17. jūnijs, 2024, Pirmdiena

Artis, Artūrs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Arī satelītkartē var iepazīties ar Rail Baltica plānoto trasi

02.03.2015 08:59

Pēc interesentu pieprasījuma papildus izveidota karte, kurā var iepazīt Rail Baltica plānoto trases novietojumu un „izbraukt” šo maršrutu Latvijā. Šobrīd sabiedrībai tiek prezentēti trases varanti, kuros plānotāji izpildījuši doto uzdevumu - izvairīties no blīvi apdzīvotu vietu skaršanas, samazināt skarto īpašumu skaitu un maksimāli saglabāt Latvijas aizsargājamās dabas teritorijas.

Skarto īpašumu skaits samazināts līdz ap 2000 īpašumiem visā Latvijas teritorijā (sākotnēji tas skāra 4200 īpašumus). Savukārt aizsargājamās dabas teritorijas skars vien 5 ha apjomā, lai gan sākotnējais trases novietojums šķērsoja tās 93 ha platībā.

Ar karti, kura izveidota uz Google Maps pamata, varat iepazīties šeit. Savukārt vortālā http://railbaltica.info/ ir atrodami piedāvātie Rail Baltica trašu varianti konkrēto novadu kartogrāfiskajos materiālos (sadaļā Informācija- Ietekmes uz vidi novērtējums).

Vislielākā interese par kartēm

Cilvēki, kuri interesējas par jaunbūvējamā Eiropas sliežu platuma dzelzceļa Rail Baltica projektu un potenciālās trases novietojumu Latvijā, vislielāko interesi izrāda par kartēm, trases ietekmi uz īpašumiem un īpašumu atsavināšanas procesu un kompensācijas aprēķināšanu. Šādu interesi izrāda gan tie, kuri zvana uz informatīvo tālruni, gan arī tie, kuri sūta e-pastus.
Tāpat ir saņemti arī ļoti tehniski un specifiski jautājumi, piemēram, cik dziļi tiks izbūvēts tunelis Āgenskalnā, no kāda materiāla būs trokšņu sienas, vai būs dzīvnieku pārejas, vai tiek ņemta vērā autoceļu perspektīvā izbūve, vai projekts ir reāls u.c.

Kopš 18. februāra darbojas informatīvais tālrunis 27577344, un, zvanot uz šo numuru darba dienās no plkst. 9 līdz plkst. 18, interesenti iegūst norādes, kur meklēt viņus interesējošo informāciju par Rail Baltica trases izpētes gaitu. Pa tālruni informācija līdz šim sniegta vairāk nekā 120 cilvēkiem.
Jāpiebilst, ka pa šo informatīvo tālruni 27. Februārī, papildus ikdienas darbam un izprotot iedzīvotāju lielo interesi par šo projektu, Arnis Skrastiņš, pilnsabiedrības RB Latvija izpētes grupas vadītājs un  Neils Balgalis, pilnsabiedrības RB Latvija telpiskās plānošanas eksperts, sniedza konsultācijas, atbildot tiem, kuri detalizētāk vēlas uzzināt  par jaunbūvējamā Eiropas sliežu platuma projekta Rail Baltica trases izpētes gaitu. Šādas telefonkonsultācijas paredzētas vēl arī 6. un 13. martā no plkst. 10 līdz plkst. 12.
Saziņā  ar e-pastu (info@railbaltica.info) divu nedēļu laikā atbildes sniegtas vairāk nekā 130 interesentiem.
Kā jau ziņots, kopš pagājušā gada norit projekta Rail Baltica Latvijas posma detalizēta tehniskā izpēte un ietekmes uz vidi novērtējums, kuru veic  pilnsabiedrība RB Latvija. Pētnieki ir identificējuši iespējamo trases novietojumu Latvijas teritorijā, kurš šķērsos Salacgrīvas novadu, Limbažu novadu, Sējas novadu, Inčukalna novadu, Ropažu novadu, Garkalnes novadu, Stopiņu novadu, Salaspils novadu, Ķekavas novadu, Iecavas novadu, Bauskas novadu, Baldones novadu, Mārupes novadu, Olaines novadu un Rīgu. Trases novietojumam februārī tiek uzsākts ietekmes uz vidi novērtēšanas (IVN) process. Tā sākotnējā sabiedriskā apspriešana ilgst no šī gada 23. februāra līdz 15. martam.  Jau ir  notikušas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes Sējā, Salaspilī, Iecavā, Olainē, Rīgā, Ķekavā. Vortālā http://railbaltica.info/ ir atrodams  turpmāko paredzēto sabiedrisko apspriešanas sanāksmju kalendārs (sadaļā Sabiedriskā apspriešana).
Pēc sākotnējās sabiedriskās apspriešanas ietvaros saņemtajiem sabiedrības ierosinājumiem, nosacījumiem un Vides pārraudzības valsts biroja programmai tiks sagatavots IVN ziņojums, nodrošinot šī ziņojuma sabiedrisko apspriešanu līdz 2015. gada beigām. Tādējādi tiks iegūts turpmākas darbības akcepts galvenajam Rail Baltica trases variantam Latvijā.
Jāatgādina, ka ar informāciju par Rail Baltica var iepazīties novadu pašvaldībās, kā arī tīmekļa vietnēs www.sam.gov.lv, www.railbaltica.info, www.vpvb.gov.lv/ivn/projekti, www.environment.lv, kā arī minēto pašvaldību tīmekļa vietnēs.
Jāpiebilst, ka joprojām sev interesējošos jautājumus varat atrast un uzdot arī internetā http://railbaltica.info/, sadaļā Jautājumi un atbildes.

Jau ziņots, ka Rail Baltica projekts paredz jaunas 1435 mm jeb Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas izbūvi Baltijas valstīs, lai ar ātru un videi draudzīgu dzelzceļa transporta satiksmi savienotu metropoles Tallinu - Rīgu - Kauņu - Varšavu – Berlīni (un tālākā nākotnē pagarinot maršrutu līdz Venēcijai). Latvijai tas izmaksātu 1,27 miljardus eiro, bet visās trīs Baltijas valstīs kopā - 3,68 miljardus eiro. Eiropas Komisija varētu līdzfinansēt 85 % no kopējām šī projekta izmaksām.

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930