12. augusts, 2020, Trešdiena

Klāra, Vizma

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

NOLIKUMS - Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Šis nolikums attiecas uz Salacas upes posmu, Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā, kas atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un daļēji dabas parkā “Salacas ieleja” (turpmāk – posms “Salaca I”).

2. Salacas upe, saskaņā ar Civillikuma 1102. punkta I pielikumu, ir publiski ūdeņi, kuros zvejas tiesības pieder valstij.

3. Licencētā makšķerēšana un vēžošana posmā “Salaca I” tiek ieviesta, lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus, kā arī samazinātu signālvēžu (Pacifastacus leniusculus), kā invazīvas sugas skaitu. Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas pamatmērķis ir iegūt papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai, kā arī licencētās makšķerēšanas un ar to saistītā lauku tūrisma un rekreācijas attīstībai.

4. Licencēto makšķerēšanu posmā “Salaca I” organizē Salacgrīvas novada dome - Smilšu iela Nr.9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV – 4033, reģ. nr. 90000059796, tālr. 64071973, fakss 64071993, e-pasts: dome@salacgriva.lv , mājas lapa: www.salacgriva.lv.

NOLIKUMS Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)