08. decembris, 2022, Ceturtdiena

Gunārs, Vladimirs, Gunis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Atskats uz jauniešu aktivitātēm un paveikto 2011.gadā

28.12.2011 11:20

Aizvadītais 2011.gads jauniešiem bijis notikumiem, pasākumiem un izglītojošām aktivitātēm bagāts. Gads iesākās ar palīdzību labdarības akcijas „No sirds uz sirdi” norisē, kurā jau tradicionāli jaunieši organizēja loteriju pasākuma mazākajiem apmeklētājiem. Jau februārī interesenti, kuri vēlējās apgūt R&B, hip hop un citu deju soļus, iestudēt mūsdienu deju horeogrāfijas un apgūt grafiti mākslu, varēja iesaistīties biedrības „Mēs – nākotnei!” projekta „R&B vienoti mākslā – vienoti sabiedrībā” apmācībās „Step – up”. Pasākums ilga 4 dienas un deva daudz pozitīvu emociju, jaunas zināšanas, prasmes un draugus.

Kā ikkatru gadu, arī šogad jaunieši piedalījās pavasara Lielajā Talkā. Šai reizē tika sakopts auto stāvlaukums jūrmalā un pabeigta gājēju laipas izgatavošana. Gājēju laipas – uzbrauktuves cilvēkiem ar īpašām vajadzībām būve tika uzsākta jau iepriekšējā gadā kopā ar domubiedru grupu Mazā kavalērija, kuras sastāvā darbojas tādi sabiedrībā populāri cilvēki kā R.Kaupers, V.Dūle, A.Irbe, Māra no Astro’n’out utml. Daudzi jau droši vien bija ievērojuši, ka šis darbiņš bija iesākts, bet ilgi stāvēja nepabeigts. Nu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem nokļūšana līdz pludmalei ir daudz vienkāršāka un patīkamāka.

Īpaši aktīvs un rosīgs jaunatnes jomā izvērtās maija mēnesis. Tika ievēlēts un uz vienu gadu pastiprināts Salacgrīvas novada jaunatnes konsultatīvās padomes sastāvs. Iepriekšējo padomes priekšsēdētāju J.Zēmeli, kura padomi vadīja 2 gadus, nomainīja Salacgrīvas vidusskolas 11.klases skolnieks E.Veide, bet par viņa vietnieku tika ievēlēts J.Raģis. Maija beigās tika pieņemts jauniešiem labvēlīgs lēmums - tiek parakstīts līgums starp Salacgrīvas novada domi un v/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” par „Salacgrīvas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide” īstenošanu. Tas nozīmē, ka jau šī gada vasarā sagaidāma centra atklāšana, kas dos iespēju jauniešiem pulcēties vienkopus, lai lietderīgi pavadītu brīvo laiku, īstenotu savas ieceres, gūtu pieredzi dažādu pasākumu rīkošanā, tādējādi veicinātu jauniešu aktivitāti un līdzdalību pilsētas sabiedriskās dzīves norisē.

Jauna pieredze tika iegūta piedaloties neformālajās diskusijās starp jauniešiem un politikas veidotājiem pasākumos „Kafija ar politiķiem I” un „Kafija ar politiķiem II”. Pasākumu organizē V/A „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”, ar mērķi neformālā gaisotnē kopā saaicināt lēmumu pieņēmējus - deputātus, pašvaldību darbiniekus, iestāžu vadītājus un jauniešus, lai pārrunātu abām pusēm aktuālus jautājumus, veicinātu savstarpējo sadarbību un ideju apmaiņu. Lielākai daļai no mums tā bija pirmā iespēja tieši un nepastarpināti tikties un uzrunāt Saeimas deputātus un politisko partiju pārstāvjus. Vasaru parasti iedomājamies kā laiku, kuru vairāk veltam atpūtai, taču tiem jauniešiem, kuri arī vasarā vēlas aktīvi darboties un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, iespēju netrūka. Jau jūnija sākumā tika labiekārtots volejbola laukums un uzstādīts basketbola grozs Salacgrīvas pludmalē. Patīkami bija vērot, ka sporta laukumi vasaras dienās bija jauniešu pārpildīti.

