25. janvāris, 2020, Sestdiena

Sigurds, Zigurds, Sigvards

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Jauniešu biznesa plāna konkurss

Ir apstiprināts jauns konkursa nolikums “Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai Salacgrīvas novadā”.

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Salacgrīvas novada jaunieši vecumā no 18-30 gadiem var piedalīties konkursā „Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai Salacgrīvas novadā.”

46158_idea_1.png

 

2. Konkursu rīko Salacgrīvas novada dome, kas atrodas Salacgrīvā, Smilšu ielā 9. Konkursa rīkotāja pilnvarotā kontaktpersona ir Elīna Lilenblate, tel.+371 64071985; +371 29431187, e-pasta adrese: elina.lilenblate@salacgriva.lv .

3. Konkursa mērķis – stimulēt jaunu komersantu veidošanos novadā, motivējot jauniešus sava biznesa veidošanai.
4. Konkursa uzvarētāji iegūst tiesības noslēgt līgumu ar Pašvaldību par naudas līdzekļu saņemšanu no Salacgrīvas novada privatizācijas fonda līdzekļiem komersantu izveidošanai un komercdarbības uzsākšanai.
5. Konkursa īstenošanai piešķirts finansējums EUR 22500 apmērā no Salacgrīvas novada domes privatizācijas fonda līdzekļiem. Vienam uzņēmējam līdz EUR 2500
6. Konkursam vairs nebūs kārtas – bet tas tiek izsludināts ar 2. janvāri un ir nepārtrauktā pietiekšanās visa 2019. gada garumā. :
6.1 Pieteikumus pieņem Salacgrīvas novada dome Smilšu ielā 9 darba dienās līdz plkst.17.00
Zemāk konkursa jaunais Nolikums un pieteikuma veidlapa.

Gatavojot projektu ļoti nopietni jāpiestrādā pie bilances un naudas plūsmas, kas atbilstu konkursa nolikuma prasībām. Konsultācijas pie Elīnas Lilenblate pa tel. +371 64071985; +371 29431187 vai personīgi tiekoties.

Konkursa NOLIKUMS

Pieteikuma veidlapa