30. maijs, 2020, Sestdiena

Lolita, Vitolds, Letīcija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Tikšanās ar LIZDA pārstāvjiem

27.11.2019 16:35

27.novembrī Salacgrīvas novada domē pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs, viņa vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietās Evija Keisele, novada izglītības speciāliste Antra Paegle, pašvaldības padomniece juridiskajos jautājumos Dita Lejniece un ekonomiste Ināra Lazdiņa tikās ar Limbažu starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāju Edīti Kaimiņu un arodbiedrības biedriem no Salacgrīvas novada pirmskolas izglītības iestādes “Vilnītis” un pašvaldības skolām.

Sarunas galvenā tēma ģenerālvienošanās starp Limbažu starpnovadu arodorganizāciju un Salacgrīvas novadu par sadarbību, informācijas apmaiņu un izglītības iestādēs strādājošo tiesiskās aizsardzības, darba un plašu sociālo garantiju nodrošināšanu. Līdz šim šādas vienošanās ir noslēgtas ar Saldus, Kuldīgas un Limbažu pašvaldībām.

Salacgrīvas novadā, pirmskolas un izglītības iestādes, strādājošo interešu aizstāvībai, ir noslēgušas izglītības darbinieku koplīgumus.

Pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs aicināja runāt par atšķirībām “mēs negribētu, lai mūsu pedagogi būtu zaudētāji un noslēgtā vienošanās būtu pretrunā ar novada domes un izglītības iestāžu darba samaksas un sociālo garantiju nolikumiem un izglītības iestāžu darbinieku koplīgumiem.”

LIZDA Limbažu starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja Edīte Kaimiņa sacīja paldies Salacgrīvas novada domei par palielinātajām algām izglītības iestāžu lietvežiem un tehniskajiem darbiniekiem, prēmiju uz valsts svētkiem un studiju apmaksu neklātienē studējošajiem, piebilstot, ka ne visās pašvaldībās tā ir.

Šajā reizē ģenerālvienošanās starp Salacgrīvas novada pašvaldību un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Limbažu starpnovadu arodorganizāciju netika parakstīta. Nākamā tikšanās būs nākamā gada janvārī.

Ilga Tiesnese