30. maijs, 2020, Sestdiena

Lolita, Vitolds, Letīcija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Informācija vēlētājiem

14.05.2019 16:17

Informācija vēlētājiem

Šā gada 25. maijā Latvija norisināsies Eiropas Parlamenta velēšanas. Atbilstoši Velētāju reģistra likumam vēlētāju uzskaitei šajās vēlēšanās izmanto vēlētāju reģistru un iepriekš izveidotus iecirkņu vēlētāju sarakstus. Vēlētājiem vēlēšanu dienā, 25. maijā, jābalso iecirknī, kura sarakstā viņi iekļauti.

Vēlētāju reģistra likums paredz, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk -pārvalde) ne vēlāk kā 70 dienas pirms vēlēšanām nosūta vēlētājam pa pastu uz dzīvesvietas adresi Latvijā informāciju par to, kura iecirkņa sarakstā vēlētājs iekļauts.

Tomēr Centrālās vēlēšanu komisijas rīcībā ir informācija, ka ievērojams skaits vēlētāju šīs vēstules varētu nebūt saņēmuši, jo pārvaldes valsts iepirkumā izraudzītais pasta pakalpojumu sniedzējs SĪA "Reller" nav spējis pienācīgā kvalitātē izpildīt sev uzticētos pienākumus.

Izvērtējot radušos situāciju un ņemot vērā to, ka dalībai Eiropas Parlamenta vēlēšanās informācija par vēlēšanu iecirkni, kurā jābalso, ir ļoti nozīmīga, Centrālā vēlēšanu komisija ir sagatavojusi informatīvo plakātu, kā noskaidrot savu vēlēšanu iecirkni? ja pārvaldes sūtītā informācija nav tikusi saņemta (sk. pielikumā).

Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkni iespējams noskaidrot tiešsaistē pārvaldes e-pakalpojumā "Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana", pakalpojums pieejams www.pmlp.gov.lv sadaļā "Pakalpojumi/E-pakalpojumi/Vēlēšanas", vai pa Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālruni 67049999 darba dienās no pīkst. 8.00 līdz 20.00. 24. un 25. maijā tālrunis strādās no pīkst. 7.00 līdz 24.00.

Tāpat Eiropas Parlamenta vēlēšanu iepriekšējās balsošanas dienās - 22., 23. un 24. maijā - pirmo reizi tiks īstenota arī iespēja vēlētājiem balsot citā vēlēšanu iecirknī, ja starp vēlētāja iecirkni un iecirkni, kurā vēlētājs balsos, būs iespējams nodrošināt tiešsaistes datu apmaiņu. Šī ir papildu balsošanas iespēja, kuru var izmantot tie vēlētāji, kuri kādu iemeslu dēļ nevarēs nobalsot savā vēlēšanu iecirknī. Balsojot citā iecirknī, vēlētājam jāieplāno ilgāks laiks, kas būs jāpavada iecirknī, jo vēlēšanu iecirkņa komisija sazināsies ar iecirkni, kura sarakstā vēlētājs iekļauts, un veiks iecirkņa maiņu, lai nodrošinātu to, ka katram vēlētājam ir tikai viena balss.

Ņemot vērā to, ka arī pašvaldības ir iesaistītas Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanā, Centrālās vēlēšanu komisijas vārdā lūdzu republikas pilsētu un novadu domju atbalstu vēlētāju informēšanā un Centrālās vēlēšanu komisijas sagatavotās informācijas izvietošanā pašvaldību informācijas sniegšanas vietās, majaslapās, sociālo tīklu kontos un pašvaldību informatīvajos izdevumos.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa

VĒLĒŠANU%20IECIRKŅI.png