30. maijs, 2020, Sestdiena

Lolita, Vitolds, Letīcija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Konkurss par novada sakoptāko īpašumu

26.04.2019 11:42

Konkurss par novada sakoptāko īpašumu

Salacgrīvas novada dome 18.aprīļa sēdē apstiprināja Konkursa „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2019” nolikumu. Šī konkursa mērķis ir veicināt sakoptas, labiekārtotas, videi draudzīgas dzīves un darba vides veidošanu Salacgrīvas novadā, izkopt novada iedzīvotāju gaumi un izdomu, dabas skaistuma izpratni, sekmēt daiļdārzu veidošanu novadā un sakoptu teritoriju skaita pieaugumu, attīstīt novada iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmi sadarboties un dalīties savu īpašumu sakopšanas pieredzē, veicināt tūrisma attīstību, Salacgrīvas novada viesu vēlmi apmeklēt un iepazīt sabiedriskos objektus un celt novada iedzīvotāju un uzņēmēju pašapziņu un lepnumu par savu paveikto darbu.

Konkursā piedalās - objektu pieteikt un pieteikumu iesniegt var ikviens Salacgrīvas novada savrupmāju un dārza māju, lauku sētu īpašnieks, uzņēmējs vai jebkura cita persona, kura pieteikumu saskaņojusi ar objekta īpašnieku.

Konkursā var piedalīties, bet netiks vērtēti konkursa “Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2018” visu nomināciju pirmo vietu laureāti.
Konkursa nominācijas: Lauku sēta, Savrupmāja pilsētā vai ciemā, Daudzdzīvokļu mājas – māju kooperatīvi, Uzņēmums, darījumu, pakalpojumu vai sabiedrisks objekts.

Speciālbalvu konkursa vērtēšanas komisijas locekļi var piešķirt par interesantu ideju vai vides objektu, piemēram, īpaša ugunskura vai atpūtas vieta, skaisti noformēts balkons, u.tml. Nominantus konkursa speciālbalvai no konkursa dalībnieku vidus iesaka vērtēšanas komisijas locekļi, uzvarētāju – speciālbalvas ieguvēju nosaka ar balsu vairākumu.

Pieteikumu (brīvā formā) par piedalīšanos konkursā līdz šā gada 17.maijam iesniedz Salacgrīvas novada domē Klientu apkalpošanas centrā personīgi vai pa telefonu 64071973, vai e pastu dome@salacgriva.lv, tajā norādot īpašuma adresi un īpašnieka kontaktinformāciju – vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru. Objektu vērtēšana notiks no 20.maija līdz 2019.gada 30.jūnijam. Ar naudas balvām katrā nominācijā apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus, piešķirot pirmajai vietai EUR 140, otrajai EUR 90, trešajai EUR 70 un speciālbalvai EUR 50. Ar goda plāksnēm katrā nominācijā apbalvo pirmo vietu ieguvējus un ar veicināšanas balvām - Salacgrīvas novada suvenīriem apbalvo visus dalībniekus.

Konkursa „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2019” nolikums

Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiek 2019.gada 13.jūlijā Jūras svētkos, Salacgrīvā.
Ilga Tiesnese