24. janvāris, 2022, Pirmdiena

Krišs, Eglons, Ksenija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Ievēlēta Salacgrīvas novada uzņēmēju konsultatīvajā padome

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikumu, 2021. gada 19. maija domes sēdē tika apstiprināts jaunais Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvs.

Uz nākošajiem diviem gadiem Salacgrīvas novada uzņēmēju konsultatīvajā padomē ievēlēti:

 

Pārstāvis

Uzņēmums

Nozare

Ieva Alpa-Eizenberga

ZS Robežnieki

ražošanas nozares pārstāvis

Gints Ronis

SIA Medegas

ražošanas nozares pārstāvis

Edžus Zvīnis

SIA E.Z.K.

būvniecības nozares pārstāvis

Jānis Bergs

SIA NOBE

būvniecības nozares pārstāvis

Žanis Dubrovskis

SIA C-ZONE

tirdzniecības un cita veida pakalpojumu nozares pārstāvis

Ieva Skuja

pašnodarbinātā

tirdzniecības un cita veida pakalpojumu nozares pārstāvis

Ilona Trēziņa

SIA Kuivižu enkurs

restorānu un ēdināšanas nozares pārstāvis

Aldis Gusarovs

SIA Svētupes muiža

tūrisma nozares pārstāvis

Ilze Kalniņa

AS Citadele

finanšu institūcijas pārstāvis

Kristīne Atslēga

IK Mazie sapņi

izklaides nozares pārstāvis

Marta Dance

pašnodabinātā

mārketinga un dizaina nozares pārstāvis

Marija Paula Pēce

IK MAME

jauniešu uzņēmējdarbības nozares pārstāvis

Kristaps Ēdolfs

Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists

pašvaldības pārstāvis

Vineta Krūze

Salacgrīvas novada domes attīstības un teritorijas plānotāja

pašvaldības pārstāvis

Jūnijā notiks jaunās uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde, kuras laikā tiks ievēlēts padomes priekšsēdētājs un vietnieks. 

Salacgrīvas novada uzņēmēju konsultatīvā padome konsultē domi uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas  jautājumos, pārstāv nozaru uzņēmēju intereses Salacgrīvas novadā un darbojas uz brīvprātības principiem. Padomes lēmumiem ir konsultatīvs raksturs.

Padomes lēmumi ir rekomendējoši un informējoši un tie tiek pieņemti Padomes locekļiem vienojoties vai balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu.

Padomes sēdes ir atklātas un tās sasauc Padomes priekšsēdētājs ne retāk kā reizi divos mēnešos vai arī biežāk, ja to pieprasa vismaz puse Padomes locekļu.

Lai nodrošinātu visu ieinteresēto pušu līdzdalību jautājumu apspriešanā, uz Padomes sēdi var tikt aicināti arī dažādu sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu, partiju vai domes pārstāvji, kas pārstāv noteiktu sabiedrības grupu intereses.

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31