23. jūlijs, 2024, Otrdiena

Magda, Magone, Mērija, Magdalēna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Publiskā apspriešana par "Jahtotāju servisa ēku"

02.12.2016 13:27

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada būvvaldes 30.11.2016. lēmumu Nr. 13-12.1-90„Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību” un 02.12.2016. lēmumu Nr.13-12.1-91 “Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu” būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs): Salacgrīvas novada dome, reģ. Nr.90000059796, Smilšu iela 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, tālr. 64071973, Salacgrīvas ostas pārvalde, reģ. Nr.90000462446, Pērnavas ielā 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, tālr. 64071110,

kontaktpersona - Edgars Vijups, tālr. 26311299, nodod publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri: “Jahtotāju servisa ēka” nekustamajā īpašumā Ostas ielā 4,Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6615 001 0073 un Bocmaņa laukums 4, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., kadastra Nr.6615 001 0084.  Būvniecības ieceres izstrādātājs: SIA “SB projekts”, 40003689144, Tallinas iela 20-14, Rīga, LV-1001, būvprojekta vadītāja Sarmīte Pāvilaite, sert. Nr.10-0396, tālr. 29459450.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi Salacgrīvas novada domes interneta mājas vietnē www.salacgriva.lv un Salacgrīvas novada būvvaldē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov. LV-4033, no 2016.gada 5.decembra līdz 2017.gada 5.janvārim, kontaktpersona – būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte Ineta Cīrule, tālr. 64071996, 29343086.

Aptaujas anketas par būvniecības ieceri aizpildāmas un rakstiskas atsauksmes par būvniecības ieceri iesniedzamas – Salacgrīvas novada būvvaldē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov. LV-4033, no 2016.gada 5.decembra līdz 2017.gada 5.janvārim.

 

Būvniecības ieceres prezentācijas sanāksme notiks – 2017.gada 3.janvārī plkst. 17:00 Salacgrīvas novada domes sēžu zālē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā. Publiskās apspriešanas rezultāti tiks apkopoti publiskās apspriešanas pārskatā.

Pielikums 1

Pielikums 2

Pielikums 3

Pielikums 4

Pielikums 5

Aptaujas lapa

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumu Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas kārtība” 10.1. punktu

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031