03. augusts, 2020, Pirmdiena

Augusts

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Līga Zālīte - 64071979 liga.zalite@salacgriva.lv 
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, pirmajā stāvā
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās:
8:00 – 13:00; 14:00 – 18:00
Otrdienās; trešdienās; ceturtdienās
8:00 – 13:00; 14:00 – 17:00
Piektdienās:
8:00 – 13:00; 14:00 – 16:00
Sestdienās - pēc vienošanās laulību reģistrēšana.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Liepupē Ginta Jēkabsone - 64023933 ginta.jekabsone@salacgriva.lv 
Liepupes pagasta pārvaldē „Mežgravās”
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 8:00 – 13:00; 14:00 – 18:00
Trešdienās 8:00 – 13:00; 14:00 – 17:00
Piektdienās: 8:00 – 11:00
Sestdienās - pēc vienošanās laulību reģistrēšana.

Salacgrīvas dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādis

Pakalpojumi

Dzimtsarakstu nodaļas informācija par 2019.gadu

 

Par 2018.gadu Dzimtsarakstu nodaļā

Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļā kopā reģistrēts 41 jaundzimušais, no tiem – 20 meitenes un 21 zēns:
• Ainažos vai Ainažu pagastā – 8,
• Liepupes pagastā – 5,
• Salacgrīvā un Salacgrīvas pagastā – 28.
Dvīnīši vai trīnīši nav reģistrēti. Jaunie novadnieki dzimuši kā pirmie, otrie, trešie vai ceturtie bērni mātēm.
Pavisam novadā piedzimuši 48 bērni, jo 7 bērnu dzimšana reģistrēta citās nodaļās.

Nodaļā reģistrētas 50 laulības.
• 13 pāri – abu laulāto dzīvesvietas deklarētas Salacgrīvas novadā,
• 8 pāri – viens no laulātajiem deklarējis dzīvesvietu Salacgrīvas novadā,
• 29 pāri – abi no citiem novadiem, t.sk. 2 ārzemnieki.
Laulību noslēguši vīrieši vecumā no 23 līdz 80 gadiem, sievietes – vecumā no 20 līdz 77 gadiem. Baznīcās noslēgtas 7 no reģistrētajām laulībāms.

Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 45 miršanas reģistra ieraksti – 24 sievietēm un 21 vīrietim, vecumā no 20 līdz 100 gadiem. Divas personas no reģistrētajiem nebija novada iedzīvotājas.
Pērn pavisam nomiruši 126 Salacgrīvas novada iedzīvotāji.

nformācija par Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem pa tālruni 64071979, e-pastā: liga.zalite@salacgriva.lv vai novada mājas lapā www.salacgriva.lv.

 

 

Par 2017.gadu Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļā

Dzimšanas reģistrācija

Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2017.gadā reģistrēti 44 jaundzimušie bērniņi. Ja pieskaitām arī citās nodaļās reģistrētos mazos novadniekus, tad mums ir vēl par 11 mazuļiem vairāk. No reģistrētajiem 20 ir meitenes un 24 – zēni. Reģistrējot dzimšanu, paternitātes atzīšanas iesniegumu rakstījuši 28 bērnu vecāki, bet 2 dzimšanas ieraksti tika sastādīti bez ziņām par tēvu. Pērn nav izmantota iespēja iesniegt trīspusējo paternitātes atzīšanas iesniegumu.

Vienai māmiņai piedzimis ceturtais bērns, sešām māmiņām – trešie, divdesmit – otrie un septiņpadsmit – pirmie bērni. Piecas pilsētas ir reģistrētas kā mūsu jaundzimušo novadnieku dzimšanas vietas. Valmierā pasaulē nākuši 24 bērni, Cēsīs–8, Siguldā–7, Rīgā–4, Jūrmalā–1.

