14. aprīlis, 2024, Svētdiena

Strauja, Gudrīte

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Ainažu DUS publiskā apspriešana

11.05.2017 06:42

PAZIŅOJUMS par būvniecības ieceres “Degvielas uzpildes stacija” nekustamajā īpašumā “Ainažu robežkontroles punkts”, Ainaži, Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 6605 001 0013 nodošanu publiskajai apspriešanai

BŪVNIECĪBAS IECERE:

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs): SIA “EAST-WEST TRANSIT”, reģ. Nr. 40003295522, juridiskā adrese: Lubānas iela 66, Rīga, LV-1073 kontaktpersona - kontaktpersona Artūrs Kāršenieks, tālrunis 29108372.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA „BARRACUDA”, reģ. Nr. 40003770627, juridiskā adrese: Grēdu ielā 1-51, Rīga, LV-1019, kontaktpersona Andrejs Daukšis, tālrunis 29610620. 

Būvniecības ieceres nosaukums, adrese, kadastra Nr.: “Degvielas uzpildes stacija” nekustamajā īpašumā “Ainažu robežkontroles punkts”, Ainaži, Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 6605 001 0013, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6605 001 0013.

Publiskās apspriešanas norises laiks:. No 2017.gada 12.maija līdz 2017.gada 12.jūnijam.

Publiskās apspriešanas norises vieta:Salacgrīvas novada būvvaldē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV-4033, kontaktpersona - Ineta Cīrule, tālrunis 64071996.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks: 2017.gada 30.maijā, plkst. 17:00, Salacgrīvas novada domes sēžu zālē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.

Atsauksmes var iesniegt Salacgrīvas novada būvvaldē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov. LV-4033 līdz 2017.gada 12.jūnijam.

Lēmums 13 12.1 22

Lēmums 13 12.1 29

Makets

APTAUJAS LAPA

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930