28. janvāris, 2020, Otrdiena

Spodris, Kārlis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Pārdod izsolē īpašumu "Tūjas muižas", Liepupes pagastā

28.02.2019 09:46

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu “Tūjas muižas”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 006 0152, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apz. 6660 006 0152 (0,315 ha platībā), kadastra apz. 6660 006 0174 (1,22 ha platībā) un dzīvojamās mājas ar kadastra apz. 6660 006 0152 001.

Īpašuma nosacītā cena – 9200,00 euro

Izsoles solis – 920,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā/izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties izsolei Liepupes pagasta pārvaldē, tālr. 64023931, 64020118, 64020142.

333.jpg