30. maijs, 2020, Sestdiena

Lolita, Vitolds, Letīcija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Korim “Pernigele” – 115

13.05.2019 09:32

4.maijā, Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā, Salacgrīvas kultūras centrā, koris “Pernigele” svinēja savu 115.dzimšanas dienu. Savus klausītājus, radus, draugus un atbalstītājus priecēja ar brīnišķīgu koncertu "Ar Dieviņu saule lēca".

Koncertu ieskandināja pati jaunākā kora dziedātāja Marta Baķe, koristi Katrīna Borozdina, Mārtiņš Baķis, Katrīna Paula Felsberga un diriģente Arta Zunde.”

Svētku pasākumu vadīja Nacionālā teātra aktrise, etnomūzikas izpildītāja Zane Jančenvska, kura pēc koncerta atklāšanas dziesmas “Ar Dieviņu saule lēca” sacīja: “Latvijā nav daudz koru kuri sasnieguši tādu pilnbriedu. Īpašs prieks, ka koris savu jubileju svin tieši šodien, mūsu valstij tik nozīmīgā dienā.”

Dziļš, emocionāls, izteiksmīgs, daiļrunīgs, nedaudz mistisks un dramatisks bija kora “Pernigele” jubilejas koncerts, kuru brīnišķīgi papildināja jaunās vijolnieces Mares Malvīnes Īstenās vijoles solo un Katrīnas Paulas Felsbergas dziedājums, Zanes Jančenskas kokles spēle un tautas dziesmu izpildījums un jauniešu deju kolektīva “Randa”, mazo salacgrīviešu un Līgas Zundes un Kristapa Zaķīša dejas.

Apsveikumu korim jubilejā bija atsūtījusi mūsu valsts eksprezidente Vaira Vīķe – Freiberga, kura diemžēl nepiedalījās svētku koncertā.

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, sveicot kori jubilejā, uzsvēra cik svarīga ir savas zemes, Latvijas mīlestība “visu mūsu vārdā saku paldies korim Pernigele , kas 115.gadus pa bisķiņam dod mums šo mīlestību pret Latviju, īpašs paldies diriģentei un kora vadītājai Artai Zundei”

Koncerta izskaņā koris “Pernigele” sacīja paldies visiem, kuri palīdzēja sagatavot un īstenot šo svētku koncertu: Līgai Zundei un Kristapam Zaķītim, Robertam Ķūrenam un viņa komandai, Marei Malvīnei Īstenai, Solveigai Bokai, Anitai Gīzei, Katrīnai Borozdinai, Katrīnai Paulai Felsbergai, Jeļenai Budajenko, Agnesei Lutsei, Pārslai Dzērvei, Dagnim Straubergam, Gunai Rukšānei un koncerta vadītājai, brīnišķīgajai aktrisei, etno mūzikas studentei, Zanei Jančevskai, kura nupat ir saņēmusi Trīs zvaigžņu ordeni.

Koncerts izskanēja ar dziesmu “Saule brida rudzu lauku” un skatītāju sirsnīgiem aplausiem.

Daudz laimes, izturības, veselības un mīlestības korim “Pernigele” un diriģentei Artai Zundei 115.dimšanas dienā un arī turpmāk!

Ilga Tiesnese