28. novembris, 2021, Svētdiena

Rita, Olita, Vita

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu

05.01.2017 08:22

Ar Salacgrīvas novada domes 19.10.2016. lēmumu Nr.394 tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos "Roņi", (kadastra Nr.66600130026), "Roņi" (kadastra Nr.66600130024) un "Roņi 2" (kadastra Nr.66600130025) Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt atļauto izmantošanu, apvienot trīs zemes vienības vienā zemes vienībā, piekļuves nodrošināšana jaunizveidotajai zemes vienībai; apbūves noteikumu detalizācija; infrastruktūras plānošana.

Detālplānojuma izstrādātājs - SIA "PILS M", reģ. Nr. 47703002196.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja - Marita Muceniece. Plašāku informāciju par detālplānojumu iespējams saņemt Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930