29. maijs, 2024, Trešdiena

Raivis, Raivo, Maksis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada domes paziņojumi par iepirkumiem 2014.gads

 Nosaukums

 Rezultāti

 Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde, Ident.Nr.SND 2014/39

 SND 2014/39 Ziņojums

 Salacgrīvas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšana, Ident.Nr.SND 2014/38

 SND 2014/38 Ziņojums

 Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Salacgrīvas vidusskolā, Ident.Nr.SND 2014/37

 SND 2014/37 Ziņojums

 Salacgrīvas novada ielu un ceļu attīrīšana no sniega, Ident.Nr.SND 2014/35

 SND 2014/35 Ziņojums

 Izskaloto pašvaldības ceļu atjaunošana Salacgrīvas novada Liepupes pagastā un Salacgrīvas pagastā, Ident.nr.SND 2014/34

 SND 2014/34 Ziņojums

 Elektroenerģijas iegāde Salacgrīvas novada domes, Aloja novada domes, Tukuma novada pašvaldības, Mārupes novada domes, Kandavas novada domes, Ķekavas novada pašvaldības, Krimuldas novada domes, Babītes novada pašvaldības un Sējas novada domes un to padotībā esošo iestāžu vajadzībām, Ident.nr.SND 2014/33

 SND 2014/33 Ziņojums

 Dzesētavu iegāde Salacgrīvas novada vajadzībām, Ident.nr.SND 2014/32

 SND 2014/32 Ziņojums

 Salacgrīvas novada domes un tās struktūrvienību datortīkla administrēšana, Ident.nr.SND 2014/31

 SND 2014/31 Ziņojums

 Papildus darbi Tūjas ciema Liedaga ielas seguma atjaunošanā un gājēju celiņa izveidē, Ident.nr.SND 2014/30

 SND 2014/30 Ziņojums

 Jauna elektromobiļa iegāde Salacgrīva novada domei", Ident.nr.SND 2014/29

 SND 2014/29 Ziņojums

 Mēbeļu atjaunošana Salacgrīvas novada domē", Ident.nr.SND 2014/28

 SND 2014/28 Ziņojums

 Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas novada domē, Ident.nr.SND 2014/27

 SND 2014/27 Ziņojums

 Invalīdu ratiņkrēsla pacēlāja piegāde un uzstādīšana, Ident.nr.SND 2014/26

 SND 2014/26 Ziņojums
 Salacgrīvas novada skolēnu pārvadājumi 2014./2015.m.g. un neregulārie pakalpojumi, Ident.nr.SND 2014/25  SND 2014/25 Ziņojums

 Tūjas ciema Liedaga ielas seguma atjaunošana un gājēju celiņa izveide, Ident.nr.SND 2014/24.

 SND 2014/24 Ziņojums

 Ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija un apkalpošana Salacgrīvas novadā, Ident.nr.SND 2014/23.

 SND 2014/23 Ziņojums

 Seguma rekonstrukcija Rīgas ielā, Ident.nr.SND 2014/22.

 SND 2014/22 Ziņojums

 Kokskaidu granulu piegāde, Ident.nr.SND 2014/21.

 SND 2014/21 Ziņojums

 Seguma atjaunošana un gājēju celiņa izveide Baznīcas ielā, Ident.nr.SND 2014/19.

 SND 2014/19 Ziņojums

 SND 2014/19 Ziņojums 2

 Skursteņu un krāsns remonts mājām "Tūjas skola" un "Atpūtas" Liepupes pagastā, Ident.nr.SND 2014/18.

 SND 2014/18 Ziņojums

 Salacgrīvas novada domes darbinieku veselības apdrošināšana", Ident.nr.SND 2014/17

 SND 2014/17 Ziņojums

 Zālāju pļaušana Salacgrīvas un Ainažu pilsētās, Ident.nr.SND 2014/16

 SND 2014/16 Ziņojums

 Zemes gabalu robežu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamiem īpašumiem, Ident.nr.SND 2014/15

 SND 2014/15 Ziņojums

 Elektromontāžas darbu veikšana Salacgrīvas novada domē un tās struktūrvienībās, Ident.nr.SND 2014/13.

 SND 2014/13 Ziņojums

 Ainažu estrādes izbūve", Ident.nr.SND 2014/11-EZF

 SND 2014/11 Ziņojums

 Zivju resursu aizsardzības pasākumiem nepieciešamā aprīkojuma piegāde, Ident.nr.SND 2014/10

 SND 2014/10 Ziņojums
 Salacgrīvas novada Salacgrīvas un Ainažu teritorijas ikdienas uzturēšana, Ident.nr.SND 2014/9  SND 2014/9 Ziņojums

 Tehniskā projekta izstrāde un būvdarbi projektā "Tūjas zinību centra izveide", Ident.nr.SND 2014/8-EZF

 SND 2014/8 EZF Ziņojums

 Pārtikas preču piegāde pašvaldības iestādei Veco ļaužu mītne "Sprīdīši", Ident.nr.SND 2014/7

 SND 2014/7 Ziņojums

 Salacgrīvas novada kapu apsaimniekošana, Ident.nr.SND 2014/6

 SND 2014/6 Lēmums

 Salacgrīvas novada izdevuma "Salacgrīvas novada ziņas" izdošana, Ident.nr.SND 2014/5

 SND 2014/5 Ziņojums

 Malkas piegāde, Ident.nr. SND 2014/4

 SND 2014/4 Ziņojums

 Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Salacgrīvas novadā, Ident.nr.SND 2014/3-KPFI

 SND 2014/3 KPFI Ziņojums

 Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde, Ident.nr. SND 2014/2

 SND 2014/2 Ziņojums

 Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Salacgrīvas vidusskolā" Ident.nr. SND 2014/1-KPFI

 SND 2014/1 Ziņojums

2013.gads

 Nosaukums

 Rezultāti

 Salacgrīvas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšana, Ident.nr. SND 2013/28

 SND 2013/28 Ziņojums

 Slēpošanas sporta inventāra piegāde Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolai, Ident.nr. SND 2013/27

 SND 2013/27 Ziņojums

 Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde, Ident.nr. SND 2013/26

 SND 2013/26 Ziņojums

 Pašvaldības objektu Salacgrīvā, Sila ielā 2 un Smilšu ielā 9 pieslēgums siltumtīklam, Ident.nr. SND 2013/23

 SND 2013/23 Ziņojums

 

Salacgrīvas novada domes 2013.gada iepirkuma procedūras iepirkumi_2013.xls

Salacgrīvas novada domes 2012.gada iepirkuma procedūras iepirkumi_2012.xls

Salacgrīvas novada domes 2011.gada iepirkuma procedūras iepirkumi_2011.xls

Salacgrīvas novada domes 2010.gada iepirkuma procedūras iepirkumi_2010.xls

Salacgrīvas novada domes 2009.gada iepirkuma procedūras iepirkumi_2009_novads.xls

Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2009.gada iepirkuma procedūras iepirkumi_2009_pilsetas_dome.xls  

Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada iepirkuma procedūras iepirkumi_2008.xls

Liepupes pagasta padomes 2008.gada iepirkuma procedūras liepupes_iepirkumi_2008.doc

Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2007.gada iepirkuma procedūras iepirkumi_2007.xls

  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031