1.1

 Cinīši 1.3

 Cinīši 1.3

 Cinīši 1.4

 Cinīši 1.5

 Cinīši 1.6

 Cinīši 1.7

Detālplānojums Pērnavas iela 33B, Salacgrīva, Salacgrīvas nov.

 

Saistošie noteikumi Nr. DS-4 (Salacgrīvas nov. domes 19.08.2009 lēmums Nr. 118)

Ierosinātājs - Imants Bērziņš
Izstrādātājs - SIA "Balts un Melns"

 Pērnavas 33B 1.1 (ZIP)

 Pērnavas 33B 1.2 (ZIP)

Detālplānojums Krasta iela 26; Salacgrīva, Salacgrīvas nov.

 

Saistošie noteikumi Nr. DS-5 (Salacgrīvas nov. domes 19.08.2009 lēmums Nr. 118)

Ierosinātājs - Kristaps Treimanis
Izstrādātājs - Gundega Upīte

 Krasta26 1.1

 Krasta26 1.2

 Krasta26 1.3

 Krasta26 1.4

 Krasta26 1.5

 Krasta26 1.6

Detālplānojums „Vaski”; Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.

 

Saistošie noteikumi Nr. DS-6 (Salacgrīvas nov. domes 19.08.2009 lēmums Nr. 118)

Ierosinātājs - Vasilijs Marcinkovskis
Izstrādātājs - SIA "Delta kompānija"

 Vaski 1.1

 Vaski 1.2

 Vaski 1.3

 Vaski 1.4

Detālplānojums Lauteru ielā 2 un Lauteru ielā 2A, Salacgrīva, Salacgrīvas nov.

 

Saistošie noteikumi Nr. DS-7 (Salacgrīvas nov. domes 19.08.2009 lēmums Nr. 118)

Ierosinātājs - SIA "Latard”

Izstrādātājs - SIA "Arho"  

 

 

Detālplānojuma izmaiņas Lauteru ielā 2 un Lauteru ielā 2A Salacgrīvā, Salacgrīvas nov.

Saistošie noteikumi Nr. DS-02/2010 (Salacgrīvas nov. domes 16.06.2010 lēmums Nr. 375)

Ierosinātājs - SIA "Latard"
Izstrādātājs - SIA "Arho

 Lauteru2 2A 1.1

 Lauteru2 2A 1.2

 Lauteru2 2A 1.3

Detālplānojums  „Muižuļi 2”, "Muižuļi 4", "Muižuļi 5", „Muižuļi 6”, „Muižuļi 7”, „Muižuļi 8”, „Muižuļi 9”, „Muižuļi 10” Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.

 

Saistošie noteikumi Nr. DS-8 (Salacgrīvas nov. domes 19.08.2009 lēmums Nr. 118)

Ierosinātājs - Jānis Neimanis un Raimonds Ruķeris
Izstrādātājs - SIA "Metrum"

 Muižuļi 1.1

 Muižuļi 1.2

 Muižuļi 1.3

 Muižuļi 1.4

 

Detālplānojums „Oļi” Liepupes pag., Salacgrīvas nov.    

 

Saistošie noteikumi Nr. DL-1 (Salacgrīvas nov. domes 19.08.2009 lēmums Nr. 118)

Ierosinātājs - Lilianna Meņkovska
Izstrādātājs - Lelde Šterna

 Oļi 1.1

 Oļi 1.2

 Oļi 1.3

 Oļi 1.4

Detālplānojums Viļņu iela 26, Viļņu iela 22A, Viļņu iela 22B Salacgrīva, Salacgrīvas nov.

 

Saistošie noteikumi Nr.  DS-11 (Salacgrīvas nov. domes 19.08.2009 lēmums Nr. 122)

Ierosinātājs - Raitis Alksnis un Valdis Krauklis
Izstrādātājs - SIA "Balts un Melns"

Vilņu26 1.1

Vilņu26 1.2

Vilņu26 1.3

Vilņu26 1.4

Vilņu26 1.5

Vilņu26 1.6

Vilņu26 1.7

Vilņu26 1.8

Detālplānojums Tīruma ielā 23 Salacgrīva, Salacgrīvas nov.

 

Saistošie noteikumi Nr. DS-12 (Salacgrīvas nov. domes 16.12.2009 lēmums Nr. 437)

Ierosinātājs - Guntars Osipovs
Izstrādātājs - SIA "Balts un Melns"

 Tīruma23 1.

 Tīruma23 2.

 Tīruma23 3.

 Tīruma23 4.

 Tīruma23 5.

 Tīruma23 6.

 Tīruma23 7.

 Tīruma23 8.

 Tīruma23 9.

