24. janvāris, 2022, Pirmdiena

Krišs, Eglons, Ksenija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Jaunā uzņēmēju konsultatīvā padome

08.06.2017 15:31

30.maijā notika jaunievēlētās Salacgrīvas novada uzņēmēju konsultatīvās padomes pirmā sēde. Sēdi vadīja novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un padomes darba kārtības galvenais punkts – uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vēlēšanas.

Sēdē piedalījās uzņēmēji - - Armands Upītis no SIA Kubikmetrs, Ernests Kupčs no SIA Baltic Forest, Ilze Kalniņa – SIA Ardagh Metal Packaging Latvia un Kristīne Mauliņa no z/s Tūjsmuiža kā ražošanas nozares pārstāvji, Jānis Ozols no SIA Acteks kā tirdzniecības un cita veida pakalpojumu nozares pārstāvis, Marita Birkenberga - Upīte no z/s Jaunmelnbārži kā komercdarbības atbalsta projekta “Radīts Salacgrīvas novadā’ īstenotāja, tirdzniecības un cita veida pakalpojumu nozares pārstāve, Mārtiņš Smilts no SIA Sand architecture and design kā būvniecības nozares pārstāvis, Ilona Trēziņa SIA Kuivižu enkurs un Ojārs Jūliks – SIA Kapteiņu osta kā restorānu un ēdināšanas nozares pārstāvji, Ilze Kalniņa no a/s Citadele banka kā finanšu institūcijas pārstāve, Gints Ronis no SIA Medagas kā amatniecības nozares pārstāvis, Edžus Zvīnis kā jauniešu uzņēmējdarbības nozares pārstāvis un Salacgrīvas novada domes pārstāve – deputāte Lija Jokste. Sēdē nepiedalījās Evija Klēviņa no z/s Vējavas, tūrisma nozares pārstāve un Mārcis Saklaurs - mežu un lauku ceļu loģistikas nozares pārstāvis.

Pirms padomes priekšsēdētāja vēlēšanām novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs apsveica jauno novada uzņēmēju konsultatīvo padomi un aicināja uz sadarbību un diskusijām, un izteica cerību saņemt labus priekšlikumus, padomus, kā risināt novada uzņēmējiem aktuālus jautājumus, kas sekmētu novada attīstību.

Pašvaldības vadītājs pastāsta kā, kad un kāpēc radās konsultatīvās padomes, un sniedza īsu informāciju par uzņēmēju konsultatīvās padomes darbu iepriekšējā periodā.

Domes priekšsēdētāja aicināti uzņēmēji par novada uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāju virzīja vairākas kandidatūras - Armandu Upīti, Ernestu Kupču, Gintu Roni, Jāni Ozolu, Ilzi Kalniņu un Mārtiņu Smiltu. Vairākiem kandidātiem atsakoties, par padomes priekšsēdētāju ievēlēja Mārtiņu Smiltu, par viņa vietnieku Gintu Roni.

Ilgas bija uzņēmēju diskusijas par padomes darbības mērķiem un uzdevumiem. Uzņēmēji uzskata, ka padomes galvenais mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Salacgrīvas novadā un uzturēt efektīvu dialogu starp Salacgrīvas novada pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem, tādejādi veicinot viedokļu apmaiņu un tādu lēmumu pieņemšanu, kas ir saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem un pozitīvi ietekmē uzņēmējdarbības vidi un uzņēmējdarbības attīstību novadā. Padomes uzdevumi ir minēti Nolikumā un par tiem ari kopīgi jāstrādā.

Sēdes beigās pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs informēja uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļus par to, kā veidojas novada budžets, kā ir izstrādāts domes iepirkumu grafiks un kā pēc tā strādā novada speciālisti, kā arī stāstīja par lielākajiem realizētājiem un plānotajiem attīstības projektiem un valsts iecerēto nodokļu reformu.

Runājot par nākošajām sēdēm, padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Smilts, aicināja uzņēmējus uz sēdēm reizi mēnesī, nedēļu pirms kārtējās domes sēdes, kā arī ātrākai saziņai un informācijas apmaiņai izmantot WhatsApp Messenger bezmaksas ziņapmaiņas lietotni.

Ilga Tiesnese

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31