03. augusts, 2020, Pirmdiena

Augusts

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com
-nolikums

Salacgrīvas novada dome, pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2020.gada 17.jūnija lēmumu Nr. 243 “Par pilnvarojumu organizēt licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā un pildīt zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pārvaldes uzdevumu” izsludina konkursu par licencētās makšķerēšanas un vēžošanas organizēšanu Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā esošajā publiskajā ūdenstilpnē – Salacas upes posmā “SALACA I” un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pārvaldes uzdevuma veikšanu.

Konkursa mērķis ir noteikt pretendentu, kurš tiek pilnvarots organizēt licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes  posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā, kas atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un daļēji dabas parkā “Salacas ieleja”, un kurš tiek pilnvarots veikt zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pārvaldes uzdevumu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā

Pieteikumu konkursam jāiesniedz Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā līdz  2020. gada 1. jūlijam, plkst. 17:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pieteikumam jābūt nogādātam Salacgrīvas novada domē līdz iepriekš minētajam termiņam.

Pieteikums iesniedzams aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:

  • Iestādes, kura slēdz pilnvarojuma līgumu, nosaukums un adrese;
  • Pretendenta nosaukums un adrese;
  • Atzīme “Pieteikums pilnvarojuma līguma slēgšanai par pilnvarojumu organizēt licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (posms Salaca I”) un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pārvaldes uzdevuma veikšanai posmā “Salaca I”;

Ar konkursa nolikumu ir iespējams iepazīties šeit: 

KONKURSA NOLIKUMS Pilnvarojuma līguma slēgšanai par pilnvarojumu organizēt licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)” un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pārvaldes uzdevuma veikšanai

2. pielikums

3. pielikums