20. jūnijs, 2024, Ceturtdiena

Rasa, Rasma, Maira

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

 

2013.gads

 Piemēroti 01.01.2014 Saistošie noteikumi Nr.33 Nr.33 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā 2014.gadā”
Stājušies spēkā 01.01.2014 Saistošie noteikumi Nr.32 Nr.32 Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām
Pielikums Saistošie noteikumi Nr.32 Nr.32 pielikums
Stājušies spēkā 01.01.2014 Saistošie noteikumi Nr.31 Nr.31 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2011.gada 20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība”
Pielikums Saistošie noteikumi Nr.31 Nr.31 pielikums
Stājušies spēkā 01.01.2014 Saistošie noteikumi Nr.30 Nr.30 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr. 13 „Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”
Pielikums Saistošie noteikumi Nr.30 Nr.30 pielikums
 Zaudējuši spēku 01.03.2018 Saistošie noteikumi Nr.29 Nr.29 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par maksimālo braukšanas maksu (tarifu) pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Salacgrīvas novadā”
  Saistošie noteikumi Nr.29 Nr.29 pielikums
 Zaudējuši spēku 01.03.2018 Saistošie noteikumi Nr.28 Nr.28 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.8 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”
  Saistošie noteikumi Nr.28 Nr.28 pielikums
 Zaudējuši spēku Saistošie noteikumi Nr.27 Nr.27 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites izcenojumi Salacgrīvas novadā””
Pielikums Saistošie noteikumi Nr.27 Nr.27 pielikums
Stājušies spēkā 01.01.2014 Saistošie noteikumi Nr.26 Nr.26 Grozījums Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā”
Pielikums Saistošie noteikumi Nr.26 Nr.26 pielikums
 Zaudējuši spēku 27.02.2019 Saistošie noteikumi Nr.25 Nr.25 Grozījums Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.marta saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu materiālu izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada pašvaldībā”
  Saistošie noteikumi Nr.25 Nr.25 pielikums
Stājušies spēkā 01.01.2014 Saistošie noteikumi Nr.24 Nr.24 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā””
Pielikums Saistošie noteikumi Nr.24 Nr.24 pielikums
Stājušies spēkā 01.01.2014 Saistošie noteikumi Nr.23 Nr.23 Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Salacgrīvas novadā”
Stājušies spēkā 01.01.2014 Saistošie noteikumi Nr.22 Nr.22 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 20 „Salacgrīvas novada pašvaldības kapsētu uzturēšanas noteikumi”
Pielikums Saistošie noteikumi Nr.22 Nr.22 pielikums
 Zaudējuši spēku Saistošie noteikumi Nr.21  
Stājušies spēkā 01.01.2014 Saistošie noteikumi Nr.20 Nr.20 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sabiedrisko kārtību Salacgrīvas novadā”
Pielikums Saistošie noteikumi Nr.20 Nr.20 pielikums
 Zaudējuši spēku Saistošie noteikumi Nr.16 Nr.16 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr. 26 „Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)”
  Saistošie noteikumi Nr.16 Nr.16 pielikums-1
  Saistošie noteikumi Nr.16 Nr.16 pielikums-2
 Zaudējuši spēku Saistošie noteikumi Nr.14 Nr.14 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”
  Saistošie noteikumi Nr.14 Nr.14 pielikums
Stājušies spēkā 01.01.2014 Saistošie noteikumi Nr.13 Nr.13 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtības ieguvi Salacgrīvas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”
  Saistošie noteikumi Nr.13 Nr.13 pielikums
 Piemēroti 2014.gadā Saistošie noteikumi Nr.12 Nr.12 Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā 2014.gadā
 Zaudējuši spēku Saistošie noteikumi Nr.11 Nr.11 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā”
 Zaudējuši spēku Saistošie noteikumi Nr.10 Nr.10 Grozījums Salacgrīvas novada domes 2010.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.16 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”
 Zaudējuši spēku Saistošie noteikumi Nr.9 Nr.9 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”
Stājušies spēkā 13.07.2013 Saistošie noteikumi Nr.7 Nr.7 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Salacgrīvas novadā”
Stājušies spēkā 24.04.2013 Saistošie noteikumi Nr.5 Nr.5 Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā
 Zaudējuši spēku Saistošie noteikumi Nr.4 Nr.4 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”
Stājušies spēkā 27.02.2013 Saistošie noteikumi Nr.3 Nr.3 Par koku ciršanu ārpus meža Salacgrīvas novadā
 Zaudējuši spēku Saistošie noteikumi Nr.1 Nr.1 Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites izcenojumi Salacgrīvas novadā

