16. jūnijs, 2024, Svētdiena

Justīne, Juta

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Paziņojums par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015. - 2021. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

23.03.2015 08:51

Atbilstoši Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.marta lēmumam Nr.123 (Protokols Nr.4; 33§) „Par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai " tiek organizēta Salacgrīvas novada attīstības programmas publiskā apspriešana.Ar Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015. - 2021. gadam 1.redakcijas materiāliem var iepazīties:

Salacgrīvas novada domē, Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, Būvvaldē Būvvaldes darba laikā,
Ainažu pilsētas pārvaldē, Ainažos, Parka iela 16 pie sekretāres pārvaldes darba laikā,
Liepupes pagasta pārvaldē, Liepupes pagasta Mežgravās pie sekretāres pārvaldes darba laikā,
Salacgrīvas novada pašvaldības interneta vietnē www.salacgriva.lv
Salacgrīvas novada attīstības programmas 1. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmes, uz kurām tiek aicināti interesenti, notiks:
Ainažos, Ainažu kultūras namā – 13.04.2015. plkst. 18.30.
Salacgrīvā, Salacgrīvas kultūras namā – 14.04.2015. plkst.16.30.
Salacgrīvas pagastā, Svētciema attīstības biedrības telpās – 15.04.2015. plkst. 17.00.
Liepupes pagastā, Tūjā „Zinību centrā” - 16.04.2015. plkst. 15.00.
Liepupes vidusskolā - 16.04.2015. plkst. 17.00.

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus (norādot vārdu, uzvārdu (privātpersonām)/ nosaukumu (juridiskām personām), adresi, tālruņa numuru un e-pastu) par Salacgrīvas novada attīstības programmas 1. redakciju var iesniegt no 2015.gada 30.marta līdz 2015.gada 11.maijam Salacgrīvas novada domē, Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 209.kabinetā Būvvaldes darba laikā, sūtot pa pastu uz adresi: Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV – 4033,vai elektroniski: vineta.kruze@salacgriva.lv
Kontaktpersona: Vineta Krūze, Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja, tālr.: 64071997

Lēmums Nr.123 Par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

Salacgrīvas novada attīstības programma 2015 – 2021

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930