19. jūlijs, 2024, Piektdiena

Jautrīte, Kamila, Digna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) papildus alternatīvu sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

03.09.2015 09:14

Paredzētās darbības nosaukums: Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība

Ierosinātājs: LR Satiksmes ministrija, reģistrācijas Nr. 90000088687

Paredzētās darbības papildus alternatīvu darbības vietas ir: Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasts un Liepupes pagasts, Limbažu novada Viļķenes pagasts un Mārupes novads.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2014. gada 29. oktobra lēmums Nr. 487.

Paredzētās darbības apraksts: Paredzētā darbība ir elektrificēta jaunbūvējama divceļu dzelzceļa līnija gan pasažieru, gan kravas vilcienu kombinētajai satiksmei. Paredzētā darbība iekļauj: dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecību Latvijas teritorijā no Igaunijas robežas līdz Lietuvas robežai, tai skaitā nodrošinot Eiropas standarta platuma dzelzceļa infrastruktūras pieslēgumu Rīgas pasažieru stacijai un starptautiskajai lidostai “Rīga”, citas saistītās infrastruktūras (kravu un pasažieru termināļi, apkopes punkts, depo u.c.) būvniecību, dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica energoapgādes būvniecību, citas infrastruktūras pārbūvi šķērsojumu vietās (ceļi, gāzes vadi, utt.).

Paredzētajai darbībai ir divas pamatalternatīvas (A un B alternatīvas), kas sākas pie Igaunijas/Latvijas robežas turpinās caur Salacgrīvas, Limbažu, Sējas, Inčukalna, Ropažu, Garkalnes, Stopiņu, Salaspils novadiem, Rīgu, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones, Iecavas, Bauskas novadiem līdz Latvijas/Lietuvas robežai, kā arī alternatīvi posmi C1 alternatīva Limbažu novadā un C2 alternatīva Rīgā.

Iespējamie papildus alternatīvie risinājumi:
• C3 alternatīva - dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posms Mārupes novada Jaunmārupē,
• C4 alternatīva - dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posms Salacgrīvas novada Liepupes pagastā,
• C5 alternatīva - dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posms Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagastā un Limbažu novada Viļķenes pagastā.

Informācija par pārrobežu ietekmi: Paredzētajai darbībai ir iespējama pārrobežu ietekme, ņemot vērā tās mērogu un realizācijas mērķi.


Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzētās darbības papildus alternatīvām un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:
• LR Satiksmes ministrijā darba laikā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, tīmekļa vietnē www.sam.gov.lv;
• Pilnsabiedrības “RB Latvija” tīmekļa vietnē www.railbaltica.info un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv;
• Vides pārraudzības valsts birojā darba laikā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv;
• Limbažu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, Viļķenes pagasta pārvaldē, Dārza ielā 1, Viļķenē, Limbažu novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.limbazi.lv,
• Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, Liepupes pagasta pārvaldē, "Mežgravas", Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, Svētciema bibliotēkā Dārza ielā 26, Svētciemā, Salacgrīvas novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.salacgriva.lv,
• Mārupes novada Domē Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, Jaunmārupes pamatskolā Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē, Mārupes novadā, tīmekļa vietnē www.marupe.lv.

Paredzētās darbības papildus alternatīvu sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks
• Salacgrīvas kultūras namā, Ostas ielā 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 2015. gada 16. septembrī plkst. 17:00,
• Jaunmārupes mūzikas un mākslas skolā, Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē, Mārupes novadā 2015. gada 17. septembrī, plkst. 19.00.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības papildus alternatīvām var iesniegt līdz 2015. gada 24. septembrim Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv.

Lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu  Informācija par paredzētās darbības - Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai papildus alternatīvām
 

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031