 

2012.gads

 Zaudējuši spēku Saistošie noteikumi Nr.26 Nr.26 Par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)
 Piemērot 21.12.2012 Saistošie noteikumi Nr.25 Nr.25 Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā 2013.gadā
 Zaudējuši spēku Saistošie noteikumi Nr.22 Nr.22 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.16 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”

 Zaudējuši spēku 

 25.06.2015

Saistošie noteikumi Nr.21 Nr.21 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2011. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”

 Zaudējuši spēku 

 31.03.2014

Saistošie noteikumi Nr.19 Nr.19 Par Salacgrīvas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm vasaras un ziemas sezonās
 Stājušies spēkā 15.09.2012. Saistošie noteikumi Nr.17 Nr.17 „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākuma veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā”
 Stājušies spēkā 15.09.2012. Saistošie noteikumi Nr.15 Nr.15 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Salacgrīvas novadā”

 Zaudējuši spēku 

 31.03.2014

Saistošie noteikumi Nr.14 Nr.14 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.marta saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu materiālu izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada pašvaldībā”
 Stājušies spēkā 29.03.2012 Saistošie noteikumi Nr.11 Nr.11 Kārtība, kādā tiek sadalīts Nodarbinātības valsts aģentūras piešķirto bezdarbnieku vietu skaits pašvaldībā un tās iestādēs un tiek atlasītas kandidatūras uz pieprasītajām darba vietām mērķprogrammā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” Salacgrīvas novadā
 Stājušies spēkā 29.03.2012 Saistošie noteikumi Nr.10 Nr.10 Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Salacgrīvas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
 Stājušies spēkā 03.05.2012 Saistošie noteikumi Nr.8 Nr.8 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.13 „Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”
 Zaudējuši spēku 10.07.2019 Saistošie noteikumi Nr.5 Nr.5 Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Salacgrīvas novadā
 Zaudējuši spēku Saistošie noteikumi Nr.4 Nr.4 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”
 Piemēroti 01.05.2012 Saistošie noteikumi Nr.1 Nr.1 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2012.gadā Salacgrīvas novadā

 

2011.gads

 Stājušies spēkā 28.01.2012. Saistošie noteikumi Nr.16 Nr.16 Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Salacgrīvas novadā
 Stājušies spēkā 30.10.2011
Saistošie noteikumi Nr.14 Nr.14 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 20 „Salacgrīvas novada pašvaldības kapsētu uzturēšanas noteikumi”
 Zaudējuši spēku ar 01.03.2018 Saistošie noteikumi Nr.11 Nr11 - Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par maksimālo braukšanas maksu (tarifu) pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Salacgrīvas novadā”
 Zaudējuši spēku Saistošie noteikumi Nr.10 NR.10 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.16 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”
 Zaudējuši spēku
Saistošie noteikumi Nr.7 Nr7 - Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.16 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”
 Zaudējuši spēku Saistošie noteikumi Nr.16 Nr.16 Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām (ar grozījumiem)
 Stājušies spēkā 01.05.2011
Sasitošie noteikumi Nr.6 Nr6 - Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība
    Nr6 - 1.Pielikums
    Nr6 - 2.Pielikums
    Nr6 - 3.Pielikums
    Nr6 - 4.Pielikums
    Nr6 - 5.Pielikums
    Nr6 - 6.Pielikums
    Nr6 - 7.Pielikums
    Nr6 - 8.Pielikums
 
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930