22. jūnijs, 2021, Otrdiena

Ludmila, Laimdots, Laimiņš

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Paziņojums par Salacgrīvas novada teritorijas plānojumu

28.12.2018 13:10

Paziņojums par Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma 2018.-2029.gadam 1.0 redakcijas un Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma 2018.-2029. gadam stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta pilnveidošanu

Salacgrīvas novada dome 2018. gada 19.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 388 (Protokols Nr.13; 5.§)  “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2018. – 2029.gadam un vides pārskata redakcijas nodošanu pilnveidošanai”.

Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma 2018.-2029.gadam 1.redakcijas un vides pārskata sabiedriskās apspriešanas notika no 2018. gada 28. maija līdz 2018. gada 7. jūlijam.

Interesentiem bija iespēja iepazīties ar teritorijas plānojuma un vides pārskata materiāliem izdrukātā veidā:
1. Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, Salacgrīvas novada domē;
2. Ainažos, Parka ielā 16, Ainažu pilsētas pārvaldē;
3. Liepupē, “Mežgravas”, Liepupes pag., Liepupes pagasta pārvaldē.
Plānojuma materiāli elektroniskā formātā tika publicēti Salacgrīvas novada interneta vietnē www.salacgriva.lv sadaļā Teritorijas plānošana, kā arī Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

Informējam, ka teritorijas plānojuma un vides pārskata pilnveidotā redakcija pēc tās izstrādes tiks atkārtoti nodota publiskai apspriešanai, nepieciešamības gadījumā atkārtoti būs iespēja sniegt priekšlikumus. Aicinām sekot līdzi pilnveidotās redakcijas izstrādes turpmākai gaitai gan Salacgrīvas novada pašvaldības interneta vietnē www.salacgriva.lv, gan oficiālajā izdevumā “Salacgrīvas novada ziņas”, gan arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930