25. janvāris, 2020, Sestdiena

Sigurds, Zigurds, Sigvards

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

22.07.2019 16:42

Pārdod izsolē ar pretendentu atlasi īpašumu “Muižas parks”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā.

Pārdod izsolē ar pretendentu atlasi īpašumu “Muižas parks”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6660 009 1353, kas sastāv no trīs zemes vienībām: ar kadastra apz. 6660 009 0572 (2,6681 ha platībā), ar kadastra apz. 6660 009 0574 (0,0803 ha platībā) un ar kadastra apz. 6660 009 0575 (0,3407 ha platībā).

Īpašuma nosacītā cena – 8100,00 euro

Izsoles solis – 800,00 euro.

Lasīt vairāk →

20.06.2019 08:34

Pārdod atklātā mutiskā izsolē īpašumu 1/3 domājamās daļas apmērā Ainažos, Valdemāra ielā 56

Pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu Salacgrīvas novadā, Ainažos, Valdemāra ielā 56, kadastra Nr. 6605 002 0087, kas sastāv no zemes un  ēkas 1/3 domājamās daļas apmērā.

Īpašuma nosacītā cena – 31 340,00 euro;

Izsoles solis – 1 000,00 euro.

Lasīt vairāk →

28.02.2019 09:46

Pārdod izsolē īpašumu "Tūjas skola", Liepupes pagastā

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu “Tūjas skola”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 006 0152, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apz. 6660 006 0152 (0,315 ha platībā), kadastra apz. 6660 006 0174 (1,22 ha platībā) un dzīvojamās mājas ar kadastra apz. 6660 006 0152 001.

Īpašuma nosacītā cena – 9200,00 euro

Izsoles solis – 920,00 euro.

Lasīt vairāk →

Pieteikšanās izsolēm

Pieteikties izsolēm iespējams klātienē vai nosūtot dokumentus un maksājuma uzdevumu uz e-pastu: dome@salacgriva.lv, tālr.  64071986, 64071982