10. augusts, 2020, Pirmdiena

Inuta, Brencis, Audris

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Katrs pašvaldības iedzīvotājs piedalās novada attīstībā

18.09.2019 14:14

Katram Salacgrīvas novadā dzīvojošajam iedzīvotājam ir viedoklis un vērtējums par pašvaldības darbību, kas skar ikdienas norises novadā, kā arī konkrētas gaidas par nepieciešamajiem uzlabojumiem vai pretenzijas par kādu lēmumu vai rīcību.
Iedzīvotāji novada veidošanā var līdzdarboties dažādos veidos, piemēram, kā uzņēmēji, speciālisti kādā uzņēmumā un iestādē, kā dažādu pakalpojumu lietotāji vai kā brīvprātīgie pilsētas sakopšanas darbos.
Taču viens no ļoti būtiskiem līdzdalības veidiem, kas tieši un lielā mērā ietekmē novada pašvaldības budžetu un iespējas novadam attīstīties un pilnveidoties, ir deklarēšanās savā dzīvesvietā – Salacgrīvas novadā.

Esam konstatējuši, ka vairāk kā 400 dzīvokļi un mājas mūsu novadā ir tukšas, t.i., tajās nav deklarējies neviens cilvēks. Zinām, ka tas īsti neatbilst patiesībai. Vairākas pašvaldības ir paaugstinājušas nekustamā īpašuma nodokli par mājokļiem kuros neviens nav deklarējies. Ar šī gada janvāri šādus noteikumus pieņēma arī Limbažu novads.


Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs uzsver “zinu, ka, lai izpalīdzētu draugiem un radiem, daudzi mūsu novada cilvēki ir deklarējušies citās pašvaldībās. Lai atgrieztu mūsu ekonomisko stabilitāti mums nekas cits neatliks kā iesaistīties, šajā valstiski bezjēdzīgajā procesā un ar nākamā gada 1.janvāri paaugstināt NĪN mājokļiem, kuros nav deklarēto iedzīvotāju. Šāda lēmuma mērķis ir dabūt atpakaļ novada iedzīvotājus. Tas nozīmē, ka tiem Salacgrīvas novada iedzīvotājiem, kuri deklarējušies citur, līdz šī gada beigām vajadzētu deklarēties novadā. Tiem īpašumiem, kurā nebūs deklarējies neviens 2020.gadā būs lielāks nekustamā īpašuma nodoklis.”
Pienākums deklarēt savu dzīvesvietu ir ikvienam Latvijas pilsonim, nepilsonim un arī citu valstu iedzīvotājiem, kuri dzīvo Latvijā. Tas nepieciešams, lai persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti. Tajā skaitā saņemtu valsts, pašvaldību un citu iestāžu sūtīto informāciju. Persona savu dzīvesvietu var deklarēt nekustamajā īpašumā, kurā tai ir tiesisks pamats apmesties, tajā skaitā īpašumā, kuru tā īrē. Šobrīd normatīvie akti pieļauj arī deklarēšanos nekustamajā īpašumā, kurā nav dzīvošanai piemērotas ēkas.
Deklarēties Salacgrīvas novadā var izmantojot bez maksas e pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai klātienē Salacgrīvas novada domes dzimtsarakstu nodaļā, Ainažu pilsētas pārvaldē un Liepupes pagasta pārvaldē.
Ilga Tiesnese

nin.jpg