23. jūnijs, 2024, Svētdiena

Līga

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 66050060089, Valdemāra ielā 70, Ainažos, Limbažu novadā.

08.11.2021 14:58

Ar Limbažu novada domes 2021. gada 28. oktobra lēmumu Nr. 486“Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 66050060089, Valdemāra ielā 70, Ainažos, Limbažu novadā” tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 66050060089, Valdemāra ielā 70, Ainažos, Limbažu novadā.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: Ojārs Zvejnieks.

Detālplānojuma izstrādes mērķis: Detālplānojumā izstrādāt teritorijas iekšējo plānojumu, piekļuves risinājumus, labiekārtojuma izvietojumu, izvērtēt jaunas apbūves iespējas, izstrādāt zemes vienības sadales risinājumus. Funkcionālais zonējums zemes vienībai Savrupmāju apbūves teritorija (DzS).

Detālplānojuma attīstības priekšlikums: sadalīt zemes vienību sīkāk, lai nodrošinātu savrupmāju teritorijas attīstību, paredzot arī publisko ārtelpu.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Limbažu novada pašvaldības Salacgrīvas administrācijas Attīstības un projekta nodaļas attīstības un teritorijas plānotāja Vineta Krūze.

Detālplānojuma teritorijas shematisks attēlojums:

https://www.kadastrs.lv/graphical_data/show

bilda1.png

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930