Detālplānojums  „Lasīši” Tūja, Liepupes pag., Salacgrīvas nov.

 

Saistošie noteikumi Nr. DL-03/2010 (Salacgrīvas nov. domes 21.07.2010 lēmums Nr. 407)

Ierosinātājs - Aija Puhlova
Izstrādātājs - IK "Juris Rubiķis"

 Lasīši 1.1

 Lasīši 1.2

 Lasīši 1.3

 Lasīši 1.4

 Lasīši 1.5

 Lasīši 1.6

 Lasīši 1.7

*pielikumi tiek atjaunoti

20.06.2019 10:33

Spēkā esošie detālplānojumi

Detālplānojums zemes vienībai „Laveri” (kadastra nr. 66600070002), Lembužos, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā

Apstiprināts 18.02.2015. Salacgrīvas novada domes sēdē, lēmums Nr.88, 54.3.§

Ierosinātājs - Māra Mežgaile

Izstrādātājs - SIA "VIA Design Group"

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Teritorijas plānotā izmantošana un izmantošanas aprobežojumi

Teritorijas esošā izmantošana

Zemes ierīcības sadales projekts

Inženierkomunikāciju shēma

 

Detālplānojums "Mārītes", "Granti" Lembuži , Liepupes pag., Salacgrīvas nov.

 

Apstiprināts 25.04.2012, Salacgrīvas novada domes sēdē, Lēmums Nr.209, 6;25.§

 

Izstrādātājs: SIA "Pils M"

 

Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas materiāli

 

Paskaidrojuma raksts detalplanojums_paskaidrojuma_raksts.doc , Esošā izmantošana pasreizeja_izmantosana.pdf , Plānotā izmantošana galvenais_plans.pdf

 

Detālplānojums  "Liepupes muižas parks un tam pieguļošā teritorija" Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā zemes vienībām "Liepupes muiža", Liepupes 2", "Liepupes 5", "Muižas parks", "Ezers", "Ezera krasts", "Liepupes muižas klēts", "Pašvaldības ābeļdārzs".

Apstiprināts 29.05.2013. Salacgrīvas novada domes sēdē Nr. 6, lēmums 246

Ierosinātājs - Egita Lauska

Izstrādātājs - SIA "VIA Design Group"

Paskaidrojuma raksts liepupe_dp1.pdf biotopi_atzinums.pdf liepupe_dptian.pdf

Grafiskā daļa atlauta_izmantosana1.pdf jelgavkrasti3.png zemes_iericiba1.pdf parka_labiekartojums1.pdf inzenierkomunikaciju_shema1.pdf esosa_izmantosana1.pdf

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Detālplānojums īpašumam „Dreimači” Ainaži, Salacgrīvas nov.
Saistošie noteikumi Nr. DA-1 (Salacgrīvas nov. domes 19.08.2009 lēmums Nr. 118)      
Ierosinātājs -Aivars Veide
Izstrādātājs - SIA "Ekoloģiskais fonds"

Detālplānojums īpašumam Parka ielā 7, Ainaži, Salacgrīvas nov.
Saistošie noteikumi Nr. DA-2 (Salacgrīvas nov. domes 19.08.2009 lēmums Nr. 118)
Ierosinātājs - SIA "Albero"
Izstrādātājs - SIA "Metrum"

Plānotā izmantošana parka7_planota_izm.pdf Apbūves noteikumi parka7_apbuves_noteikumi.pdf

Detālplānojums īpašumam Valdemāra ielā 78, Ainaži, Salacgrīvas nov.
Saistošie noteikumi Nr.     DA-3 (Salacgrīvas nov. domes 19.08.2009 lēmums Nr. 118)
Ierosinātājs - Edgars Glāzers
Izstrādātājs - SIA "Nagla IF"

Esošā izmantošana   vzd_esosa_valdemara78.pdf   Plānotā izmantošana valdemara78_planota_izm.pdf

Detālplānojums „Salacgrīvas pilsētas pludmale” Salacgrīva, Salacgrīvas nov.                  
Saistošie noteikumi Nr. DS-1 (Salacgrīvas nov. domes 19.08.2009 lēmums Nr. 118)        
Ierosinātājs - Salacgrīvas pašvaldība
Izstrādātājs - SIA "ARH stadija"

Detālplānojums Līdumu ielā 8, Salacgrīva, Salacgrīvas nov.                                          
Saistošie noteikumi Nr. DS-2 (Salacgrīvas nov. domes 19.08.2009 lēmums Nr. 118)       
Ierosinātājs - Marina Dukate                                                                                     
Izstrādātājs - Gundega Upīte

