23. aprīlis, 2024, Otrdiena

Jurģis, Juris, Georgs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Iedzīvotāji veido savu vidi

15.05.2019 09:52

21.martā Salacgrīvas novada dome izsludināja projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi”. Projektus iesniegt bija aicinātas biedrības, nodibinājumi un fizisku personu neformālas grupas no Salacgrīvas novada. No pašvaldības budžeta konkursam piešķirti 5000 Eiro, un tā mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Salacgrīvas novadā, veicinot novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī līdzdalību tās īstenošanā. Maksimālā summa vienam projektam 1000 EUR. Tā kā bija saņemti vairāk projektu pieteikumu, vērtēšanas komisija izraudzījās labākos. Šajā gadījumā priekšroka bija tiem projektiem, kas labāk izstrādāti un finansiāli pamatoti. Būtisks vērtēšanas kritērijs bija projekta iesniedzēju pašu līdzdalība un līdzfinansējums projekta īstenošanā.

Līdz 24.aprīlim konkursam bija iesniegti 13 projekti. 8.maijā konkursa vērtēšanas komisija: priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kristaps Močāns, deputāti Lija Jokste un Aija Kirhenšteine, izpilddirektors Andris Zunde, projektu koordinatore Solvita Kukanovska un informācijas nodaļas vadītāja Ilga Tiesnese devās pie projektu iesniedzējiem, lai klātienē izvērtētu projekta realizēšanas vietu un pārrunātu projekta idejas. Komisijas priekšsēdētājs, pašvaldības vadītājs, Dagnis Straubergs ar projektiem iepazinās skatot fotogrāfijas un uzklausot komisijas locekļu stāstījumu.

Šī gada projektu konkursam “Iedzīvotāji veido savu vidi” pieteikumu iesniedza aktīvās Korģenes dejotājas, kuras vēlējās iegādāties audumus, lai pašūtu tērpus dejotājām no deju grupas K3. Savu projektu Ilze Baumane un Dace Klintsone prezentēja Salacgrīvas novada domē. Pēc tam projektu vērtēšanas komisija devās uz Ainažiem, lai tiktos ar baznīcas un daudzdzīvokļu māju pārstāvjiem. Labiekārtošanas biedrība “Kr. Barona 7 – 2 Ainaži” vēlas labiekārtot pagalma vidi, “Baronieši” sakārtotu un drošu pagalmu, biedrība “Zaļā māja” atjaunot šķūnīti, savukārt baznīcas pārstāvji atjaunot ieejas kāpnes baznīcā. 

Salacgrīvā projektu konkursam iesniegti četri projekti: biedrība “Šūna” vēlas labiekārtot un izveidot aktīvās atpūtas laukumu Pērnavas ielā 19, biedrība “Viļņu iela 9” izveidot atpūtas zonu daudzdzīvokļu māju Viļņu ielā 9 un Pērnavas 14/16 pagalmā – koka galda un divu solu, kā arī uzstādīt grāmatu apmaiņas namiņu, iedzīvotāju grupa “Savas mājas saimnieki” plāno sakārtot pagraba fasādi, savukārt PII “Vilnītis” aktīvie vecāki izveidot āra mūzikas zonu pie pirmskolas izglītības iestādes “Vilnītis”.

Svētciemā, Rīgas ielas 2a un Rīgas ielas 4 māju iedzīvotāji iecerējuši labiekārtot pagalmus un uzlabot vietu atkritumu konteineru novietošanai, kā arī iegādāties velosipēdu statīvus.

Saviesīgā biedrība “Svētupes Lauva” savā projektā “Vides labiekārtošana “Dižlauvās”” plāno atjaunot basketbola spēlēšanai paredzēto grīdiņu un labiekārtot ugunskura vietu pie Lauvu Tautas nama. 

Liepupē vērtēšanas komisija iepazinās ar diviem projektiem: iedzīvotāju grupas “Liepupes ūdensrozes” ieceri tīrīt dīķa gultni un stādīt ūdensrozes Liepupes ciema centrā un biedrības “Liepupe 26” plānu bruģēt un labiekārtot celiņu pie daudzdzīvokļu mājas.

Ņemot vērā projektu apskates vietās konstatēto un vērtēšanas komisijas locekļu projektu novērtējuma punktos kopsummu, 2019.gada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” no ēma atbalstīt 8 projektus (nedaudz samazinot pieprasītās projektu īstenošanai prasītās summas, radot iespēju realizēt vairāk projektus).

Projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi” Salacgrīvas novada dome atbalstīja sekojošus projektus:

- Labiekārtošanas biedrība “Kr.Barona 7-2, Ainaži” - Labiekārtota pagalma vide - 500 euro;

- Sakārtots un drošs pagalms - Iedzīvotāju grupa “Baronieši” - 500 euro,

- Ar cieņu iesim baznīcā - Iedzīvotāju grupa - 955 euro;

- Pilsētas kaķis - Biedrība ‘Šūna” – 1000 euro;

- Rekreācijas zonas izveide - Biedrība “Viļņu iela 9” - 295 euro;

- Vides labiekārtošana “Dižlauvās” - Saviesīgā biedrība “Svētupes Lauva” – 850 euro;

- Mūsu pagalmā ikvienai lietai sava vieta - Svētciema Rīgas 2a un Rīgas 4 māju iedzīvotāji - 500 euro;

- Dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošana - Biedrība “Liepupe 26” – 400 euro.

Projekta īstenošanas laiks: no 1.jūnija līdz 15.septembrim, kad vērtēšanas komisija vēlreiz dosies pie projektu iesniedzējiem un realizētājiem, lai skatītu un vērtētu padarīto.

Ilga Tiesnese

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930