Meitenēm dāvāti vārdi Adrija, Anete Paula, Anna, Annika, Dārta, Elizabete Estere, Estere, Grēta, Ieva, Paula, Rebeka, un Sāra.  Divām meitenēm tikuši vārdi Alise, Elīza, Emīlija un Melānija. Puišiem doti vārdi Aldis, Alekss, Armands, Arvis, Braiens, Bruno, Edvards, Everts, Gustavs, Kristers, Leino, Markuss, Matīss, Mārcis Jānis, Mikaēls, Miks, Miķelis, Olivers, Ostins, Otto, Reinis, Renārs un Selvins.

Sākot ar 2017.gada 1.jūliju, reģistrējot dzimšanu, bērniem piešķir personas kodus, kuri nesatur datus par dzimšanas datumu. Šādi personas kodi sākas ar cipariem “32”.

Bērniem, kuru dzimšana tika reģistrēta Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļā, dāvinājām dzimšanas apliecības vāciņus ar novada ģerboni. 2018.gadā papildus dāvinām grāmatu “Mūsu bērns”, kura ir gan kā skaista atmiņu klade par bērna pirmo dzīves gadu, gan arī noderīgu padomu un ieteikumu avots.

Laulības

Mūsu novadā laulību noslēguši 39 pāri, to skaitā arī 4 pāri, kuri jāvārdu teikuši Liepupes evaņģēliski luteriskajā draudzē. No 35 dzimtsarakstu nodaļā noslēgtajām laulībām 17 pāri svinīgās ceremonijas organizēja ārpus nodaļas telpām. 6 pāri vēlējās savas attiecības nostiprināt tikai juridiski, bez svinīgas ceremonijas rīkošanas. Šāds laulības reģistrēšanas veids kļūst populārāks. Mūsu novadā ģimeni nodibināja 17 vietējie līgavaiņi. 20 līgavaiņidzīvesvietu deklarējuši citos novados, viens norādījis uzturēšanās adresi ārvalstīs, bet viens bija ārzemnieks.

Savukārt 16 līgavas bija novada iedzīvotājas, 22 pārstāvēja citus novadus un viena līgava norādījusi uzturēšanās adresi ārvalstīs.

Visvairāk bija pāru, kuros abi laulībā stājās pirmo reizi. Tādi bija 27. Pāri, no kuriem viens laulībā stājās pirmo, bet otrs – otro reizi, bija 8, savukārt 4 pāru abas puses laulībā stājās otrreiz.  

Pēc laulības noslēgšanas vīra uzvārdu ir pieņēmušas 30 sievas. 4 sievas savam uzvārdam pievienojušas vīra uzvārdu, bet pirmslaulības uzvārdā palikušas 5 sievas. Neviens no precētajiem vīriešiem savu uzvārdu nav mainījis.

Interesanta un emocionāli bagāta pieredze bija piedalīšanās lībiešu kāzu rituālā – līdzināšanā. Uzreiz pēc etnogrāfiskās vedību daļas laulība tika noslēgta un reģistrēta juridiski.

Mirušo reģistrācija

2017.gadā Salacgrīvas nodaļā reģistrēti 29 miršušas personas (2016.gadā – 47). Divi no reģistrētajiem bija citu novadu iedzīvotāji. Kopējais mirušo skaits novadā tomēr ir lielāks, jo reģistrāciju drīkst veikt arī citās nodaļās.

Apkopojot Iedzīvotāju Reģistra datus, mirušo novadnieku skaits sasniedz 102 (45 sievietes un 57 vīrieši).No mūsu novadā reģistrētajiem jaunākais bija 57 gadīgs vīrietis, bet visgarāko mūžu piedzīvojusi 96 gadīga sieviete.

Vēl mūsu nodaļā dažādu gadu ierakstos ir veikti 11 papildinājumi, t.sk. par laulības šķiršanu – 8, paternitātes atzīšana iepriekš reģistrētā dzimšanas ierakstā – 2 un  uzvārda maiņa bērnam – 1 reizi.

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus novadā sniedz

  • nodaļas vadītāja Līga Zālīte (tālr. 64071979),

Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 1.stāvā 107. kabinetā;

  • nodaļas vadītājas vietniece Ginta Jēkabsone

(tālr. 64023933,  28007713) “Mežgravās”, Liepupes pagasta pārvaldē .

Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Līga Zālīte