29. novembris, 2023, Trešdiena

Ignats, Virgīnija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

SIA “Salacgrīvas ūdens” sniedz decentralizētās kanalizācijas izvešanas pakalpojumus (asenizācija) katra mēneša 2. un 4. piektdienā (izņemot svētku dienas) pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Pakalpojuma izcenojums:

Tūjas un Liepupes ciemu robežās 35,57 Eur (t.sk.PVN) par vienu izvešanas reizi (maksimālais vienreizējais apjoms 4m3). Ārpus apdzīvoto vietu robežām papildus tiek piestādīts rēķins par transportēšanas izmaksām 0,58 Eur +PVN par 1km.

Telefons informācijai un pakalpojuma pieteikšanai:

64071575

Informējam, ka 2016.gada 20.jūlijā ir apstiprināti Salacgrīvas novada domes saistošie noteikumi Nr.9 par Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas, izvešanas un lietošanas noteikumiem Salacgrīvas novadā”. Pēc SIA “Salacgrīvas ūdens ” rīcībā esošās informācijas Jums nav noslēgts Līgums ar Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju (Izvedēju) par notekūdeņu izvešanu un attīrīšanu.

Tāpat šo saistošo noteikumu Punktā Nr. 7. noteikts, ka Klientam līdz 2016. gada 31.decembrim ir jāreģistrē decentralizētā kanalizācijas sistēma pie Apsaimniekotāja (SIA “Salacgrīvas ūdens”) un jānoslēdz līgums ar izvedēju par notekūdeņu izvešanu un attīrīšanu. (ar Izvedēju sarakstu var iepazīties Salacgrīvas novada domes mājas lapā www.salacgriva.lv)

Sakarā ar visu augstākminēto informējam, ka Līgumu par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu var parakstīt SIA “Salacgrīvas ūdens” birojā , Rīgas ielā 2 , Salacgrīvā LV 4033. Pēc pieprasījuma Līguma projektu izsūtām uz e-pastu.

Informācijai : Ja Jums jau ir noslēgts Līgums ar citu Apsaimniekotāju par “decentralizētā kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu” , lūdzam mūs informēt par šāda Līguma esamību. Saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem Nr.9, Līguma kopija pēc pieprasījuma ir jāuzrāda Salacgrīvas novada domes kārtībniekiem.

SIA “Salacgrīvas ūdens” sniedz decentralizētās kanalizācijas izvešanas pakalpojumus (asenizācija) Liepupes pagastā (tai skaitā Tūjas ciemā) katra mēneša 2. un 4. piektdienā (izņemot svētku dienas) pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Pakalpojuma izcenojums: Tūjas un Liepupes ciemu robežās 35,57 Eur (t.sk.PVN) par vienu izvešanas reizi (maksimālais vienreizējais apjoms 4m3). Ārpus apdzīvoto vietu robežām papildus tiek piestādīts rēķins par transportēšanas izmaksām 0,58 Eur +PVN par 1km.

Telefons informācijai un pakalpojuma pieteikšanai: 64071575

  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930