12. jūlijs, 2024, Piektdiena

Indriķis, Ints, Namejs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada domes paziņojumi par iepirkumiem 2015.gads

 Nosaukums

 Rezultāti

 Salacgrīvas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšana, Ident.Nr.SND 2015/43  SND 2015/43 ziņojums
 Puķu stādu piegāde un stādīšana, Ident.Nr.SND 2015/42  SND 2015/42 ziņojums
 Ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija un apkalpošana Salacgrīvas novadā, Ident.Nr.SND 2015/41  SND 2015/41 ziņojums
 Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu ierīkošana, Ident.Nr.SND 2015/40  SND 2015/40 ziņojums
 Ielu apgaismojuma ierīkošana Salacgrīvas novada Ainažu pilsētā un Svētciemā, Ident.nr.SND 2015/39  SND 2015/39 ziņojums
 Koku kopšanas plāna izstrāde, Ident.Nr.SND 2015/37  SND 2015/37 ziņojums
 Ziemasssvētku dekoratīvā noformējuma piegāde, Ident.Nr.SND 2015/36  SND 2015/36 ziņojums
 Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas novada domes struktūrvienībās, Ident.Nr.SND 2015/35.  SND 2015/35 ziņojums
 Salacgrīvas pilsētas Valmieras ielas rekonstrukcija, Ident.Nr.SND 2015/34  SND 2015/34 ziņojums
 Dārza, Upes un Saimniecības ielas seguma atjaunošana Svētciemā
Ident.Nr.SND 2015/32
 SND 2015/32 ziņojums
 Salacgrīvas muzeja telpu remonts, Ident.Nr. SND 2015/31  SND 2015/31 ziņojums
 Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas vidusskolā, Ident.Nr. SND 2015/30  SND 2015/30 ziņojums
 Salacgrīvas novada Liepupes pagasta un Salacgrīvas pagasta Svētciema teritorijas ikdienas uzturēšana Ident.Nr. SND 2015/29  SND 2015/29 ziņojums
 Salacgrīvas novada bibliotēku datortīklu administrēšana, Ident.Nr. SND 2015/28  SND 2015/28 ziņojums
 Edināšanas pakalpojumu sniegšana Liepupes vidusskolā, Ident.Nr. SND 2015/27  SND 2015/27 ziņojums
 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Salacgrīvas vidusskolā, Ident.NrSND 2015/26  SND 2015/26 Lēmums
 Edināšanas pakalpojumu sniegšana PII "Vilnītis", Ident.Nr. SND 2015/25  SND 2015/25 ziņojums
 Edināšanas pakalpojumu sniegšana PII RANDA un Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā, Ident.Nr. SND 2015/24  SND 2015/24 ziņojums
 Stāvlaukuma izveide Smilšu ielā, Ident.Nr. SND 2015/23  SND 2015/23 ziņojums
 Kokskaidu granulu piegāde, Ident.Nr. SND 2015/22  SND 2015/22 ziņojums
 Salacgrīvas novada skolēnu pārvadājumi 2015./2016.m.g. un neregulārie pārvadājumi, Ident.Nr. SND 2015/21  SND 2015/21 ziņojums
 Salacgrīvas novada domes darbinieku veselības apdrošināšana, Ident.Nr. SND 2015/19  SND 2015/19 ziņojums
 Deformācijas šuvju izbūve tiltam pār Salacu, Ident.Nr. SND 2015/18  SND 2015/18 Ziņojums
 Ēdināšanas pakalpojumi XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un  deju svētku Salacgrīvas novada dalībniekiem, Ident.Nr. SND 2015/17  SND 2015/15 Lēmums
 Smilšu volejbola laukumu izveide pie Liepupes vidusskolas, Ident.Nr. SND 2015/16-EZF.  SND 2015/16 Ziņojums
 Grants ieguve un drupināšana karjerā "Dambji-1", Ident.Nr. SND 2015/15  SND 2015/15 Ziņojums
 Ainažu pilsētas Smilgu, Zaļās, Muzeju un Kr.Barona ielas seguma atjaunošana, Ident.Nr. SND 2015/14  SND 2015/14 Ziņojums
 Elektromontāžas darbu veikšana Salacgrīvas novada domē un tās struktūrvienībās, Ident.Nr. SND 2015/13  SND 2015/13 Ziņojums
 Papildus darbi stāvlaukuma izveidē Baznīcas ielā, Ident.Nr. SND 2015/12  SND 2015/12 ziņojums
 Zemes ierīcības projektu izstrāde Salacgrīvas novada domes vajadzībām, Ident.Nr. SND 2015/11  SND 2015/11 Ziņojums
 Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Salacgrīvas novadā, Ident.Nr. SND 2015/10  SND 2015/10 Ziņojums

 Veļas mazgāšanas pakalpojuma sniegšana PII „Vilnītis” vajadzībām, Ident.Nr. SND 2015/9

 SND 2015/9 Ziņojums

 Lokālo bezvadu datortīklu izveide publiskajos interneta pieejas punktos, Ident.Nr. SND 2015/8-ERAF

 SND 2015/8 Ziņojums

 Tehniskā projekta izstrāde Valmieras ielas pārbūvei un autoruzraudzība, Ident.Nr. SND 2015/6

 SND 2015/6 Ziņojums

 Stāvlaukuma izveide Baznīcas ielā, Ident.Nr. SND 2015/5

 SND 2015/5 Ziņojums

 Malkas piegāde, Ident.Nr. SND 2015/4

 SND 2015/4 Ziņojums

 Salacgrīvas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana, Ident.Nr. SND 2015/3

 SND 2015/3 Ziņojums

 Salacgrīvas novada ielu un ceļu attīrīšana no sniega, Ident.Nr. SND 2015/2

 SND 2015/2 Ziņojums

 Puķu stādu piegāde un stādīšana, Ident.Nr. SND 2015/1

 SND 2015/1 Ziņojums

 

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031