07. augusts, 2020, Piektdiena

Madars, Alfrēds, Fredis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Jauniešu biznesa plāna konkurss

Atvērta pieteikšanās granta konkursam “Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai Salacgrīvas novadā”.
- Pieejamā granta summa 12 500 eiro.

- Viens biznesa plāna iesniedzējs var pretendēt uz grantu līdz 2500 eiro.

 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Salacgrīvas novada jaunieši vecumā no 18-30 gadiem var piedalīties konkursā „Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai Salacgrīvas novadā.”

46158_idea_1.png

 

2. Konkursu rīko Salacgrīvas novada dome, kas atrodas Salacgrīvā, Smilšu ielā 9. Konkursa rīkotāja pilnvarotā kontaktpersona ir Elīna Lilenblate, tel.+371 64071985; +371 29431187, e-pasta adrese: elina.lilenblate@salacgriva.lv .

3. Konkursa mērķis – stimulēt jaunu komersantu veidošanos novadā, motivējot jauniešus sava biznesa veidošanai.
4. Konkursa uzvarētāji iegūst tiesības noslēgt līgumu ar Pašvaldību par naudas līdzekļu saņemšanu no Salacgrīvas novada privatizācijas fonda līdzekļiem komersantu izveidošanai un komercdarbības uzsākšanai.
5. Konkursa īstenošanai pieejamais finansējums ir EUR 12 500 no Salacgrīvas novada domes privatizācijas fonda līdzekļiem. Vienam uzņēmējam līdz EUR 2500
6. Konkursam ir nepārtrauktā pietiekšanās visa 2020. gada garumā. :
6.1 Pieteikumus pieņem Salacgrīvas novada dome Smilšu ielā 9 darba dienās līdz plkst.16.00
Zemāk konkursa Nolikums un pieteikuma veidlapa.

Gatavojot projektu ļoti nopietni jāpiestrādā pie bilances un naudas plūsmas, kas atbilstu konkursa nolikuma prasībām. Konsultācijas pie Elīnas Lilenblate pa tel. +371 64071985; +371 29431187 vai personīgi tiekoties.

Konkursa NOLIKUMS

Pieteikuma veidlapa