29. maijs, 2024, Trešdiena

Raivis, Raivo, Maksis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Paziņojums par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam un Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015. – 2021. gadam vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

23.03.2015 06:56

Atbilstoši Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.marta lēmumam Nr. 125 (Protokols Nr.4; 35§) „Par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam un Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015. – 2021.gadam vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai" tiek organizēta Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas vides pārskata publiskā apspriešana.

Ar Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam un Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015. – 2021. gadam vides pārskata 1.redakcijas materiāliem var iepazīties:
Salacgrīvas novada domē, Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, Būvvaldē Būvvaldes darba laikā,
Ainažu pilsētas pārvaldē, Ainažos, Parka iela 16 pie sekretāres pārvaldes darba laikā,
Liepupes pagasta pārvaldē, Liepupes pagasta Mežgravās pie sekretāres pārvaldes darba laikā,
Salacgrīvas novada pašvaldības interneta vietnē www.salacgriva.lv.
Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam un Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015. – 2021. gadam vides pārskata 1.redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmes, uz kurām tiek aicināti interesenti, notiks:
Ainažos, Ainažu kultūras namā – 13.04.2015. plkst. 18.30.
Salacgrīvā, Salacgrīvas kultūras namā – 14.04.2015. plkst.16.30.
Salacgrīvas pagastā, Svētciema attīstības biedrības telpās – 15.04.2015. plkst. 17.00.
Liepupes pagastā, Tūjā „Zinību centrā” - 16.04.2015. plkst. 15.00.
Liepupes vidusskolā - 16.04.2015. plkst. 17.00.

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus (norādot vārdu, uzvārdu (privātpersonām)/ nosaukumu (juridiskām personām), adresi, tālruņa numuru un e-pastu) par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam un Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015. – 2021. gadam vides pārskata 1.redakciju var iesniegt no 2015.gada 30.marta līdz 2015.gada 11.maijam Salacgrīvas novada domē, Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 209.kabinetā Būvvaldes darba laikā, sūtot pa pastu uz adresi: Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV – 4033,vai elektroniski: vineta.kruze@salacgriva.lv
Kontaktpersona: Vineta Krūze, Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja, tālr.: 64071997

Lēmums Nr.124 Par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attistības stratēģijas 2015.-2038.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

VIDES PĀRSKATS

  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031