16. jūnijs, 2024, Svētdiena

Justīne, Juta

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu

20.06.2017 07:11

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībām „Roņi”, „Roņi” un „Roņi 2”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

Salacgrīvas novada dome 19.04.2017. pieņēma lēmumu (protokols Nr.5; 26. §) „Par detālplānojuma nekustamajos īpašumos „Roņi” (kadastra Nr. 6660 013 0026), „Roņi” (kadastra Nr. 6660 013 0024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 6660 013 0025), Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Laika posmā no 24.04.2017. līdz 22.05.2017. notika detālplānojuma projekta publiskā apspriešana un 16.05.2017. plkst. 16:00, Liepupes pagasta tautas namā, „Mežgravas”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, tika organizēta publiskas apspriešanas sanāksme.

14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114. punkts nosaka, ka pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs organizē sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks Salacgrīvas novada pašvaldībā, Smilšu ielā 9, 27.06.2017 plkst. 16:00.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA „Pils M” (tālr. 20222068, e-pasts: birojs@pilsarhitekti.lv).

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930