Detālplānojums „Kuivižu ostas DR daļa” Salacgrīva, Salacgrīvas nov.                              
Saistošie noteikumi Nr. DS-3 (Salacgrīvas nov. domes 19.08.2009 lēmums Nr. 118)        
Ierosinātājs - SIA "Kuivižu osta"                                                                                
Izstrādātājs - SIA "Graf X"

Esošā izmantošana    esosha.pdf Plānotā izmantošana  kuivi_uu_ostas_dr_pl_not_izmanto_ana.pdf   Apbūves noteikumi kuivi_u_osta_dr_apb_ves_noteikumi.doc

Detālplānojums Pērnavas iela 33B, Salacgrīva, Salacgrīvas nov.
Saistošie noteikumi Nr. DS-4 (Salacgrīvas nov. domes 19.08.2009 lēmums Nr. 118)
Ierosinātājs - Imants Bērziņš
Izstrādātājs - SIA "Balts un Melns"

Detālplānojums Krasta iela 26; Salacgrīva, Salacgrīvas nov.
Saistošie noteikumi Nr.    DS-5 (Salacgrīvas nov. domes 19.08.2009 lēmums Nr. 118)
Ierosinātājs - Kristaps Treimanis
Izstrādātājs - Gundega Upīte

Detālplānojums „Vaski”; Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
Saistošie noteikumi Nr. DS-6 (Salacgrīvas nov. domes 19.08.2009 lēmums Nr. 118)
Ierosinātājs - Vasilijs Marcinkovskis
Izstrādātājs - SIA "Delta kompānija"

Detālplānojums Lauteru ielā 2 un Lauteru ielā 2A, Salacgrīva, Salacgrīvas nov.                 
Saistošie noteikumi Nr. DS-7 (Salacgrīvas nov. domes 19.08.2009 lēmums Nr. 118)        
Ierosinātājs - SIA "Latard"                                                                                         
Izstrādātājs - SIA "Arho"  

Lauteru 2- Esošā izm. acad_lauteru_iela_2_1lpp.pdf Plānotā izm. acad_lauteru_iela_2_3lpp.pdf ; Lauteru 2A - Esošā izm. acad_lauteru_iela2a_1lpp.pdf Plānotā izm.  acad_lauteru_iela2a_3lpp.pdf

Detālplānojums  „Muižuļi 2”, "Muižuļi 4", "Muižuļi 5", „Muižuļi 6”, „Muižuļi 7”, „Muižuļi 8”    
„Muižuļi 9”, „Muižuļi 10” Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov. 
                                            

Saistošie noteikumi Nr. DS-8 (Salacgrīvas nov. domes 19.08.2009 lēmums Nr. 118)          
Ierosinātājs - Jānis Neimanis un Raimonds Ruķeris
Izstrādātājs - SIA "Metrum"

Esošā izmantošana 2_esosa_izmant.pdf   Plānotā izmantošana muzuli_planota_bez_topo.pdf Apbūves noteikumi    2_muizuli_apbuves_noteikumi.pdf
            
Detālplānojums „Lāņu ciems” Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.        
Saistošie noteikumi Nr. DS-9 (Salacgrīvas nov. domes 19.08.2009 lēmums Nr. 118)
Ierosinātājs - Salacgrīvas pašvaldība    
Izstrādātājs - SIA "M un M risinājumi"

Esošā izmantošana pasreizeja_izmantosana.pdf   Plānotā izmantošana galiga_redakcija_lanu_ciems.pdf   Adresācijas shēma lanu_ciems_adresacijas_shema.pdf   Apbūves noteikumi tian_l_uciems.pdf

Detālplānojums „Oļi” Liepupes pag., Salacgrīvas nov.    
Saistošie noteikumi Nr. DL-1 (Salacgrīvas nov. domes 19.08.2009 lēmums Nr. 118)
Ierosinātājs - Lilianna Meņkovska    
Izstrādātājs - Lelde Šterna

Detālplānojums Tīruma ielā 30B Salacgrīva, Salacgrīvas nov.    
Saistošie noteikumi Nr. DS-10 (Salacgrīvas nov. domes 19.08.2009 lēmums Nr. 121)
Ierosinātājs -
Izstrādātājs - SIA "Balts un Melns"

Esošā izmantošana tiruma_lapa_1.pdf Plānotā izmantošana tiruma30b_planota_izm.pdf Apbūves noteikumi tiruma30_apbuves_noteikumi.pdf

Detālplānojums Viļņu iela 26, Viļņu iela 22A, Viļņu iela 22B Salacgrīva, Salacgrīvas nov.
Saistošie noteikumi Nr.  DS-11 (Salacgrīvas nov. domes 19.08.2009 lēmums Nr. 122)
Ierosinātājs - Raitis Alksnis un Valdis Krauklis    
Izstrādātājs - SIA "Balts un Melns"