Jūlija sākumā jauniešiem bija lieliska iespēja tikties ar projekta Vispusīga intelektuālās attīstības pilotskolas rīkotājiem par Salacgrīvas novada jauniešu iesaistīšanos vasaras nometnē. Pēc šīs tikšanās daži jaunieši šo iespēju arī izmantoja un par nometni bija sajūsmā. Nometne norisinājās divas nedēļas (no 24.jūlija līdz 8.augustam) Svētciema viesu namā “Kosīši”. Pilotskolas dalībniekiem tika piedāvātas nodarbības, kuru mērķi bija attīstīt sadarbības prasmes, labāk iepazīt un izprast gan sevi, gan apkārtējos, nebaidīties uzdrošināties un iesaistīties, mācīties vienam no otra un pašam no sevis. Divas nedēļas vasarā tika pavadītas mācoties un atpūšoties vienlaicīgi. Protams, tika gūta arī liela pieredze un zināšanas tālākajai dzīvei. Nometnes laikā tika izstrādāti 5 projekti, no kuriem atbalstu īstenošanai guva projekts „Salacgrīva – miera osta”. Tas paredz Melnalkšņu parka sakārtošanu un labiekārtošanu - plānots radīt drošu un sakoptu parka vidi, izvietojot soliņus, guļamtīklus, lukturus un iekārtojot klusu atpūtas teritorija ikvienam pilsētas iedzīvotājam vai viesim. Projekta ietvaros tika rīkotas parka sakopšanas talkas gan augusta, gan septembra mēnesī. Prieks, ka talkotāju vidū bija redzami ne tikai pilotskolas dalībnieki, bet arī pašvaldības darbinieki, apkārtējo māju iedzīvotāji un citi interesenti.

Pateicoties Salacgrīvas novada uzņēmējiem, jau otro gadu pašvaldībā norisinājās starptautiskā vasaras nometne jauniešiem Go Global - Go Green. Nometnei ir trīs galvenie mērķi jeb vadlīnijas - angļu valodas zināšanu uzlabošana praksē, zaļās domāšanas izplatīšana jauniešu vidū, arī brīvprātīgā darba popularizēšana. Šai gadā nometnē piedalījās 29 jaunieši gan no Salacgrīvas novada, gan no citām valstīm - Vācijas, Lietuvas un Igaunijas, kā arī 5 brīvprātīgie no Portugāles, Itālijas, Lietuvas, Kipras, Ungārijas un Latvijas. Nedēļas laikā no 8. līdz 14.augustam nometnes dalībniekiem bija iespēja uzlabot savas angļu valodas prasmes, uzzināt vairāk par studiju iespējām ārzemēs, iepazīt citu valstu kultūru, iepazīt Salacgrīvas novadu, doties pārgājienā, piedalīties sporta pēcpusdienā, kā arī aktīvi iesaistīties Salacgrīvas pilsētas svētku rīkotajos pasākumos.Tradīcija no iepriekšējā gada nometnes ir Ainažu Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas apmeklējums. Arī šoreiz tika sarūpēts neliels koncertiņš, spēles, kā arī bērniem tika dāvinātas grāmatas. Viesošanās neatstāja vienaldzīgu nevienu jaunieti un tika izlemts, ka pēc nometnes, augusta beigās, bērni tiks apciemoti vēlreiz.

Darbi tika darīti viens pēc otra un gads jau tuvojās noslēgumam, kad jaunieši vienojās turpināt iesākto tradīciju – pirms Ziemassvētkiem rīkot labdarības akciju, lai palīdzētu kādam bērniņam tepat starp mums Salacgrīvā vai tās apkārtnē. Šoreiz akcija tika rīkota Sandim Keiselim. Sadarbībā ar Lienes konditoreju tika ceptas piparkūkas, ar Salacgrīvas vidusskolu – gatavotas apsveikumu kartiņas, Trešajā Adventē, pilsētas egles iedegšanas pasākumā, jaunieši dalīja piparkūkas pilsētas iedzīvotājiem, vēlāk paciņas jaunieši iznēsāja arī pilsētas uzņēmējiem un iestādēm. Akcijas laikā saziedoti 780 lati, kuri tiks izlietoti ratiņkrēsla iegādei. Mums bija patiess prieks palīdzēt Sandim, jo apzināmies, ka ir jāpalīdz cilvēkiem, kuriem dzīve ir devusi kādu grūtāku pārbaudījumu.

Jaunieši nedomā apstāties. Jauns gads ir iesācies un vēlme padarīt Salacgrīvas jauniešu dzīvi interesantāku nav zudusi, tāpēc jau tiek plānotas nākamās aktivitātes. Tiek aicināti arī jauni interesenti, kas vēlētos iesaistīties Salacgrīvas novada jaunatnes konsultatīvajā padomē un palīdzētu jau esošajiem padomes locekļiem ar jaunām idejām.

Ieva Rozmiaņeca

   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031