29. maijs, 2024, Trešdiena

Raivis, Raivo, Maksis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Skaidrojoša informācija sabiedrībai par ietekmes uz vidi novērtējumu Rail Baltica projektam!

20.03.2015 13:47

Ievērojot Rail Baltica projekta un sabiedrības iesaistīšanās mērogu ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk IVN) procesā, - Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk Birojs) sniedz sabiedrībai būtisku skaidrojošu informāciju par IVN sabiedrisko apspriešanu un tās rezultātu:

IVN ir procedūra, kuras mērķis ir noskaidrot paredzētās darbības ietekmi uz vidi.

IVN sākotnējās apspriešanas mērķis ir informēt sabiedrību par IVN uzsākšanu, aicinot izteikt viedokli un sekot līdzi tālākam procesam.
Daudzi jautājumi, tai skaitā par darbību, tās iespējamo vietu un sagaidāmo ietekmi šajā stadijā vēl nav zināmi – tieši to noskaidrošanai tiek veikts IVN.
Sabiedrība tiek aicināta norādīt, ko viņasprāt IVN procesā nepieciešams izpētīt. Šim nolūkam ir IVN sākotnējā apspriešana, tajā tiek apkopoti sabiedrības priekšlikumi.
Stadija, kad tiek apspriesta novērtētā ietekme un sabiedrību interesējošie jautājumi – ir IVN Ziņojuma stadija, kas vēl tikai sekos.
Iesniegumi tiek sniegti dažādiem adresātiem, tādēļ šobrīd noris darbs pie to apkopošanas. Mērķis ir pēc iespējas nodrošināt, ka visi iesniegumi ir gan Birojam, gan projekta ierosinātājam un IVN izstrādātājam.
Visi iesniegumi tiek izvērtēti, noskaidrojot sabiedrības viedokli un priekšlikumus. Pēc sākotnējās sabiedriskās apspriešanas, balstoties uz darbības ierosinātāja iesniegumu, Birojs izsniedz IVN Programmu. To darot, tiek ņemti vērā arī sabiedrības priekšlikumi.
IVN Programma ir nosacījumi un prasības IVN veikšanai, nepieciešamo pētījumu un organizatorisko pasākumu kopums. IVN Programmu izdod Birojs. IVN nodrošina Satiksmes ministrija.
Pamatojoties uz IVN Programmu un normatīvo aktu prasībām, Satiksmes ministrijai būs jāsagatavo IVN Ziņojums, ievērtējot arī sabiedrību interesējošos jautājumus.
Balstoties uz sabiedriskās apspriešanas rezultātu, IVN Programmu un normatīvo aktu prasībām, Satiksmes ministrijai IVN Ziņojumā būs jānovērtē paredzētās darbības ietekme - pārmaiņas vidē, kuras ietekmē vai var ietekmēt cilvēku, viņa veselību un drošību, kā arī bioloģisko daudzveidību, augsni, gaisu, ūdeni, klimatu, ainavu, materiālās vērtības, tostarp īpašumus, kultūras un dabas mantojumu, šo jomu mijiedarbību u.c.
IVN Ziņojuma stadijā tiks nodrošināta sabiedriskā apspriešana.
Līdz ar to, skaidrojam, ka šobrīd noris darbs pie iesniegumu apkopošanas. Apkopošanas mērķis ir identificēt sabiedrības priekšlikumus IVN Programmai.

Ņemot vērā iesniegumu skaitu un daudzos specifiskos jautājumus, Birojs iespēju robežās iesniedzējiem sagatavoto atbildes vēstules. Iesniegumi tāpat tiek pārsūtīti Satiksmes ministrijai kā darbības ierosinātājai.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 19.03.2015

http://www.vpvb.gov.lv/lv/?id=881 

  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031