14. aprīlis, 2024, Svētdiena

Strauja, Gudrīte

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Tiks uzsākta Rail Baltica trases sākotnējā sabiedriskā apspriešana

09.02.2015 12:38

No š.g. 13. februāra būs pieejami Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica sabiedriskajai apspriešanai paredzētie materiāli – kartes, kur redzama Rail Baltica dzelzceļa trase un tās variantu novietojums, kā arī informācija par paredzēto darbību un ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.

Februāra un marta mēnešos 15 Latvijas pašvaldībās, kuras nākotnē skars Rail Baltica trase, notiks sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes. Iedzīvotāji un pašvaldības tiks aicināti izteikt savus priekšlikumus, lai tos vērtētu ietekmes uz vidi novērtējuma gaitā un izpētes darba rezultātā noteiktu optimālo trases novietojuma variantu.

Iepriekš veiktā izpētes darba rezultātā noteikts, ka Rail Baltica trase Latvijas teritorijā šķērsos Salacgrīvas novadu, Limbažu novadu, Sējas novadu, Inčukalna novadu, Ropažu novadu, Garkalnes novadu, Stopiņu novadu, Salaspils novadu, Ķekavas novadu, Iecavas novadu, Bauskas novadu, Baldones novadu, Mārupes novadu, Olaines novadu un Rīgu.

No 13. februāra ar informāciju varēs iepazīties novadu pašvaldībās, kā arī tīmekļa vietnēs www.sam.gov.lv, www.railbaltica.info, www.vpvb.gov.lv/ivn/projekti, www.environment.lv, kā arī minēto pašvaldību tīmekļa vietnēs. Informācija par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu tiks publicēta vietējos laikrakstos un atkārtota informācija katras pašvaldības izdotajā laikrakstā. Individuāli tiks informēti tie nekustamo īpašumu īpašnieki vai valdītāji, kuru nekustamos īpašumus skar vai tie robežojas ar paredzētās darbības teritoriju.

Piedāvātie sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmju laiki ir saskaņoti ar vietējām pašvaldībām. Vairākās vietās sanāksmes laiks tika pieskaņots autobusu kursēšanas grafikiem uz novada centriem, kā arī iedzīvotājiem ērtākam apmeklējuma laikam. Tā, piemēram, Mārupē tā tiks organizēta sestdienā. Darba dienas beigās sanāksmes notiks Stopiņu un Salaspils novados, kā arī Rīgā. Kopumā plānotas 16 sanāksmes, divas Rīgā, lai tādējādi aptvertu plašāku iedzīvotāju skaitu. Iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties apspriedēs tajā vietā, kura vislabāk atbilst personīgā laika plānošanas ērtumam. Katrā no novadu sanāksmēm tiks informēts par visu projektu kopumā, kā arī akcentējot konkrēto novadu.

Lai informētu minēto novadu iedzīvotājus, tiks izdots Rail Baltica informatīvais biļetens, kura tirāža būs 70 tūkstoši eksemplāru. Biļetens tiks piegādāts iedzīvotājiem, viņu dzīvesvietu pastkastītēs vai arī nodrošināta tā publiskā pieejamība kopā ar pašvaldību izdoto ikmēneša laikrakstu. Informatīvā biļetenā ietverta gan vispārīga informācija par Baltijas valstu kopprojektu, veidojot Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica trasi, gan detalizētāks projekta realizācijas laika grafiks un darbu norise.

Kopumā sākotnējai sabiedriskajai apspriešanai noteikts pagarināts, 32 dienu, periods, kas noslēgsies 15. martā. Šajā laikā ikviens aicināts iepazīties ar paredzēto darbību un nosūtīt rakstiskus priekšlikumus un komentārus Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, www.vpvb.gov.lv, norādot, kas jāņem vērā, veicot ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN).

Arnis Skrastiņš, pilnsabiedrības RB Latvija Izpētes projekta vadītājs:

„Veicot iespējamās trases izpētes darbu, mūsu mērķis bija izvēlēties videi un iedzīvotājiem draudzīgu trases novietojumu. Sākotnējā ietekme uz Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām bija 93 ha apjomā, tagad tā samazināta, skarot vien 5 ha Latvijas teritorijā. Tāpat esam maksimāli attālinājuši trasi no jau apdzīvoto vietu tiešas skaršanas. Paredzu, ka grūta būs lēmuma pieņemšana tieši Mārupes novadā, kurā plānotā trase vairāk nekā citviet skar iedzīvotāju intereses, ir vistuvāk jau izbūvētajām mājvietām. Ceru, ka izprotot trases nozīmību Baltijas un Eiropas kontekstā, spēsim rast Baltijas kopprojekta Rail Baltica attīstībai labvēlīgu risinājumu.”

Paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks
• Sējas novada kultūras namā “Loja”, Lojā, Sējas pagastā, Sējas novadā 2015. gada 23. februārī plkst. 11:00,
• Salaspils novada domes Lielā zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā 2015. gada 23. februārī plkst. 18:00,
• Iecavas kultūras namā, Rīgas ielā 18, Iecavā, Iecavas novadā, 2015. gada 24. februārī plkst. 12:00,
• Olaines kultūras centrā, Zeiferta ielā 11, Olainē, Olaines pagastā, Olaines novadā 2015. gada 24. februārī plkst. 17:00,
• Rīgas domes telpās, Brīvības ielā 266, Rīgā 2015. gada 25. februārī plkst. 18:00,
• Ķekavas kultūras namā, Gaismas ielā 17, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2015. gada 26. februārī, plkst. 17.00,
• Baldones kinoteātrī, Daugavas ielā 2, Baldonē, Baldones novadā 2015. gada 27. februārī plkst. 16:00,
• Limbažu novada pašvaldības Lielā zālē, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā 2015. gada 2. martā plkst. 11:00,

• Salacgrīvas kultūras namā, Ostas ielā 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 2015. gada 2. martā plkst. 17:00,

• Bauskas kultūras centrā, Kalna ielā 18, Bauskā, Bauskas novadā 2015. gada 3. martā plkst. 11:00,
• Ulbrokas kultūras namā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā 2015. gada 4. martā plkst. 18:00,
• Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Lielā zālē, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā 2015. gada 6. martā plkst. 17:00,
• Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā 2015. gada 7. martā, plkst. 11.00,
• Vangažu pilsētas pārvaldes zālē, Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna novadā 2015. gada 9. martā plkst. 16:00,
• Zaķumuižas klubā, Parka ielā 6, Zaķumuižā, Ropažu novadā 2015. gada 10. martā plkst. 17:00,
• Garkalnes novada domē Mazā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā 2015. gada 11. martā plkst. 17:00.

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930