07. augusts, 2020, Piektdiena

Madars, Alfrēds, Fredis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Par peldūdens monitoringa rezultātiem

13.08.2019 08:56

Par peldūdens monitoringa rezultātiem

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Vidzemes kontroles nodaļa informē, ka 2019. gada 5. augustā paņemtie peldūdens paraugi Salacgrīvas novadā Liepupes pagastā peldvietā „Krimalnieki”, Salacgrīvas peldvietā un Ainažu peldvietā atbilst Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumu Nr.692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” prasībām un peldēties ir atļauts.