Esošā izmantošana vilnu_lapa_1.pdf Plānotā izmantošana vilnu_iela_planota_izm.pdf Apbūves noteikumi vilnu_iela_apbuves_not.doc

Detālplānojums Tīruma ielā 23 Salacgrīva, Salacgrīvas nov.
Saistošie noteikumi Nr. DS-12 (Salacgrīvas nov. domes 16.12.2009 lēmums Nr. 437)    
Ierosinātājs - Guntars Osipovs    
Izstrādātājs - SIA "Balts un Melns"

Esošā izmantošana lapa_1.pdf Plānotā izmantošana lapa_2_a.pdf Apbūves noteikumi tiruma23_apbuves_not.pdf

Detālplānojums „Zivtiņas” Tūja, Liepupes pag., Salacgrīvas nov.
Saistošie noteikumi Nr. DL-01/2010 (Salacgrīvas nov. domes 21.04.2010 lēmums Nr. 215)
Ierosinātājs - Anna Konotopa, Jānis Mežroze un Ilze Ulmane    
Izstrādātājs - SIA "Livland"

Esošā izmantošana dp1_esosa_izmantosana.pdf Plānotā izmantošana dp2_planota_izmantosana.pdf

Detālplānojums „Cinīši” Tūja, Liepupes pag., Salacgrīvas nov.
Saistošie noteikumi Nr. DL-02/2010 (Salacgrīvas nov. domes 21.07.2010 lēmums Nr. 406)
Ierosinātājs – J. Leimanis, I. Kukule, I. Kalniņa, I. Andersone, M. Lubiņa, N. Ignatovs
Izstrādātājs - IK "Juris Rubiķis"

Plānotā izmantošana cinisi_detpl_v7.pdf Apbūves noteikumi apbuves_noteikumi_savrupmaju_lab.pdf

Detālplānojums  „Lasīši” Tūja, Liepupes pag., Salacgrīvas nov.
Saistošie noteikumi Nr. DL-03/2010 (Salacgrīvas nov. domes 21.04.2010 lēmums Nr. 215)
Ierosinātājs - Aija Puhlova
Izstrādātājs - IK "Juris Rubiķis"

Plānotā izmantošana lasisi_detpl_v7.pdf Apbūves noteikumi apbuves_noteikumi_savrupmaju_lab.pdf

Detālplānojums „Cielaviņas” Tūja, Liepupes pag., Salacgrīvas nov.
Saistošie noteikumi DL-04/2010    (Salacgrīvas nov. domes 29.12.2010 lēmums Nr.682)
Ierosinātājs - Vilmārs Millers
Izstrādātājs - IK "Juris Rubiķis"

Detālplānojuma Lāņu ciems izmaiņas „Bangas” Lāņu ciems, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
Saistošie noteikumi nr. DS-01/2010 (Salacgrīvas nov. domes 19.05.2010 lēmums Nr.270)
Ierosinātājs - SIA "Gulf Re"
Izstrādātājs - SIA "Balts un Melns"

Detālplānojuma izmaiņas Lauteru ielā 2 un Lauteru ielā 2A Salacgrīvā, Salacgrīvas nov.
Saistošie noteikumi Nr. DS-02/2010 (Salacgrīvas nov. domes 16.06.2010 lēmums Nr. 375)
Ierosinātājs - SIA "Latard"
Izstrādātājs - SIA "Arho"

Plānotā izmantošana lauteru_iela_salacgriva_model.pdf Apbūves noteikumi pk_ab_ves_lauteru_iela2_2a.pdf

Detālplānojuma Lāņu ciems izmaiņas „Lāņsila iela” Lāņu ciems, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.     
Saistošie noteikumi Nr. DS-03/2010 (Salacgrīvas nov. domes 20.10.2010 lēmums Nr. 566)
Ierosinātājs - Edgars Vasils    
Izstrādātājs - SIA "M un M risinājumi"

Plānotā izmantošana grozijumi_galiga_redakcija.pdf  

Apstiprināts detālplānojums

Detālplānojums “Pelmas”, Ainaži, Salacgrīvas novads

Apstiprināts ar Salacgrīvas novada domes 2018.gada 20.jūnija lēmumu Nr. 195 (Protokols Nr.7; 2. §)

Izstrādātājs- SIA “Vidzemes mērnieks”

DPL_pask_raksts

DPL_Pelmas_esosa_sit

DPL_Pelmas_ielu_pr

DPL_Pelmas_inzenierk_aizsarg

DPL_Pelmas_planota_sit

DPL_saistosa_dala

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031