23. jūnijs, 2024, Svētdiena

Līga

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Paziņojums par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015. - 2038. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

23.03.2015 12:27

Atbilstoši Salacgrīvas novada domes 2015. gada 18.marta lēmumam Nr.124 (Protokols Nr.4; 34§) „Par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai" tiek organizēta Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas publiskā apspriešana. Ar Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015. - 2038. gadam 1. redakcijas materiāliem var iepazīties:

Salacgrīvas novada domē, Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, Būvvaldē Būvvaldes darba laikā,
Ainažu pilsētas pārvaldē, Ainažos, Parka iela 16 pie sekretāres pārvaldes darba laikā,
Liepupes pagasta pārvaldē, Liepupes pagasta Mežgravās pie sekretāres pārvaldes darba laikā,
Salacgrīvas novada pašvaldības interneta vietnē www.salacgriva.lv
Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmes, uz kurām tiek aicināti interesenti, notiks:
Ainažos, Ainažu kultūras namā – 13.04.2015. plkst. 18.30.
Salacgrīvā, Salacgrīvas kultūras namā – 14.04.2015. plkst.16.30.
Salacgrīvas pagastā, Svētciema attīstības biedrības telpās – 15.04.2015. plkst. 17.00.
Liepupes pagastā, Tūjā „Zinību centrā” - 16.04.2015. plkst. 15.00.
Liepupes vidusskolā - 16.04.2015. plkst. 17.00.

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus (norādot vārdu, uzvārdu (privātpersonām)/ nosaukumu (juridiskām personām), adresi, tālruņa numuru un e-pastu) par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1. redakciju var iesniegt no 2015.gada 30.marta līdz 2015.gada 11.maijam Salacgrīvas novada domē, Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 209.kabinetā Būvvaldes darba laikā, sūtot pa pastu uz adresi: Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV – 4033,vai elektroniski: vineta.kruze@salacgriva.lv
Kontaktpersona: Vineta Krūze, Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja, tālr.: 64071997

Lēmums Nr.124 Par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attistības stratēģijas 2015.-2038.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai  

Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015 – 2038

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930