16. jūnijs, 2024, Svētdiena

Justīne, Juta

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada attīstības programmas 2013-2020.gadam vadības grupas izveidošana un darba uzdevumi

28.11.2011 13:16

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, Reģionālās attīstības likuma 13.pantu un Salacgrīvas novada domes 2009. gada 19. augusta lēmumu Nr.119 „Par Salacgrīvas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu”, saskaņā ar 2011.gada 9.novembra Attīstības komitejas atzinumu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Nozīmēt atbildīgo par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2013 – 2020. gadam izstrādi Salacgrīvas galveno arhitektu Gunti Kārkliņu.
2. Izveidot Salacgrīvas novada attīstības programmas 2013 – 2020. gadam izstrādes vadības grupu sekojošā sastāvā:

• Salacgrīvas galvenais arhitekts Guntis Kārkliņš;
• Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs;
• Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos Dace Martinsone;
• Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Jānis Cīrulis;
• Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas priekšsēdētājs Ivo Īstenais;
• Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta vadītāja Anita Holma.

3. Apstiprināt Salacgrīvas novada attīstības programmas 2013 – 2020. gadam izstrādes darba uzdevumu un izpildes termiņus saskaņā ar pielikumu Nr.1.

4. Paziņojumu par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2013 – 2020. gadam izstrādes uzsākšanu, vadības grupas izveidošanu un darba uzdevuma apstiprināšanu publicēt pašvaldības mājas lapā www.salacgriva.lv un laikrakstā „Auseklis”.

5. Lēmumu par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2013 – 2020. gadam vadības grupas izveidošanu un darba uzdevuma apstiprināšanu nosūtīt Rīgas plānošanas reģionam.

Darba uzdevums

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930