23. jūnijs, 2024, Svētdiena

Līga

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Būvniecības kārtību Salacgrīvas novadā nosaka:

1) LR 09.07.2013. likums “Būvniecības likums”, kas stājies spēkā 01.10.2014.

2) LR Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, kas stājušies spēkā 01.10.2014.;

3) LR Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, kas stājušies spēkā 01.10.2014.;

4) Speciālie būvnoteikumi u.c.normatīvie akti.

Salacgrīvas novada būvvalde (turpmāk – Būvvalde) informē, ka ņemot vērā būvniecību regulējošo normatīvo aktu izmaiņas, no šī gada 1.oktobra būvniecības iecerēm vairs netiks izsniegti plānošanas un arhitektūras uzdevumi (turpmāk – PAU). Līdzšinējo būvniecības iesniegumu – uzskaites karšu vietā Būvvaldē būs jāiesniedz būvniecības iesniegums būvatļaujas saņemšanai ar klāt pievienotu būvprojektu minimālā sastāvā.

Pasūtītājiem, kuri PAU būs saņēmuši līdz 1.oktobrim, balstoties uz Būvvaldes iepriekš izsniegtajiem nosacījumiem, ir paredzētas tiesības turpināt projektēšanas darbus. Tomēr iesniedzot Būvvaldē izstrādāto būvprojektu, tam būs jāatbilst jaunajam normatīvo aktu regulējumam. Gadījumos, kad pasūtītājs vērsīsies Būvvaldē, iesniedzot iesniegumu par būvatļaujas saņemšanu, kam klāt pievienos uz iepriekš izsniegtajiem PAU nosacījumiem izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā vai skiču projekts, Būvvalde izsniegs būvatļauju bez atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi. Savukārt gadījumos, kad pasūtītājs vērsīsies Būvvaldē ar izstrādātu projektu pilnā sastāvā un visas projektēšanas prasības, kas norādītas PAU un jaunajā normatīvo aktu regulējumā, būvprojektā būs izpildītas, Būvvalde pasūtītājam izsniegs būvatļauju, kurā būs izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi un ietverti nosacījumi būvdarbu uzsākšanai.

Pēc 1.oktobra iesniegtajiem būvniecības iesniegumiem būvatļaujas saņemšanai, Būvvaldēm būvatļaujās uzreiz jau būs jānorāda projektēšanas nosacījumi detalizētai projekta izstrādāšanai un nosacījumi būvdarbu uzsākšanai. Par katru šo nosacījumu izpildi atbilstoši būvatļaujā norādītajiem nosacījumiem pasūtītājam būs nepieciešams saņemt arī Būvvaldes atzīmi, kas apliecinās konkrēto nosacījumu izpildi. Tikai pēc konkrēto atzīmju saņemšanas, un tad, kad būvatļauja būs kļuvusi neapstrīdama, pasūtītāji varēs uzsākt būvdarbus.

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930